Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za červenec 2017

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce

Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.7.2017
11000 Nefinanční podniky 13 588 310 030 0,78 0,88
11001 Veřejné podniky nefinanční 12 874 500 000 0,74 0,84
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 692 710 030 0,04 0,05
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 21 100 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 762 686 260 000 43,73 49,61
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 403 708 460 000 23,15 26,26
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 30 221 870 000 1,73 1,97
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 373 486 590 000 21,41 24,29
12300 Fondy peněžního trhu 647 000 000 0,04 0,04
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 647 000 000 0,04 0,04
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 31 070 340 000 1,78 2,02
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 5 292 070 000 0,30 0,34
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 25 778 270 000 1,48 1,68
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 400 000 000 0,08 0,09
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 400 000 000 0,08 0,09
12600 Pomocné finanční instituce 6 141 350 000 0,35 0,40
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 24 700 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 6 116 650 000 0,35 0,40
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 114 053 140 000 6,54 7,42
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 79 400 000 0,00 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 363 810 000 0,02 0,02
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 113 609 930 000 6,51 7,39
12900 Penzijní fondy 205 665 970 000 11,79 13,38
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 30 450 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 205 635 520 000 11,79 13,38
13000 Vládní instituce 28 612 257 180 1,64 1,86
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 27 116 761 184 1,55 1,76
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 494 895 996 0,09 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 600 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 29 524 058 051 1,69 1,92
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 493 432 340 0,09 0,10
20000 Nerezidenti 701 518 838 457 40,22 45,63
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 537 423 156 058 88,15 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 206 622 700 000 11,85  
  DLUHOPISY CELKEM 1 744 045 856 058 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 11 343 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 48 451 130 000 Kč).

 

Doporučované

Nejčtenější