Novinky

Základní informace

Základní informace k problematice řízení státního dluhu České republiky.

ilustrace

Cíle a kritéria

Hlavním cílem politiky řízení státního dluhu Ministerstva financí je zajištění výpůjčních potřeb centrální vlády a jejích platebních závazků.

Finanční nástroje

Státní pokladniční poukázky, spořicí státní dluhopisy, střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy, repo operace, úvěry od mezinárodních finančních institucí a derivátové operace.

Řízení rizik

Řízení rizik je zřetelně vnímáno jako integrální součást koncipování alternativních dluhových strategií a jádro moderního dluhového managementu.

Rating

Ocenění (rating) České republiky je oceněním její úvěruschopnosti (kredibility).