Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2016

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.4.2016
11000 Nefinanční podniky 16 007 651 725 0,97 1,13
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 210 800 000 0,86 1,00
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 568 981 725 0,10 0,11
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 227 870 000 0,01 0,02
12000 Finanční instituce 928 518 510 000 56,47 65,46
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 520 291 880 000 31,64 36,68
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 47 930 970 000 2,91 3,38
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 472 360 910 000 28,73 33,30
12300 Fondy peněžního trhu 421 000 000 0,03 0,03
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 421 000 000 0,03 0,03
12400 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu 32 858 250 000 2,00 2,32
12401 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 4 921 760 000 0,30 0,35
12403 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 27 936 490 000 1,70 1,97
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 745 880 000 0,17 0,19
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 5 880 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 740 000 000 0,17 0,19
12600 Pomocné finanční instituce 1 848 690 000 0,11 0,13
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 214 570 000 0,01 0,02
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 1 634 120 000 0,10 0,12
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 136 375 940 000 8,29 9,61
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 145 300 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 248 790 000 0,08 0,09
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 134 981 850 000 8,21 9,52
12900 Penzijní fondy 233 976 870 000 14,23 16,50
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 33 900 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 233 942 970 000 14,23 16,49
13000 Vládní instituce 45 051 883 893 2,74 3,18
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 42 648 950 737 2,59 3,01
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 203 131 906 0,13 0,16
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 801 250 0,01 0,01
14000 Domácnosti 62 995 305 997 3,83 4,44
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 539 880 280 0,15 0,18
20000 Nerezidenti 363 273 984 985 22,09 25,61
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 418 387 216 880 86,26 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 226 006 200 000 13,74  
  DLUHOPISY CELKEM 1 644 393 416 880 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 5 707 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 4 781 620 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 111 246 070 000 Kč).

Doporučované

Nejčtenější