Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2017

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce

Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.4.2017
11000 Nefinanční podniky 14 125 310 030 0,81 0,93
11001 Veřejné podniky nefinanční 13 090 000 000 0,75 0,86
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 814 210 030 0,05 0,05
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 221 100 000 0,01 0,01
12000 Finanční instituce 747 165 980 000 42,98 48,98
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 378 872 840 000 21,79 24,84
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 19 604 610 000 1,13 1,29
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 359 268 230 000 20,67 23,55
12300 Fondy peněžního trhu 580 000 000 0,03 0,04
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 580 000 000 0,03 0,04
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 30 060 680 000 1,73 1,97
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 6 831 300 000 0,39 0,45
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 23 229 380 000 1,34 1,52
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 780 000 000 0,10 0,12
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 780 000 000 0,10 0,12
12600 Pomocné finanční instituce 5 217 170 000 0,30 0,34
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 48 470 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 5 168 700 000 0,30 0,34
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 112 704 610 000 6,48 7,39
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 130 000 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 428 810 000 0,02 0,03
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 112 145 800 000 6,45 7,35
12900 Penzijní fondy 217 950 680 000 12,54 14,29
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 31 250 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 217 919 430 000 12,54 14,29
13000 Vládní instituce 33 340 157 968 1,92 2,19
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 31 679 402 718 1,82 2,08
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 660 155 250 0,10 0,11
13140 Fondy sociálního zabezpečení 600 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 36 044 853 286 2,07 2,36
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 608 141 312 0,09 0,11
20000 Nerezidenti 693 183 706 442 39,88 45,44
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 525 468 149 038 87,75 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 212 892 700 000 12,25  
  DLUHOPISY CELKEM 1 738 360 849 038 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 13 648 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 223 500 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 50 886 130 000 Kč).

 

Doporučované

Nejčtenější