Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2015

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Nefinanční podniky

sektor   v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2015
11000 Nefinanční podniky 20 271 151 235 1,30 1,53
11001 Nefinanční podniky veřejné 17 511 966 235 1,12 1,32
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 2 514 975 000 0,16 0,19
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 244 210 000 0,02 0,02
12000 Finanční instituce 964 871 360 000 61,83 72,91
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 569 809 940 000 36,51 43,06
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 56 045 080 000 3,59 4,24
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 513 764 860 000 32,92 38,82
12300 Fondy peněžního trhu 367 000 000 0,02 0,03
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 367 000 000 0,02 0,03
12400 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu 29 855 300 000 1,91 2,26
12401 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 5 031 870 000 0,32 0,38
12403 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 24 823 430 000 1,59 1,88
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 003 880 000 0,06 0,08
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 3 880 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 1 000 000 000 0,06 0,08
12600 Pomocné finanční instituce 3 112 180 000 0,20 0,24
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 454 670 000 0,03 0,03
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 2 657 510 000 0,17 0,20
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 45 500 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 45 500 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 145 064 800 000 9,30 10,96
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 136 300 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 626 570 000 0,10 0,12
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 143 301 930 000 9,18 10,83
12900 Penzijní fondy 215 612 760 000 13,82 16,29
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 12 000 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 215 600 760 000 13,82 16,29
13000 Vládní instituce 45 846 318 256 2,94 3,46
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 43 118 905 000 2,76 3,26
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 527 863 256 0,16 0,19
13140 Fondy sociálního zabezpečení 199 550 000 0,01 0,02
14000 Domácnosti 74 895 185 308 4,80 5,66
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 117 526 536 0,20 0,24
20000 Nerezidenti 214 345 283 712 13,74 16,20
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 323 346 825 047 84,80 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 237 187 200 000 15,20  
  DLUHOPISY CELKEM 1 560 534 025 047 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých z majetkového účtu Ministerstva financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 8 585 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 11 299 980 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 69 015 784 125 Kč).

Počínaje údaji ke konci března 2015 je struktura držitelů státních dluhopisů vytvářena na základě metodiky ESA 2010 a zohledňuje tak již změnu zatřídění subjektů uskutečněnou v rámci notifikace deficitu a dluhu vládních institucí za rok 2014 uveřejněné Českým statistickým úřadem dne 1. 4. 2015.

Doporučované

Nejčtenější