Novinky

Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Řízení státního dluhu
  • SDD
  • Sekundární trh
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 30. 7. 2021

Státní dluhopisy ve vlastním portfoliu
Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) 
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
ČR, 0,00 %, 212) CZ0001005706 0 0 0 0
ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 2 600 000 000 500 000 000 0 2 100 000 000
ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 0 0 0 0
ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 20 000 000 000 0 0 20 000 000 000
ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 24 483 730 000 0 0 24 483 730 000
ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 5 000 000 0003) 0 0 5 000 000 000
ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 0 0 0 0
ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 400 000 0004) 0 0 1 400 000 000
ČR, 0,00 %, 24 CZ0001006167 12 184 620 000 0 0 12 184 620 000
ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,00 %, 272) CZ0001006043 0 0 0 0
ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 9 122 040 000 0 0 9 122 040 000
ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 6 230 120 000 0 0 6 230 120 000
ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 648 100 000 0 0 648 100 000
ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 1 614 760 000 0 0 1 614 760 000
ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 1 790 170 000 0 0 1 790 170 000
ČR, VAR %, 31 CZ0001006241 3 310 000 000 0 0 3 310 000 000
ČR, 1,75 %, 32 CZ0001006233 4 339 520 000 0 0 4 339 520 000
ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 1 854 260 000 0 0 1 854 260 000
ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 13 777 160 000 0 0 13 777 160 000
ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 400 000 000 30 000 000 0 370 000 000

1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.

3) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 900 000 000 Kč.

4) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.

Stav k 30.7.2021

Státní pokladniční poukázky ve vlastním portfoliu
Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč)
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
SPP 39 T 12/03 CZ0001006191 130 000 000 000 0 0 130 000 000 000
SPP 26 T 09/04 CZ0001006258 65 000 000 000 0 0 65 000 000 000
SPP 26 T 21/05 CZ0001006274 50 000 000 000 0 0 50 000 000 000

1)Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

Stav k 30.7.2021

Nejčtenější