Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2015

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Dluhopisy
  • Statistika
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

sektor   v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2015
11000 Nefinanční podniky 16 897 599 387 1,05 1,22
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 021 537 662 0,93 1,08
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 644 351 725 0,10 0,12
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 231 710 000 0,01 0,02
12000 Finanční instituce 965 602 960 000 59,89 69,64
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 552 171 290 000 34,25 39,82
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 52 623 270 000 3,26 3,80
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 499 548 020 000 30,99 36,03
12300 Fondy peněžního trhu 526 000 000 0,03 0,04
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 526 000 000 0,03 0,04
12400 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu 32 261 390 000 2,00 2,33
12401 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 4 735 360 000 0,29 0,34
12403 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 27 526 030 000 1,71 1,99
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 745 780 000 0,17 0,20
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 5 780 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 740 000 000 0,17 0,20
12600 Pomocné finanční instituce 3 198 610 000 0,20 0,23
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 615 870 000 0,04 0,04
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 2 582 740 000 0,16 0,19
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 8 000 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 8 000 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 146 702 680 000 9,10 10,58
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 145 300 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 490 020 000 0,09 0,11
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 145 067 360 000 9,00 10,46
12900 Penzijní fondy 227 989 210 000 14,14 16,44
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 19 050 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 227 970 160 000 14,14 16,44
13000 Vládní instituce 43 364 755 362 2,69 3,13
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 41 026 073 075 2,54 2,96
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 138 881 037 0,13 0,15
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 801 250 0,01 0,01
14000 Domácnosti 63 116 029 561 3,91 4,55
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 590 630 280 0,16 0,19
20000 Nerezidenti 294 978 914 537 18,30 21,27
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 386 550 889 127 86,01 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 225 619 450 000 13,99  
  DLUHOPISY CELKEM 1 612 170 339 127 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 12 320 060 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 17 070 350 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 82 631 610 000 Kč).

Počínaje údaji ke konci března 2015 je struktura držitelů státních dluhopisů vytvářena na základě metodiky ESA 2010 a zohledňuje tak již změnu zatřídění subjektů uskutečněnou v rámci notifikace deficitu a dluhu vládních institucí za rok 2014 uveřejněné Českým statistickým úřadem dne 1. 4. 2015.

Doporučované

Nejčtenější