Novinky

SDD v portfoliu ministerstva

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Řízení státního dluhu
  • SDD
  • Sekundární trh
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 18. 10. 2019

Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) 
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
SDD ve vlastním portoliu
ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 0 0 0 0
ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 0 0 323 000 000 323 000 000
ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317 250 000 000 0 106 000 000 356 000 000
ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 2 050 000 000 0 0 2 050 000 000
ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 550 000 000 550 000 000 0 0
ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 1 100 000 000 0 0 1 100 000 000
ČR, 0,00 %, 212) CZ0001005706 0 0 0 0
ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 280 000 000 100 000 000 0 180 000 000
ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 569 000 000 0 0 569 000 000
ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 000 000 000 100 000 000 0 900 000 000
ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 3 659 420 000 350 000 000 0 3 309 420 000
ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 0 0 0 0
ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 4 690 840 000 0 0 4 690 840 000
ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 1 000 000 000 200 000 000 0 800 000 000
ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 6 712 950 000 0 0 6 712 950 000
ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 1 000 000 000 0 103 000 000 1 103 000 000
ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 1 285 530 000 100 000 000 0 1 185 530 000
ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 1 369 760 000 1 369 000 000 353 000 000 353 760 000
ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 1 682 500 000 0 487 000 000 2 169 500 000
ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 704 380 000 0 0 704 380 000
ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 434 900 000 20 000 000 0 414 900 000

1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.

Stav k 18.10.2019

Doporučované

Nejčtenější