Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za leden 2013

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Vládní instituce

sektor   v Kč v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2013
11000 Nefinanční podniky 21 703 048 042 1,34
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 156 000 000 0,88
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 4 958 988 042 0,31
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 2 588 060 000 0,16
12000 Finanční instituce 1 009 449 270 000 62,47
12100 Centrální banka 9 298 790 000 0,58
12200 Ostatní měnově finanční instituce 619 073 940 000 38,31
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 23 824 720 000 1,47
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 37 710 890 000 2,33
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 557 538 330 000 34,50
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 949 970 000 1,73
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 970 540 000 0,31
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 22 979 430 000 1,42
12400 Pomocné finanční instituce 24 143 300 000 1,49
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 23 295 400 000 1,44
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 847 900 000 0,05
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 328 983 270 000 20,36
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 10 583 000 000 0,65
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 584 760 000 0,10
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 316 815 510 000 19,61
13000 Vládní instituce 52 717 790 964 3,26
13110 Ústřední vládní instituce 49 288 000 000 3,05
13130 Místní vládní instituce 3 245 290 964 0,20
13140 Fondy sociálního zabezpečení 184 500 000 0,01
14000 Domácnosti 55 464 547 447 3,43
  z toho spořicí státní dluhopisy 51 620 457 447 3,19
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 821 439 841 0,17
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 668 619 841 0,10
20000 Nerezidenti 160 981 518 872 9,96
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 276 778 872 0,08
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 303 137 615 166 80,65
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 312 685 971 000 19,35
  DLUHOPISY CELKEM 1 615 823 586 166 100,00

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 420 000 000 Kč

Doporučované

Nejčtenější