Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2014

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

sektor v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2014
11000 Nefinanční podniky 22 138 068 042 1,38 1,72
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 403 490 000 0,96 1,20
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 922 008 042 0,18 0,23
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 3 812 570 000 0,24 0,30
12000 Finanční instituce 964 664 620 000 59,92 75,02
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 572 285 160 000 35,55 44,50
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 12 865 830 000 0,80 1,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 41 133 040 000 2,56 3,20
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 518 286 290 000 32,19 40,30
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 25 533 390 000 1,59 1,99
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 593 990 000 0,29 0,36
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 20 939 400 000 1,30 1,63
12400 Pomocné finanční instituce 13 920 140 000 0,86 1,08
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 10 963 840 000 0,68 0,85
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 788 810 000 0,05 0,06
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 167 490 000 0,13 0,17
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 352 925 930 000 21,92 27,45
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 13 986 620 000 0,87 1,09
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 413 190 000 0,09 0,11
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 337 526 120 000 20,97 26,25
13000 Vládní instituce 20 509 625 488 1,27 1,59
13110 Ústřední vládní instituce 2) 16 849 200 000 1,05 1,31
13130 Místní vládní instituce 3 457 675 488 0,21 0,27
13140 Fondy sociálního zabezpečení 202 750 000 0,01 0,02
14000 Domácnosti 81 834 588 615 5,08 6,36
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 4 212 686 255 0,26 0,33
20000 Nerezidenti 192 558 990 406 11,96 14,97
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 285 918 578 806 79,88 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 323 945 177 000 20,12  
  DLUHOPISY CELKEM 1 609 863 755 806 100,00  

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 41 878 240 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 67 564 420 000 Kč).
3) korunové dluhopisy jsou vykazovány bez jmenovitých hodnot státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny nebo v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 690 000 000 Kč.

Doporučované

Nejčtenější