Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2017

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce

Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.3.2017
11000 Nefinanční podniky 15 032 660 030 0,87 0,99
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 766 150 000 0,79 0,91
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 854 840 030 0,05 0,06
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 411 670 000 0,02 0,03
12000 Finanční instituce 712 605 050 000 41,14 46,93
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 326 126 420 000 18,83 21,48
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 20 580 670 000 1,19 1,36
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 305 545 750 000 17,64 20,12
12300 Fondy peněžního trhu 576 000 000 0,03 0,04
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 576 000 000 0,03 0,04
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 33 453 380 000 1,93 2,20
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 6 846 800 000 0,40 0,45
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 26 606 580 000 1,54 1,75
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 790 000 000 0,10 0,12
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 1 790 000 000 0,10 0,12
12600 Pomocné finanční instituce 1 508 810 000 0,09 0,10
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 53 470 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 1 455 340 000 0,08 0,10
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 121 630 240 000 7,02 8,01
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 130 000 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 532 770 000 0,03 0,04
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 120 967 470 000 6,98 7,97
12900 Penzijní fondy 227 520 200 000 13,13 14,98
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 31 950 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 227 488 250 000 13,13 14,98
13000 Vládní instituce 35 365 907 968 2,04 2,33
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 33 720 002 718 1,95 2,22
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 645 905 250 0,10 0,11
13140 Fondy sociálního zabezpečení 0 0,00 0,00
14000 Domácnosti 36 106 013 286 2,08 2,38
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 656 641 312 0,10 0,11
20000 Nerezidenti 717 641 346 442 41,43 47,26
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 518 407 619 038 87,66 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 213 785 500 000 12,34  
  DLUHOPISY CELKEM 1 732 193 119 038 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 24 259 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 116 900 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 58 169 380 000 Kč).

 

Doporučované

Nejčtenější