Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2013

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Vládní instituce

sektor v Kč v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2013
11000 Nefinanční podniky 23 026 368 042 1,40
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 475 100 000 0,82
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 4 442 268 042 0,27
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 109 000 000 0,31
12000 Finanční instituce 1 009 587 580 000 61,34
12100 Centrální banka 15 852 360 000 0,96
12200 Ostatní měnově finanční instituce 608 818 480 000 36,99
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 14 821 120 000 0,90
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 42 261 010 000 2,57
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 551 736 350 000 33,52
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 26 965 710 000 1,64
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 921 080 000 0,30
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 22 044 630 000 1,34
12400 Pomocné finanční instituce 23 790 540 000 1,45
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 22 872 200 000 1,39
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 918 340 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 334 160 490 000 20,30
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 11 712 220 000 0,71
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 433 060 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 321 015 210 000 19,50
13000 Vládní instituce 65 585 190 964 3,98
13110 Ústřední vládní instituce 62 071 200 000 3,77
13130 Místní vládní instituce 3 329 490 964 0,20
13140 Fondy sociálního zabezpečení 184 500 000 0,01
14000 Domácnosti 54 659 767 447 3,32
  z toho spořicí státní dluhopisy 51 620 447 447 3,14
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 749 789 841 0,17
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 668 619 841 0,10
20000 Nerezidenti 176 586 428 872 10,73
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 276 788 872 0,08
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 332 195 125 166 80,94
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 313 733 781 750 19,06
  DLUHOPISY CELKEM 1 645 928 906 916 100,00

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 0 Kč

Doporučované

Nejčtenější