Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2016

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 29.2.2016
11000 Nefinanční podniky 15 861 171 725 0,97 1,12
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 070 800 000 0,86 0,99
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 562 501 725 0,10 0,11
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 227 870 000 0,01 0,02
12000 Finanční instituce 942 871 310 000 57,39 66,56
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 541 093 810 000 32,94 38,20
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 51 227 940 000 3,12 3,62
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 489 865 870 000 29,82 34,58
12300 Fondy peněžního trhu 426 000 000 0,03 0,03
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 426 000 000 0,03 0,03
12400 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu 32 445 520 000 1,98 2,29
12401 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 4 828 960 000 0,29 0,34
12403 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 27 616 560 000 1,68 1,95
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 745 880 000 0,17 0,19
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 5 880 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 740 000 000 0,17 0,19
12600 Pomocné finanční instituce 2 504 690 000 0,15 0,18
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 249 570 000 0,02 0,02
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 2 255 120 000 0,14 0,16
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 8 000 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 8 000 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 135 780 140 000 8,27 9,58
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 145 300 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 392 390 000 0,08 0,10
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 134 242 450 000 8,17 9,48
12900 Penzijní fondy 227 867 270 000 13,87 16,08
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 18 900 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 227 848 370 000 13,87 16,08
13000 Vládní instituce 43 874 333 024 2,67 3,10
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 41 493 950 737 2,53 2,93
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 180 581 037 0,13 0,15
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 801 250 0,01 0,01
14000 Domácnosti 63 051 220 484 3,84 4,45
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 550 880 280 0,16 0,18
20000 Nerezidenti 348 436 273 614 21,21 24,60
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 416 645 189 127 86,23 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 226 161 850 000 13,77  
  DLUHOPISY CELKEM 1 642 807 039 127 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 6 469 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 3 470 600 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 141 202 150 000 Kč).

Počínaje údaji ke konci března 2015 je struktura držitelů státních dluhopisů vytvářena na základě metodiky ESA 2010 a zohledňuje tak již změnu zatřídění subjektů uskutečněnou v rámci notifikace deficitu a dluhu vládních institucí za rok 2014 uveřejněné Českým statistickým úřadem dne 1. 4. 2015.

Doporučované

Nejčtenější