Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2022

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Domácnosti
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.4.2022
11000 Nefinanční podniky 21 538 666 014 0,87 0,90
11001 Veřejné podniky nefinanční 19 033 140 000 0,77 0,79
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 2 505 526 014 0,10 0,10
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 617 081 828 465 65,41 67,40
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 952 663 100 965 38,53 39,71
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 224 102 995 000 9,06 9,34
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 728 560 105 965 29,47 30,37
12300 Fondy peněžního trhu 3 990 000 000 0,16 0,17
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 990 000 000 0,16 0,17
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 94 263 470 000 3,81 3,93
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 6 167 060 000 0,25 0,26
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 88 096 410 000 3,56 3,67
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 040 200 000 0,08 0,09
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 59 200 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 981 000 000 0,08 0,08
12600 Pomocné finanční instituce 5 350 037 500 0,22 0,22
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 174 500 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 5 175 537 500 0,21 0,22
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 158 625 500 000 6,42 6,61
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 144 390 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 4 372 340 000 0,18 0,18
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 154 108 770 000 6,23 6,42
12900 Penzijní fondy 400 149 520 000 16,18 16,68
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 689 190 000 0,07 0,07
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 398 460 330 000 16,12 16,61
13000 Vládní instituce 33 299 480 000 1,35 1,39
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 31 459 420 000 1,27 1,31
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 824 580 000 0,07 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 15 480 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 84 670 631 863 3,42 3,53
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 430 700 536 0,10 0,10
20000 Nerezidenti 640 304 485 909 25,90 26,69
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 2 399 325 792 787 97,05 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 73 051 150 000 2,95  
  DLUHOPISY CELKEM 2 472 376 942 787 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 000 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 239 818 710 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Doporučované

Nejčtenější