Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za leden 2023

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Statistika
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.1.2023
11000 Nefinanční podniky 34 278 963 897 1,26 1,26
11001 Veřejné podniky nefinanční 30 464 720 000 1,12 1,12
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 3 776 557 897 0,14 0,14
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 37 686 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 813 613 051 250 66,53 66,65
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 1 092 871 038 250 40,09 40,16
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 251 387 262 180 9,22 9,24
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 841 483 776 070 30,87 30,93
12300 Fondy peněžního trhu 7 130 000 000 0,26 0,26
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 7 130 000 000 0,26 0,26
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 117 855 029 000 4,32 4,33
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 13 500 649 000 0,50 0,50
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 104 354 380 000 3,83 3,84
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 896 785 000 0,11 0,11
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 331 930 000 0,01 0,01
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 2 564 855 000 0,09 0,09
12600 Pomocné finanční instituce 5 035 800 000 0,18 0,19
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 221 400 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 814 400 000 0,18 0,18
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 5 500 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 5 500 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 165 529 920 000 6,07 6,08
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 755 890 000 0,03 0,03
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 5 286 340 000 0,19 0,19
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 159 487 690 000 5,85 5,86
12900 Penzijní fondy 422 288 979 000 15,49 15,52
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 988 359 000 0,07 0,07
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 420 300 620 000 15,42 15,45
13000 Vládní instituce 33 422 210 000 1,23 1,23
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 30 997 890 000 1,14 1,14
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 402 240 000 0,09 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 22 080 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 103 382 411 630 3,79 3,80
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 108 681 933 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 733 220 854 748 26,90 26,95
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 721 026 173 458 99,81 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 5 051 700 000 0,19  
  DLUHOPISY CELKEM 2 726 077 873 458 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 0 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 197 935 490 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Doporučované

Nejčtenější