Novinky

Metodika přechodu mezi fiskálními údaji a standardem ESA

sekce 06 - Veřejné rozpočty
sekce 06 - Veřejné rozpočty

Vydáno

  • ESA
  • Fiskální údaje
  • Rozpočtové rámce
  • Srovnávací tabulka
  • Statistika
  • Veřejný sektor
  • Rozpočtová odpovědnost
Aktualizováno 16. 8. 2018
  • Aktualizace metodiky

Podrobná srovnávací tabulka, z níž je patrná metodika přechodu mezi údaji na hotovostní bázi (nebo ekvivalentními číselnými údaji z veřejných účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi k dispozici) a údaji dle standardu ESA, podle požadavku § 7 odst. 5 a 6 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Doporučované

Nejčtenější