Novinky

Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Řízení státního dluhu
  • SDD
  • Sekundární trh
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 15. 10. 2021

Státní dluhopisy ve vlastním portfoliu
Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) 
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 0 0 0 0
ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 0 0 0 0
ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 900 000 0003) 0 0 900 000 000
ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 0 0 0 0
ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 400 000 0004) 0 0 1 400 000 000
ČR, 0,00 %, 24 CZ0001006167 12 184 620 000 0 0 12 184 620 000
ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 1 000 000 000 0 155 690 000 1 155 690 000
ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 000 000 000 1 000 000 000 0 0
ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,00 %, 272) CZ0001006043 0 0 0 0
ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 6 292 040 000 0 956 260 000 7 248 300 000
ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 11 000 000 000 0 0 11 000 000 000
ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 2 135 760 000 0 0 2 135 760 000
ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 9 003 400 000 0 0 9 003 400 000
ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 1 614 760 000 0 0 1 614 760 000
ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 1 790 170 000 0 0 1 790 170 000
ČR, VAR %, 31 CZ0001006241 15 661 150 000 0 0 15 661 150 000
ČR, 1,75 %, 32 CZ0001006233 10 380 990 000 0 0 10 380 990 000
ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 14 575 290 000 0 0 14 575 290 000
ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 2 654 260 000 0 0 2 654 260 000
ČR, 1,95 %, 37 CZ0001006316 9 944 500 000 0 0 9 944 500 000
ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 12 590 410 000 0 0 12 590 410 000
ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 1 000 000 000 100 000 000 0 900 000 000

1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.

3) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 900 000 000 Kč.

4) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.

Stav k 15.10.2021

Státní pokladniční poukázky ve vlastním portfoliu
Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč)
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
SPP 39 T 12/03 CZ0001006191 150 000 000 000 0 0 150 000 000 000
SPP 26 T 21/05 CZ0001006274 50 000 000 000 0 0 50 000 000 000

1)Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

Stav k 15.10.2021

Nejčtenější