Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2016

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.11.2016
11000 Nefinanční podniky 16 104 101 650 1,03 1,19
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 527 450 000 0,93 1,08
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 364 981 650 0,09 0,10
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 211 670 000 0,01 0,02
12000 Finanční instituce 834 607 430 000 53,43 61,91
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 409 778 390 000 26,23 30,40
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 31 692 390 000 2,03 2,35
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 378 086 000 000 24,20 28,05
12300 Fondy peněžního trhu 438 000 000 0,03 0,03
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 438 000 000 0,03 0,03
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 38 941 390 000 2,49 2,89
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 6 835 240 000 0,44 0,51
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 32 106 150 000 2,06 2,38
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 440 000 000 0,16 0,18
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 440 000 000 0,16 0,18
12600 Pomocné finanční instituce 1 443 590 000 0,09 0,11
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 68 470 000 0,00 0,01
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 1 375 120 000 0,09 0,10
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 132 927 380 000 8,51 9,86
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 153 500 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 731 000 000 0,05 0,05
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 132 042 880 000 8,45 9,79
12900 Penzijní fondy 248 638 680 000 15,92 18,44
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 29 150 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 248 609 530 000 15,92 18,44
13000 Vládní instituce 37 597 945 251 2,41 2,79
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 35 221 965 438 2,25 2,61
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 240 878 563 0,14 0,17
13140 Fondy sociálního zabezpečení 135 101 250 0,01 0,01
14000 Domácnosti 45 235 540 847 2,90 3,36
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 918 232 652 0,12 0,14
20000 Nerezidenti 412 651 429 941 26,42 30,61
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 348 114 680 341 86,30 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 213 941 800 000 13,70  
  DLUHOPISY CELKEM 1 562 056 480 341 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 9 184 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 608 470 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 72 234 110 000 Kč).

Doporučované

Nejčtenější