Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2017

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce

Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.8.2017
11000 Nefinanční podniky 13 578 910 030 0,78 0,88
11001 Veřejné podniky nefinanční 12 874 500 000 0,74 0,84
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 683 310 030 0,04 0,04
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 21 100 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 752 724 250 000 43,08 48,86
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 394 888 960 000 22,60 25,63
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 26 426 170 000 1,51 1,72
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 368 462 790 000 21,09 23,92
12300 Fondy peněžního trhu 812 000 000 0,05 0,05
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 812 000 000 0,05 0,05
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 32 633 200 000 1,87 2,12
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 5 099 070 000 0,29 0,33
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 27 534 130 000 1,58 1,79
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 550 000 000 0,03 0,04
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 550 000 000 0,03 0,04
12600 Pomocné finanční instituce 2 091 350 000 0,12 0,14
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 24 700 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 2 066 650 000 0,12 0,13
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 114 209 250 000 6,54 7,41
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 40 200 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 359 610 000 0,02 0,02
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 113 809 440 000 6,51 7,39
12900 Penzijní fondy 207 539 490 000 11,88 13,47
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 30 450 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 207 509 040 000 11,88 13,47
13000 Vládní instituce 32 754 257 180 1,87 2,13
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 31 283 761 184 1,79 2,03
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 469 895 996 0,08 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 600 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 29 520 085 393 1,69 1,92
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 518 232 340 0,09 0,10
20000 Nerezidenti 710 506 761 115 40,66 46,12
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 540 602 496 058 88,17 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 206 743 750 000 11,83  
  DLUHOPISY CELKEM 1 747 346 246 058 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 9 101 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 49 476 130 000 Kč).

 

Doporučované

Nejčtenější