Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za červenec 2014

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Statistika
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Domácnosti
  • Nerezidenti
  • Nefinanční podniky
Aktualizováno 1. 9. 2015 15:00sektor


v Kč
Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2014
11000 Nefinanční podniky 21 666 685 000 1,35 1,64
11001 Nefinanční podniky veřejné 16 253 890 000 1,02 1,23
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 656 295 000 0,17 0,20
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 2 756 500 000 0,17 0,21
12000 Finanční instituce 1 021 840 290 000 63,84 77,16
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 611 120 000 000 38,18 46,15
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 13 427 470 000 0,84 1,01
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 50 186 670 000 3,14 3,79
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 547 505 860 000 34,21 41,34
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 507 640 000 1,72 2,08
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 935 780 000 0,31 0,37
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 22 571 860 000 1,41 1,70
12400 Pomocné finanční instituce 15 061 480 000 0,94 1,14
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 11 240 840 000 0,70 0,85
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 060 280 000 0,07 0,08
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 760 360 000 0,17 0,21
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 368 151 170 000 23,00 27,80
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 13 983 220 000 0,87 1,06
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 483 080 000 0,09 0,11
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 352 684 870 000 22,04 26,63
13000 Vládní instituce 20 012 510 345 1,25 1,51
13110 Ústřední vládní instituce2) 16 749 700 000 1,05 1,26
13130 Místní vládní instituce 3 060 060 345 0,19 0,23
13140 Fondy sociálního zabezpečení 202 750 000 0,01 0,02
14000 Domácnosti 76 373 804 398 4,77 5,77
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 630 278 013 0,23 0,27
20000 Nerezidenti 180 807 415 933 11,30 13,65
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 324 330 983 689 82,74 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 276 208 368 500 17,26  
  DLUHOPISY CELKEM 1 600 539 352 189 100,00  

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 38 171 690 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 62 388 850 000 Kč).

3) korunové dluhopisy jsou vykazovány bez jmenovitých hodnot státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny nebo v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 6 303 190 000 Kč.

 

 

Doporučované

Nejčtenější