Novinky

SDD v portfoliu ministerstva

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Řízení státního dluhu
  • SDD
  • Sekundární trh
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 10. 1. 2020

Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) 
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
SDD ve vlastním portoliu
ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 0 0 0 0
ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317 0 0 384 000 000 384 000 000
ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 2 050 000 000 0 0 2 050 000 000
ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 550 000 000 0 0 550 000 000
ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 1 100 000 000 0 0 1 100 000 000
ČR, 0,00 %, 212) CZ0001005706 0 0 0 0
ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 280 000 000 30 000 000 0 250 000 000
ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 569 000 000 270 000 000 0 299 000 000
ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 000 000 000 280 000 000 0 720 000 000
ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 6 189 610 000 745 000 000 0 5 444 610 000
ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 000 000 000 231 000 000 0 769 000 000
ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 0 0 0 0
ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 614 400 000 138 000 000 0 1 476 400 000
ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 1 000 000 000 180 000 000 0 820 000 000
ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 2 259 450 000 0 0 2 259 450 000
ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 1 000 000 000 50 000 000 0 950 000 000
ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 1 000 000 000 38 000 000 0 962 000 000
ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 1 000 000 000 261 000 000 0 739 000 000
ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 1 965 950 000 0 0 1 965 950 000
ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 674 380 000 0 0 674 380 000
ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 334 900 000 0 0 334 900 000

1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.

Stav k 10.01.2020

Doporučované

Nejčtenější