Novinky

Rating

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Rating
  • Řízení státního dluhu
  • Ratingová agentura
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 2. 3. 2023
  • Aktualizace obsahu

Rating České republiky je oceněním její úvěruschopnosti (kredibility) a syntetickým výrazem kvality českého státu jako dlužníka a jeho ekonomické schopnosti dodržet vydané vlastní závazky a splatit včas a v úplném množství úroky i jmenovitou hodnotu dlužné částky.

Toto ocenění se projevuje mj. v tzv. kreditní přirážce, která horší kvalitu dlužníka zohledňuje a při prodeji státních dluhopisů, představuje dodatečnou zátěž pro státní rozpočet v krátkodobém i dlouhodobém horizontu z titulu vyšších úrokových výdajů.

Česká republika má pro dlouhodobé závazky v domácí měně toto ratingové ocenění:

Ratingová agentura Ocenění (Rating) Výhled
Moody´s Aa3 Negativní
S&P Global Ratings AA Stabilní
Fitch Ratings AA- Negativní
JCR AA Stabilní
R&I AA- Negativní
Scope Ratings AA Negativní
Dagong Global Credit Rating A+ Stabilní
ACRA Europe AA Stabilní
ACRA AA Stabilní

 

Česká republika má pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách toto ratingové ocenění:

Ratingová agentura Ocenění (Rating) Výhled
Moody´s Aa3 Negativní
S&P Global Ratings AA- Stabilní
Fitch Ratings AA- Negativní
JCR AA- Stabilní
R&I AA- Negativní
Scope Ratings AA Negativní
Dagong Global Credit Rating A+ Stabilní
ACRA Europe AA Stabilní
ACRA AA Stabilní

 

Doporučované

Nejčtenější