Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2013

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Finanční instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Vládní instituce
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

sektor v Kč v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2013
11000 Nefinanční podniky 20 912 658 042 1,29
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 221 000 000 0,94
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 3 471 118 042 0,21
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 2 220 540 000 0,14
12000 Finanční instituce 930 130 480 000 57,59
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 543 268 130 000 33,64
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 13 391 850 000 0,83
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 35 566 290 000 2,20
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 494 309 990 000 30,61
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 25 341 840 000 1,57
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 513 380 000 0,28
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 20 828 460 000 1,29
12400 Pomocné finanční instituce 18 402 460 000 1,14
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 16 059 630 000 0,99
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 342 830 000 0,15
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 343 118 050 000 21,24
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 12 579 620 000 0,78
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 445 840 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 329 092 590 000 20,38
13000 Vládní instituce 65 874 063 604 4,08
13110 Ústřední vládní instituce 62 311 870 000 3,86
13130 Místní vládní instituce 3 407 153 604 0,21
13140 Fondy sociálního zabezpečení 155 040 000 0,01
14000 Domácnosti 68 548 202 673 4,24
  z toho spořicí státní dluhopisy 66 491 512 673 4,12
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 4 087 783 059 0,25
  z toho spořicí státní dluhopisy 2 539 143 059 0,16
20000 Nerezidenti 201 867 396 066 12,50
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 359 096 066 0,08
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 291 420 583 444 79,96
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 323 650 049 500 20,04
  DLUHOPISY CELKEM 1 615 070 632 944 100,00

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 2 848 000 000 Kč
významný nárůst počtu držitelů dluhopisů v sektoru 20000 (Nerezidenti) oproti minulým obdobím je způsoben přesunem držby z domácích subjektů na zahraniční subjekty
Zdroj: CDCP

Doporučované

Nejčtenější