Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za květen 2022

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Domácnosti
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.5.2022
11000 Nefinanční podniky 21 976 796 014 0,88 0,88
11001 Veřejné podniky nefinanční 19 293 140 000 0,77 0,77
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 2 683 656 014 0,11 0,11
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 659 862 007 430 66,52 66,67
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 984 121 390 430 39,44 39,53
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 240 052 222 000 9,62 9,64
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 744 069 168 430 29,82 29,89
12300 Fondy peněžního trhu 5 970 000 000 0,24 0,24
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 5 970 000 000 0,24 0,24
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 96 467 731 000 3,87 3,87
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 6 564 631 000 0,26 0,26
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 89 903 100 000 3,60 3,61
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 151 130 000 0,09 0,09
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 74 200 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 2 076 930 000 0,08 0,08
12600 Pomocné finanční instituce 5 740 825 000 0,23 0,23
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 175 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 5 565 325 000 0,22 0,22
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 158 868 500 000 6,37 6,38
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 182 390 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 4 372 340 000 0,18 0,18
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 154 313 770 000 6,18 6,20
12900 Penzijní fondy 406 542 431 000 16,29 16,33
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 762 071 000 0,07 0,07
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 404 780 360 000 16,22 16,26
13000 Vládní instituce 34 280 810 000 1,37 1,38
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 32 391 350 000 1,30 1,30
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 873 980 000 0,08 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 15 480 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 85 312 571 863 3,42 3,43
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 619 980 536 0,11 0,11
20000 Nerezidenti 685 709 266 444 27,48 27,54
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 489 761 432 287 99,78 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 5 397 900 000 0,22  
  DLUHOPISY CELKEM 2 495 159 332 287 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 000 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 222 224 118 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Doporučované

Nejčtenější