Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Dluhopisy
 • Státní dluhopisy
 • Spořicí státní dluhopisy
 • Domácnosti
 • Finanční instituce
 • Vládní instituce
 • Nefinanční podniky
 • Nerezidenti
 • Statistika
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 29.2.2020
11000 Nefinanční podniky 16 081 380 000 1,03 1,14
11001 Veřejné podniky nefinanční 15 072 040 000 0,97 1,07
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 009 340 000 0,06 0,07
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 765 863 337 000 49,05 54,32
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 291 429 650 000 18,66 20,67
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 28 762 690 000 1,84 2,04
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 262 666 960 000 16,82 18,63
12300 Fondy peněžního trhu 2 580 000 000 0,17 0,18
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 2 580 000 000 0,17 0,18
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 50 484 987 000 3,23 3,58
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 3 231 570 000 0,21 0,23
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 47 253 417 000 3,03 3,35
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 102 980 000 0,01 0,01
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 102 980 000 0,01 0,01
12600 Pomocné finanční instituce 3 338 400 000 0,21 0,24
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 157 880 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 180 520 000 0,20 0,23
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 135 614 770 000 8,69 9,62
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 11 300 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 663 780 000 0,11 0,12
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 133 939 690 000 8,58 9,50
12900 Penzijní fondy 282 312 550 000 18,08 20,02
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 515 700 000 0,10 0,11
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 280 796 850 000 17,98 19,92
13000 Vládní instituce 34 388 588 451 2,20 2,44
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 33 448 731 500 2,14 2,37
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 932 596 951 0,06 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 7 260 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 16 982 504 890 1,09 1,20
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 806 588 078 0,12 0,13
20000 Nerezidenti 574 784 159 286 36,81 40,77
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 409 906 557 705 90,30 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 151 533 500 000 9,70  
  DLUHOPISY CELKEM 1 561 440 057 705 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 057 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 595 190 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 35 352 820 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Nejčtenější