Novinky

Rating

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Rating
 • Řízení státního dluhu
 • Ratingová agentura
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 20. 2. 2019
 • Celková aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Celková aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu

Rating České republiky je oceněním její úvěruschopnosti (kredibility) a syntetickým výrazem kvality českého státu jako dlužníka a jeho ekonomické schopnosti dodržet vydané vlastní závazky a splatit včas a v úplném množství úroky i jmenovitou hodnotu dlužné částky.

Toto ocenění se projevuje mj. v tzv. kreditní přirážce, která horší kvalitu dlužníka zohledňuje a při prodeji státních dluhopisů, představuje dodatečnou zátěž pro státní rozpočet v krátkodobém i dlouhodobém horizontu z titulu vyšších úrokových výdajů.

Česká republika má pro dlouhodobé závazky v domácí měně toto ratingové ocenění:

Ratingová agentura Ocenění (Rating) Výhled
Moody´s A1 Pozitivní
Standard & Poor´s AA Stabilní
Fitch Ratings AA- Stabilní
JCR AA Stabilní
R&I AA- Stabilní
Scope Ratings AA Stabilní
Dagong Global Credit Rating A+ Stabilní
European Rating Agency AA- Stabilní

 

Česká republika má pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách toto ratingové ocenění:

Ratingová agentura Ocenění (Rating) Výhled
Moody´s A1 Pozitivní
Standard & Poor´s AA- Stabilní
Fitch Ratings AA- Stabilní
JCR AA- Stabilní
R&I AA- Stabilní
Scope Ratings AA Stabilní
Dagong Global Credit Rating A+ Stabilní
European Rating Agency AA- Stabilní

 

Doporučované

Nejčtenější