Novinky

Metodika přechodu mezi fiskálními údaji a standardem ESA

sekce 06 - Veřejné rozpočty
sekce 06 - Veřejné rozpočty

Vydáno

  • Směrnice 2011/85/EU
  • Statistika
  • Srovnávací tabulka
  • Rozpočtové rámce
  • ESA
  • Fiskální údaje
  • Veřejný sektor

Podrobná srovnávací tabulka, z níž je patrná metodika přechodu mezi údaji na hotovostní bázi (nebo ekvivalentními číselnými údaji z veřejných účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi k dispozici) a údaji dle standardu ESA 95, dle požadavku písm. b) odst. 2 čl. 3 kap. II směrnice 2011/85/EU.