Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2013

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Statistika
  • Finanční instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Vládní instituce
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

sektor v Kč v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2013
11000 Nefinanční podniky 22 886 108 042 1,43
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 895 000 000 0,99
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 3 488 918 042 0,22
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 3 502 190 000 0,22
12000 Finanční instituce 971 800 500 000 60,56
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 586 973 400 000 36,58
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 12 871 930 000 0,80
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 47 065 560 000 2,93
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 527 035 910 000 32,84
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 26 033 930 000 1,62
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 415 360 000 0,28
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 21 618 570 000 1,35
12400 Pomocné finanční instituce 17 071 750 000 1,06
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 16 102 640 000 1,00
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 969 110 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 341 721 420 000 21,29
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 12 579 620 000 0,78
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 535 640 000 0,10
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 327 606 160 000 20,41
13000 Vládní instituce 52 006 263 604 3,24
13110 Ústřední vládní instituce 48 431 620 000 3,02
13130 Místní vládní instituce 3 412 303 604 0,21
13140 Fondy sociálního zabezpečení 162 340 000 0,01
14000 Domácnosti 68 636 228 226 4,28
  z toho spořicí státní dluhopisy 66 357 518 226 4,13
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 4 063 337 798 0,25
  z toho spořicí státní dluhopisy 2 538 517 798 0,16
20000 Nerezidenti 172 538 147 831 10,75
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 359 257 831 0,08
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 291 930 585 501 80,50
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 312 854 376 000 19,50
  DLUHOPISY CELKEM 1 604 784 961 501 100,00

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 4 164 000 000 Kč

Doporučované

Nejčtenější