Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2023

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 28.2.2023
11000 Nefinanční podniky 35 831 210 382 1,28 1,28
11001 Veřejné podniky nefinanční 31 747 520 000 1,13 1,13
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 4 032 262 897 0,14 0,14
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 51 427 485 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 884 125 975 855 67,12 67,24
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 153 007 499 355 41,07 41,15
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 270 066 133 005 9,62 9,64
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 882 941 366 350 31,45 31,51
12300 Fondy peněžního trhu 7 930 000 000 0,28 0,28
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 7 930 000 000 0,28 0,28
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 121 270 264 500 4,32 4,33
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 16 159 884 500 0,58 0,58
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 105 110 380 000 3,74 3,75
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 894 572 500 0,10 0,10
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 331 930 000 0,01 0,01
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 2 562 642 500 0,09 0,09
12600 Pomocné finanční instituce 4 775 400 000 0,17 0,17
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 20 000 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 755 400 000 0,17 0,17
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 5 500 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 5 500 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 167 616 020 000 5,97 5,98
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 756 890 000 0,03 0,03
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 5 411 340 000 0,19 0,19
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 161 447 790 000 5,75 5,76
12900 Penzijní fondy 426 626 719 500 15,20 15,22
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 989 284 500 0,07 0,07
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 424 637 435 000 15,13 15,15
13000 Vládní instituce 34 903 560 000 1,24 1,25
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 32 350 890 000 1,15 1,15
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 530 890 000 0,09 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 21 780 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 103 768 212 250 3,70 3,70
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 143 341 933 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 740 472 772 917 26,38 26,42
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 802 245 073 337 99,83 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 4 853 100 000 0,17  
  DLUHOPISY CELKEM 2 807 098 173 337 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 0 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 9 423 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 182 068 560 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Doporučované

Nejčtenější