Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2016

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.9.2016
11000 Nefinanční podniky 16 259 931 650 1,01 1,18
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 488 100 000 0,90 1,05
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 549 161 650 0,10 0,11
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 222 670 000 0,01 0,02
12000 Finanční instituce 871 462 000 000 54,39 63,35
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 443 222 280 000 27,66 32,22
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 37 191 480 000 2,32 2,70
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 406 030 800 000 25,34 29,52
12300 Fondy peněžního trhu 411 000 000 0,03 0,03
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 411 000 000 0,03 0,03
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 36 743 830 000 2,29 2,67
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 5 982 760 000 0,37 0,43
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 30 761 070 000 1,92 2,24
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 445 740 000 0,15 0,18
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 5 740 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 440 000 000 0,15 0,18
12600 Pomocné finanční instituce 1 499 690 000 0,09 0,11
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 59 570 000 0,00 0,00
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 1 440 120 000 0,09 0,10
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 134 675 820 000 8,41 9,79
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 144 800 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 819 720 000 0,05 0,06
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 133 711 300 000 8,35 9,72
12900 Penzijní fondy 252 463 640 000 15,76 18,35
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 34 250 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 252 429 390 000 15,76 18,35
13000 Vládní instituce 38 920 269 324 2,43 2,83
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 36 506 539 511 2,28 2,65
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 213 928 563 0,14 0,16
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 801 250 0,01 0,01
14000 Domácnosti 56 839 813 672 3,55 4,13
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 064 388 775 0,13 0,15
20000 Nerezidenti 390 108 812 502 24,35 28,36
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 375 655 215 923 85,86 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 226 524 900 000 14,14  
  DLUHOPISY CELKEM 1 602 180 115 923 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 8 807 350 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 5 030 450 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 105 834 110 000 Kč).

Doporučované

Nejčtenější