Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2015

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Vládní instituce
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Statistika

sektor   v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2015
11000 Nefinanční podniky 20 327 578 450 1,26 1,47
11001 Nefinanční podniky veřejné 17 549 438 375 1,09 1,27
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 2 533 930 075 0,16 0,18
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 244 210 000 0,02 0,02
12000 Finanční instituce 981 047 970 000 60,84 71,15
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 574 295 820 000 35,62 41,65
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 56 989 240 000 3,53 4,13
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 517 306 580 000 32,08 37,52
12300 Fondy peněžního trhu 327 000 000 0,02 0,02
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 327 000 000 0,02 0,02
12400 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu 33 199 810 000 2,06 2,41
12401 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 5 436 870 000 0,34 0,39
12403 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 27 762 940 000 1,72 2,01
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 2 003 040 000 0,12 0,15
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 3 040 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 2 000 000 000 0,12 0,15
12600 Pomocné finanční instituce 3 847 710 000 0,24 0,28
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 626 670 000 0,04 0,05
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 3 221 040 000 0,20 0,23
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 33 000 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 33 000 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 145 691 900 000 9,04 10,57
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 146 000 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 626 370 000 0,10 0,12
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 143 919 530 000 8,93 10,44
12900 Penzijní fondy 221 649 690 000 13,75 16,07
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 13 350 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 221 636 340 000 13,75 16,07
13000 Vládní instituce 49 349 124 997 3,06 3,58
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 46 738 397 500 2,90 3,39
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 411 177 497 0,15 0,17
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 550 000 0,01 0,01
14000 Domácnosti 73 540 033 655 4,56 5,33
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 916 974 440 0,18 0,21
20000 Nerezidenti 251 728 507 717 15,61 18,26
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 378 910 189 259 85,52 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 233 560 400 000 14,48  
  DLUHOPISY CELKEM 1 612 470 589 259 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých z majetkového účtu Ministerstva financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 13 766 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 26 615 840 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 74 754 190 000 Kč).

Počínaje údaji ke konci března 2015 je struktura držitelů státních dluhopisů vytvářena na základě metodiky ESA 2010 a zohledňuje tak již změnu zatřídění subjektů uskutečněnou v rámci notifikace deficitu a dluhu vládních institucí za rok 2014 uveřejněné Českým statistickým úřadem dne 1. 4. 2015.

Doporučované

Nejčtenější