Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za květen 2013

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Vládní instituce
  • Hospodaření vládního sektoru

sektor v Kč v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2013
11000 Nefinanční podniky 25 317 948 042 1,54
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 328 800 000 0,93
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 4 461 248 042 0,27
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 527 900 000 0,34
12000 Finanční instituce 1 026 072 570 000 62,33
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 638 686 760 000 38,80
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 18 527 290 000 1,13
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 42 812 170 000 2,60
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 577 347 300 000 35,07
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 119 210 000 1,65
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 185 080 000 0,31
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 21 934 130 000 1,33
12400 Pomocné finanční instituce 21 805 490 000 1,32
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 20 892 700 000 1,27
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 912 790 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 338 461 110 000 20,56
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 12 539 220 000 0,76
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 477 000 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 324 444 890 000 19,71
13000 Vládní instituce 48 913 730 964 2,97
13110 Ústřední vládní instituce 45 389 200 000 2,76
13130 Místní vládní instituce 3 342 290 964 0,20
13140 Fondy sociálního zabezpečení 182 240 000 0,01
14000 Domácnosti 54 400 914 270 3,30
  z toho spořicí státní dluhopisy 51 602 774 270 3,13
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 041 719 841 0,18
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 668 619 841 0,10
20000 Nerezidenti 175 543 856 372 10,66
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 264 746 372 0,08
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 333 290 739 489 80,99
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 312 885 505 500 19,01
  DLUHOPISY CELKEM 1 646 176 244 989 100,00

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 1 660 000 000 Kč

Doporučované

Nejčtenější