Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2015

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

sektor   v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2015
11000 Nefinanční podniky 17 095 918 450 1,05 1,22
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 211 888 375 0,93 1,08
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 1 649 820 075 0,10 0,12
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 234 210 000 0,01 0,02
12000 Finanční instituce 983 680 370 000 60,38 70,08
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 575 930 170 000 35,35 41,03
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 54 731 240 000 3,36 3,90
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 521 198 930 000 31,99 37,13
12300 Fondy peněžního trhu 336 000 000 0,02 0,02
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 336 000 000 0,02 0,02
12400 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu 31 448 890 000 1,93 2,24
12401 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 4 675 360 000 0,29 0,33
12403 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 26 773 530 000 1,64 1,91
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 745 780 000 0,17 0,20
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 5 780 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 740 000 000 0,17 0,20
12600 Pomocné finanční instituce 3 196 910 000 0,20 0,23
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 605 870 000 0,04 0,04
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 2 591 040 000 0,16 0,18
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 33 000 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 33 000 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 144 030 590 000 8,84 10,26
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 145 300 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 443 870 000 0,09 0,10
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 142 441 420 000 8,74 10,15
12900 Penzijní fondy 225 959 030 000 13,87 16,10
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 18 800 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 225 940 230 000 13,87 16,10
13000 Vládní instituce 44 718 719 467 2,74 3,19
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 42 139 797 500 2,59 3,00
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 379 371 967 0,15 0,17
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 550 000 0,01 0,01
14000 Domácnosti 73 879 119 517 4,53 5,26
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 731 506 193 0,17 0,19
20000 Nerezidenti 281 521 318 030 17,28 20,06
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 403 626 951 657 86,15 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 225 622 200 000 13,85  
  DLUHOPISY CELKEM 1 629 249 151 657 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých z majetkového účtu Ministerstva financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 11 033 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 25 329 390 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 77 302 150 000 Kč).

Počínaje údaji ke konci března 2015 je struktura držitelů státních dluhopisů vytvářena na základě metodiky ESA 2010 a zohledňuje tak již změnu zatřídění subjektů uskutečněnou v rámci notifikace deficitu a dluhu vládních institucí za rok 2014 uveřejněné Českým statistickým úřadem dne 1. 4. 2015.

Doporučované

Nejčtenější