Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2017

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce

Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.6.2017
11000 Nefinanční podniky 14 003 010 030 0,81 0,92
11001 Veřejné podniky nefinanční 13 120 000 000 0,76 0,86
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 811 910 030 0,05 0,05
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 71 100 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 725 777 260 000 41,86 47,56
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 355 248 930 000 20,49 23,28
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 28 669 100 000 1,65 1,88
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 326 579 830 000 18,84 21,40
12300 Fondy peněžního trhu 730 000 000 0,04 0,05
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 730 000 000 0,04 0,05
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 31 545 510 000 1,82 2,07
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 5 526 300 000 0,32 0,36
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 26 019 210 000 1,50 1,70
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 600 000 000 0,09 0,10
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 600 000 000 0,09 0,10
12600 Pomocné finanční instituce 6 153 600 000 0,35 0,40
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 48 470 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 6 105 130 000 0,35 0,40
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 115 138 790 000 6,64 7,54
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 130 000 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 428 810 000 0,02 0,03
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 114 579 980 000 6,61 7,51
12900 Penzijní fondy 215 360 430 000 12,42 14,11
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 31 250 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 215 329 180 000 12,42 14,11
13000 Vládní instituce 28 571 257 180 1,65 1,87
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 26 983 761 184 1,56 1,77
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 586 895 996 0,09 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 600 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 29 510 598 051 1,70 1,93
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 553 432 340 0,09 0,10
20000 Nerezidenti 726 714 598 457 41,92 47,62
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 526 130 156 058 88,03 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 207 517 150 000 11,97  
  DLUHOPISY CELKEM 1 733 647 306 058 100,00  

1)sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 13 053 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 431 650 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 49 926 130 000 Kč).

 

Doporučované

Nejčtenější