Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2013

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Vládní instituce

sektor v Kč v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2013
11000 Nefinanční podniky 25 055 548 042 1,56
11001 Nefinanční podniky veřejné 16 274 500 000 1,01
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 4 410 578 042 0,27
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 4 370 470 000 0,27
12000 Finanční instituce 966 270 910 000 60,00
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 588 129 730 000 36,52
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 15 000 640 000 0,93
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 44 161 710 000 2,74
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 528 967 380 000 32,85
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 646 360 000 1,72
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 202 130 000 0,32
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 22 444 230 000 1,39
12400 Pomocné finanční instituce 19 696 140 000 1,22
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 18 813 700 000 1,17
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 882 440 000 0,05
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 330 798 680 000 20,54
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 11 839 220 000 0,74
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 524 480 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 317 434 980 000 19,71
13000 Vládní instituce 58 330 993 604 3,62
13110 Ústřední vládní instituce 54 043 320 000 3,36
13130 Místní vládní instituce 4 105 283 604 0,25
13140 Fondy sociálního zabezpečení 182 390 000 0,01
14000 Domácnosti 69 196 626 868 4,30
  z toho spořicí státní dluhopisy 66 400 776 868 4,12
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 918 637 798 0,24
  z toho spořicí státní dluhopisy 2 538 517 798 0,16
20000 Nerezidenti 172 987 536 924 10,74
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 359 666 924 0,08
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 295 760 253 236 80,47
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 314 565 197 500 19,53
  DLUHOPISY CELKEM 1 610 325 450 736 100,00

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 0 Kč

Doporučované

Nejčtenější