Novinky

SDD v portfoliu ministerstva

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Řízení státního dluhu
  • SDD
  • Sekundární trh
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 3. 7. 2020

Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) 
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
SDD ve vlastním portoliu
ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317 0 0 0 0
ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 0 0 0 0
ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 0 0 0 0
ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 0 0 158 000 000 158 000 000
ČR, 0,00 %, 212) CZ0001005706 0 0 0 0
ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 65 016 270 000 5 782 000 000 0 59 234 270 000
ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 0 0 0 0
ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 0 0 0 0
ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 000 000 0003) 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 16 319 460 000 0 0 16 319 460 000
ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 400 000 0004) 0 0 1 400 000 000
ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 3 292 380 000 0 0 3 292 380 000
ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 5 544 480 000 0 0 5 544 480 000
ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 24 733 410 000 0 0 24 733 410 000
ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 2 037 310 000 0 0 2 037 310 000
ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 1 279 500 000 0 0 1 279 500 000
ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 16 925 010 000 0 0 16 925 010 000
ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 15 148 550 000 0 0 15 148 550 000
ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 31 466 460 000 0 0 31 466 460 000
ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 6 659 770 000 173 000 000 0 6 486 770 000
ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 300 000 000 120 000 000 0 180 000 000
ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 10 939 630 000 0 0 10 939 630 000
ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 821 880 000 0 0 821 880 000

1)Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

2)Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.

3)Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 900 000 000 Kč.

4) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.

Stav k 03.07.2020

Doporučované

Nejčtenější