Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2017

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce

Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 28.2.2017
11000 Nefinanční podniky 15 608 090 030 0,95 1,09
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 283 450 000 0,87 1,00
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 112 970 030 0,07 0,08
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 211 670 000 0,01 0,01
12000 Finanční instituce 747 139 850 000 45,37 52,14
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 343 864 420 000 20,88 24,00
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 24 193 450 000 1,47 1,69
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 319 670 970 000 19,41 22,31
12300 Fondy peněžního trhu 626 000 000 0,04 0,04
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 626 000 000 0,04 0,04
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 36 297 830 000 2,20 2,53
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 7 136 800 000 0,43 0,50
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 29 161 030 000 1,77 2,03
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 140 000 000 0,13 0,15
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 140 000 000 0,13 0,15
12600 Pomocné finanční instituce 1 560 890 000 0,09 0,11
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 53 470 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 1 507 420 000 0,09 0,11
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 122 037 610 000 7,41 8,52
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 134 800 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 547 570 000 0,03 0,04
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 121 355 240 000 7,37 8,47
12900 Penzijní fondy 240 613 100 000 14,61 16,79
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 31 950 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 240 581 150 000 14,61 16,79
13000 Vládní instituce 30 993 737 968 1,88 2,16
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 28 769 002 718 1,75 2,01
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 188 735 250 0,13 0,15
13140 Fondy sociálního zabezpečení 36 000 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 35 772 268 968 2,17 2,50
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 770 171 312 0,11 0,12
20000 Nerezidenti 601 725 665 462 36,54 41,99
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 433 009 783 740 87,02 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 213 756 700 000 12,98  
  DLUHOPISY CELKEM 1 646 766 483 740 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 14 348 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 414 000  000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 60 633 160 000 Kč).

Doporučované

Nejčtenější