Novinky

Úvěry od mezinárodních finančních institucí

Informace Ministerstva financí o přímých úvěrech ČR.

ilustrace

Úvěry od EIB

Evropská investiční banka je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie, vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik Evropské unie.

Úvěry od CEB

Rozvojová banka Rady Evropy je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením přičleněná k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci.