Novinky

Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Řízení státního dluhu
  • SDD
  • Sekundární trh
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 10. 5. 2021

Státní dluhopisy ve vlastním portfoliu
Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) 
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
ČR, 0,00 %, 212) CZ0001005706 0 0 0 0
ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 7 000 000 000 5 200 000 000 0 1 800 000 000
ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 0 0 0 0
ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 20 000 000 000 19 627 000 000 89 360 000 462 360 000
ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 0 0 123 360 000 123 360 000
ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 000 000 0003) 0 264 640 000  1 264 640 000
ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 0 0 0 0
ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 400 000 0004) 0 0 1 400 000 000
ČR, 0,00 %, 24 CZ0001006167 10 000 000 000 0 0 10 000 000 000
ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 1 957 480 000 0 0 1 957 480 000
ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 2 816 690 000 0 0 2 816 690 000
ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,00 %, 272) CZ0001006043 0 0 0 0
ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 927 040 000 0 0 927 040 000
ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 2 560 000 000 0 0 2 560 000 000
ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 10 480 120 000 0 0 10 480 120 000
ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 11 690 000 000 0 0 11 690 000 000
ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 1 614 760 000 0 0 1 614 760 000
ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 5 290 170 000 0 0 5 290 170 000
ČR, VAR %, 31 CZ0001006241 10 000 000 000 0 0 10 000 000 000
ČR, 1,75 %, 32 CZ0001006233 30 000 000 000 0 0 30 000 000 000
ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 1 918 130 000 0 0 1 918 130 000
ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 5 845 250 000 0 0 5 845 250 000
ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 1 189 410 000 1 000 000 000 0 189 410 000
ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 671 880 000 0 0 671 880 000

1)Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

2)Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.

3)Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 900 000 000 Kč.

4) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.

Stav k 7.5.2021

Státní pokladniční poukázky ve vlastním portoliu
Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč)
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
SPP 39 T 12/03 CZ0001006191 107 353 000 000 0 0 107 353 000 000
SPP 26 T 09/04 CZ0001006258 52 700 000 000 0 0 52 700 000 000

1)Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

Stav k 10.5.2021

Nejčtenější