Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2015

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Nefinanční podniky
  • Statistika
Aktualizováno 15. 6. 2015 8:00
  • aktualizace dat

sektor   v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2015
11000 Nefinanční podniky 20 043 871 235 1,25 1,47
11001 Nefinanční podniky veřejné 17 211 966 235 1,08 1,27
11002 Nefinanční podniky národní soukromé 2 587 695 000 0,16 0,19
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 244 210 000 0,02 0,02
12000 Finanční instituce 983 216 470 000 61,51 72,28
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 580 115 990 000 36,29 42,65
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé 57 420 590 000 3,59 4,22
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou 522 695 400 000 32,70 38,43
12300 Fondy peněžního trhu 367 000 000 0,02 0,03
12301 Fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 367 000 000 0,02 0,03
12400 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu 29 745 300 000 1,86 2,19
12401 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné 0 0,00 0,00
12402 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé 4 882 870 000 0,31 0,36
12403 Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou 24 862 430 000 1,56 1,83
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 003 790 000 0,06 0,07
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí 3 790 000 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou 1 000 000 000 0,06 0,07
12600 Pomocné finanční instituce 2 917 800 000 0,18 0,21
12601 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce národní soukromé 455 670 000 0,03 0,03
12603 Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou 2 462 130 000 0,15 0,18
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 45 500 000 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí 45 500 000 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 152 421 370 000 9,54 11,21
12801 Pojišťovací společnosti veřejné 138 900 000 0,01 0,01
12802 Pojišťovací společnosti národní soukromé 1 625 670 000 0,10 0,12
12803 Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou 150 656 800 000 9,43 11,08
12900 Penzijní fondy 216 599 720 000 13,55 15,92
12901 Penzijní fondy veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy národní soukromé 7 000 000 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou 216 592 720 000 13,55 15,92
13000 Vládní instituce 46 095 658 256 2,88 3,39
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 43 246 445 000 2,71 3,18
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2 647 763 256 0,17 0,19
13140 Fondy sociálního zabezpečení 201 450 000 0,01 0,01
14000 Domácnosti 74 944 885 308 4,69 5,51
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 194 626 536 0,20 0,23
20000 Nerezidenti 232 757 333 712 14,56 17,11
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 360 252 845 047 85,10 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 238 193 900 000 14,90  
  DLUHOPISY CELKEM 1 598 446 745 047 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých z majetkového účtu Ministerstva financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 4 098 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 11 750 570 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a o jmenovité hodnoty státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 42 673 754 125 Kč). 

Struktura držitelů státních dluhopisů je počínaje březnem 2015 vytvářena na základě metodiky ESA 2010 a zohledňuje změnu zatřídění subjektů uskutečněnou v rámci notifikace deficitu a dluhu vládních institucí za rok 2014 uveřejněné Českým statistickým úřadem dne 1. 4. 2015.

aktualizace ke dni 15.6.2015

Doporučované

Nejčtenější