Novinky

Rating

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Rating
  • Řízení státního dluhu
  • Ratingová agentura
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 4. 5. 2018 14:00
  • Celková aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Celková aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu

Rating České republiky je oceněním její úvěruschopnosti (kredibility) a syntetickým výrazem kvality českého státu jako dlužníka a jeho ekonomické schopnosti dodržet vydané vlastní závazky a splatit včas a v úplném množství úroky i jmenovitou hodnotu dlužné částky.

Toto ocenění se projevuje mj. v tzv. kreditní přirážce, která horší kvalitu dlužníka zohledňuje a při prodeji státních dluhopisů, představuje dodatečnou zátěž pro státní rozpočet v krátkodobém i dlouhodobém horizontu z titulu vyšších úrokových výdajů.

Česká republika má pro dlouhodobé závazky v domácí měně toto ratingové ocenění:

Ratingová agentura Ocenění (Rating) Výhled
Moody´s A1 Pozitivní
Standard & Poor´s AA Stabilní
Fitch Ratings A+ Pozitivní
JCR AA- Pozitivní
R&I AA- Stabilní
Scope Ratings AA Stabilní

 

Česká republika má pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách toto ratingové ocenění:

Ratingová agentura Ocenění (Rating) Výhled
Moody´s A1 Pozitivní
Standard & Poor´s AA- Stabilní
Fitch Ratings A+ Pozitivní
JCR A+ Pozitivní
R&I A+ Stabilní
Scope Ratings AA Stabilní

 

Doporučované

Nejčtenější