Novinky

Fondy sociálního zabezpečení

Informace o agregovaných fiskálních údajích za skupiny jednotek zařazených do subsektoru S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení.

ilustrace

Zdravotní pojišťovny

Informace o agregovaných fiskálních údajích na hotovostní bázi za systém veřejného zdravotního pojištění.

Ostatní vládní instituce v S.1314

Informace o agregovaných fiskálních údajích (ekvivalentních číselných údajích z veřejných účtů) za ostatní vládní instituce v subsektoru S.1314.