Novinky

SDD v portfoliu ministerstva

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Řízení státního dluhu
  • SDD
  • Sekundární trh
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 30. 3. 2020

Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) 
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
SDD ve vlastním portoliu
ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317 3 453 950 000 0 100 000 000 3 553 950 000
ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 0 0 0 0
ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 0 0 0 0
ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 0 0 0 0
ČR, 0,00 %, 212) CZ0001005706 0 0 0 0
ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 0 0 0 0
ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 300 000 000 300 000 000 0 0
ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 900 000 0003) 0 0 1 900 000 000
ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 17 489 460 000 0 0 17 489 460 000
ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 400 000 0004) 0 0 1 400 000 000
ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 6 530 840 000 100 000 000 0 6 430 840 000
ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 0 0 0 0
ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 0 0 0 0
ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 8 375 300 000 350 000 000 0 8 025 300 000
ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 0 0 0 0
ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 1 000 000 000 0 166 000 000 1 166 000 000
ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 34 837 590 000 0 0 34 837 590 000
ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 500 000 000 130 000 000 0 370 000 000
ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 821 880 000 0 0 821 880 000

1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.

3) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 900 000 000 Kč.

4) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.

Stav k 30.03.2020

Doporučované

Nejčtenější