Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2017

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Statistika
  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce

Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.9.2017
11000 Nefinanční podniky 13 343 110 030 0,86 0,99
11001 Veřejné podniky nefinanční 12 617 500 000 0,81 0,93
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 704 510 030 0,05 0,05
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 21 100 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 580 704 950 000 37,33 43,01
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 219 432 520 000 14,10 16,25
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 25 781 730 000 1,66 1,91
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 193 650 790 000 12,45 14,34
12300 Fondy peněžního trhu 902 000 000 0,06 0,07
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 902 000 000 0,06 0,07
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 33 798 990 000 2,17 2,50
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 4 519 570 000 0,29 0,33
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 29 279 420 000 1,88 2,17
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 250 000 000 0,02 0,02
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 250 000 000 0,02 0,02
12600 Pomocné finanční instituce 1 139 190 000 0,07 0,08
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 24 700 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 1 114 490 000 0,07 0,08
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 114 022 170 000 7,33 8,45
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 40 200 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 428 610 000 0,03 0,03
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 113 553 360 000 7,30 8,41
12900 Penzijní fondy 211 160 080 000 13,57 15,64
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 31 450 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 211 128 630 000 13,57 15,64
13000 Vládní instituce 31 792 257 180 2,04 2,35
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 30 315 761 184 1,95 2,25
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 475 895 996 0,09 0,11
13140 Fondy sociálního zabezpečení 600 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 29 482 023 211 1,89 2,18
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 517 632 340 0,10 0,11
20000 Nerezidenti 693 213 231 115 44,56 51,35
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 350 053 203 876 86,78 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 205 748 050 000 13,22  
  DLUHOPISY CELKEM 1 555 801 253 876 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 11 207 650 000 Kč. 
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 124 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 49 276 130 000 Kč).

 

Doporučované

Nejčtenější