Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2013

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Finanční instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Vládní instituce

sektor v Kč v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2013
11000 Nefinanční podniky 22 508 188 042 1,42
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 847 500 000 1,00
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 3 520 098 042 0,22
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 3 140 590 000 0,20
12000 Finanční instituce 951 491 480 000 60,01
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 574 241 410 000 36,22
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 14 303 930 000 0,90
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 47 199 110 000 2,98
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 512 738 370 000 32,34
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 26 253 730 000 1,66
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 045 160 000 0,32
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 21 208 570 000 1,34
12400 Pomocné finanční instituce 17 262 500 000 1,09
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 16 314 960 000 1,03
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 947 540 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 333 733 840 000 21,05
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 12 579 620 000 0,79
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 463 830 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 319 690 390 000 20,16
13000 Vládní instituce 59 531 143 604 3,75
13110 Ústřední vládní instituce 55 960 620 000 3,53
13130 Místní vládní instituce 3 394 983 604 0,21
13140 Fondy sociálního zabezpečení 175 540 000 0,01
14000 Domácnosti 68 636 763 226 4,33
  z toho spořicí státní dluhopisy 66 357 543 226 4,19
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 4 057 937 798 0,26
  z toho spořicí státní dluhopisy 2 538 517 798 0,16
20000 Nerezidenti 166 145 072 831 10,48
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 359 232 831 0,09
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 272 370 585 501 80,25
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 313 140 681 750 19,75
  DLUHOPISY CELKEM 1 585 511 267 251 100,00

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 1 500 000 000 Kč

Doporučované

Nejčtenější