Novinky

Odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Řízení státního dluhu
  • Státní dluh
  • Organizační struktura
Aktualizováno 19. 4. 2018
  • Celková aktualizace obsahu
  • Celková aktualizace obsahu
  • Aktualizace názvů oddělení
  • Aktualizace názvu oddělení

Organizace a působnost

Řízení státního dluhu existuje již od roku 1990, a to nejprve v rámci Oddělení Státních cenných papírů. Na jeho činnost pak navazuje Samostatné oddělení Řízení státního dluhu, které vzniklo 1. října 2003 rozhodnutím ministra financí č. 19/2003.

V listopadu 2005, po externím auditu firmy Deloitte & Touche, v rámci zlepšení efektivity a racionalizace správy státního dluhu, vzniká Odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku. Odbor je organizační součástí Ministerstva financí a je podřízen  náměstkovi ministra pro řízení sekce Veřejné rozpočty. K datu 1. ledna 2011 byl odbor restrukturalizován a nastavena standardizovaná organizační struktura v souladu s nejlepší mezinárodní praxí a doporučeními Mezinárodního měnového fondu, OECD a Světové banky v oblasti řízení veřejného dluhu.

V rámci Odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku existují čtyři oddělení:

 

Doporučované

Nejčtenější