Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za květen 2015

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Vládní instituce
  • Statistika
  • Nefinanční podniky

sektor   v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2015
11000 Nefinanční podniky 20 499 351 235 1,30 1,53
11001 Nefinanční podniky veřejné 17 710 366 235 1,12 1,32
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 2 544 775 000 0,16 0,19
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 244 210 000 0,02 0,02
12000 Finanční instituce 970 664 430 000 61,49 72,36
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 573 214 050 000 36,31 42,73
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 55 233 340 000 3,50 4,12
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 517 980 710 000 32,81 38,61
12300 Fondy peněžního trhu 367 000 000 0,02 0,03
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 367 000 000 0,02 0,03
12400 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu 31 341 800 000 1,99 2,34
12401 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 5 433 870 000 0,34 0,41
12403 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 25 907 930 000 1,64 1,93
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 004 270 000 0,06 0,07
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 4 270 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 1 000 000 000 0,06 0,07
12600 Pomocné finanční instituce 3 174 180 000 0,20 0,24
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 512 670 000 0,03 0,04
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 2 661 510 000 0,17 0,20
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 33 000 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 33 000 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 145 413 500 000 9,21 10,84
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 139 300 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 622 670 000 0,10 0,12
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 143 651 530 000 9,10 10,71
12900 Penzijní fondy 216 116 630 000 13,69 16,11
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 13 350 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 216 103 280 000 13,69 16,11
13000 Vládní instituce 45 869 128 256 2,91 3,42
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 43 129 715 000 2,73 3,22
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 539 863 256 0,16 0,19
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 550 000 0,01 0,01
14000 Domácnosti 73 634 189 874 4,66 5,49
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 072 826 536 0,19 0,23
20000 Nerezidenti 227 770 899 146 14,43 16,98
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 341 510 825 047 84,98 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 237 090 900 000 15,02  
  DLUHOPISY CELKEM 1 578 601 725 047 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých z majetkového účtu Ministerstva financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 7 062 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 6 977 010 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 70 544 414 125 Kč).

Počínaje údaji ke konci března 2015 je struktura držitelů státních dluhopisů vytvářena na základě metodiky ESA 2010 a zohledňuje tak již změnu zatřídění subjektů uskutečněnou v rámci notifikace deficitu a dluhu vládních institucí za rok 2014 uveřejněné Českým statistickým úřadem dne 1. 4. 2015.

Doporučované

Nejčtenější