Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2014

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Statistika
  • Státní dluhopisy
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
Aktualizováno 31. 3. 2014 9:00
  • Oprava dat v komentáři č. 3

sektor v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.2014
11000 Nefinanční podniky 22 465 858 042 1,37 1,71
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 826 450 000 0,91 1,13
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 3 367 058 042 0,21 0,26
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 4 272 350 000 0,26 0,33
12000 Finanční instituce 979 618 990 000 59,85 74,59
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 581 964 670 000 35,56 44,31
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 13 616 850 000 0,83 1,04
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 41 202 940 000 2,52 3,14
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 527 144 880 000 32,21 40,14
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 26 304 810 000 1,61 2,00
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 654 910 000 0,28 0,35
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 21 649 900 000 1,32 1,65
12400 Pomocné finanční instituce 14 333 570 000 0,88 1,09
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 11 570 570 000 0,71 0,88
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 586 910 000 0,04 0,04
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 176 090 000 0,13 0,17
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 357 015 940 000 21,81 27,18
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 13 991 120 000 0,85 1,07
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 409 310 000 0,09 0,11
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 341 615 510 000 20,87 26,01
13000 Vládní instituce 23 923 125 488 1,46 1,82
13110 Ústřední vládní instituce2) 19 926 320 000 1,22 1,52
13130 Místní vládní instituce 3 792 605 488 0,23 0,29
13140 Fondy sociálního zabezpečení 204 200 000 0,01 0,02
14000 Domácnosti 81 789 572 042 5,00 6,23
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 4 218 936 255 0,26 0,32
20000 Nerezidenti 201 380 718 043 12,30 15,33
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 313 397 199 870 80,24 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 323 393 222 000 19,76  
  DLUHOPISY CELKEM 1 636 790 421 870 100,00  

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 25 073 400 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 70 138 420 000 Kč).
3) korunové dluhopisy jsou vykazovány bez jmenovitých hodnot státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny nebo v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 090 000 000 Kč.

Doporučované

Nejčtenější