Novinky

Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Řízení státního dluhu
  • SDD
  • Sekundární trh
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 22. 1. 2021

Státní dluhopisy ve vlastním portfoliu
Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) 
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 1 179 800 000 0 0 1 179 800 000
ČR, 0,00 %, 212) CZ0001005706 0 0 0 0
ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 10 189 270 000 7 400 000 000 0 2 789 270 000
ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 0 0 0 0
ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 63 567 400 000 0 0 63 567 400 000
ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 0 0 0 0
ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 000 000 0003) 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 16 319 460 000 0 0 16 319 460 000
ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 400 000 0004) 0 0 1 400 000 000
ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 14 374 690 000 0 0 14 374 690 000
ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,00 %, 272) CZ0001006043 0 0 0 0
ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 9 524 080 000 0 50 000 000 9 574 080 000
ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 16 925 010 000 0 0 16 925 010 000
ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 14 149 530 000 3 000 000 000 0 11 149 530 000
ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 1 729 770 000 0 93 000 000 1 822 770 000
ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 300 000 000 150 000 000 0 150 000 000
ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 7 070 410 000 900 000 000 0 6 170 410 000
ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 821 880 000 0 0 821 880 000

1)Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

2)Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.

3)Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 900 000 000 Kč.

4) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.

Stav k 22.1.2021

Státní pokladniční poukázky ve vlastním portoliu
Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč)
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
SPP 52 T 27/03 CZ0001005938 143 143 000 000 0 0 143 143 000 000

1)Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

Stav k 6.1.2021

Doporučované

Nejčtenější