Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za leden 2017

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.1.2017
11000 Nefinanční podniky 15 706 990 030 0,98 1,13
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 350 750 000 0,89 1,03
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 144 570 030 0,07 0,08
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 211 670 000 0,01 0,02
12000 Finanční instituce 769 432 400 000 47,87 55,21
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 356 022 020 000 22,15 25,54
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 24 803 010 000 1,54 1,78
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 331 219 010 000 20,61 23,76
12300 Fondy peněžního trhu 596 000 000 0,04 0,04
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 596 000 000 0,04 0,04
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 39 969 910 000 2,49 2,87
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 7 551 800 000 0,47 0,54
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 32 418 110 000 2,02 2,33
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 440 000 000 0,15 0,18
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 440 000 000 0,15 0,18
12600 Pomocné finanční instituce 1 560 890 000 0,10 0,11
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 53 470 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 1 507 420 000 0,09 0,11
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 121 329 200 000 7,55 8,71
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 146 800 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 547 570 000 0,03 0,04
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 120 634 830 000 7,51 8,66
12900 Penzijní fondy 247 514 380 000 15,40 17,76
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 31 050 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 247 483 330 000 15,40 17,76
13000 Vládní instituce 32 288 637 968 2,01 2,32
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 29 995 502 718 1,87 2,15
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 257 135 250 0,14 0,16
13140 Fondy sociálního zabezpečení 36 000 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 35 769 698 968 2,23 2,57
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 780 521 312 0,11 0,13
20000 Nerezidenti 538 774 625 462 33,52 38,66
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 393 752 873 740 86,71 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 213 582 400 000 13,29  
  DLUHOPISY CELKEM 1 607 335 273 740 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 22 154 400 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 5 450 380 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 52 902 960 000 Kč).

 

Doporučované

Nejčtenější