Novinky

SDD v portfoliu ministerstva

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Řízení státního dluhu
  • SDD
  • Sekundární trh
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 16. 8. 2019

Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) 
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
SDD ve vlastním portoliu
ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 0 0 145 000 000 145 000 000
ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 300 000 000 0 0 300 000 000
ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317 250 000 000 0 0 250 000 000
ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 2 050 000 000 0 0 2 050 000 000
ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 800 000 000 800 000 000 0 0
ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 1 100 000 000 250 000 000 0 850 000 000
ČR, 0,00 %, 212) CZ0001005706 0 0 0 0
ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 280 000 000 250 000 000 0 30 000 000
ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 569 000 000 0 0 569 000 000
ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 1 600 000 000 580 000 000 0 1 020 000 000
ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 000 000 000 20 000 000 0 980 000 000
ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 0 0 121 450 000 121 450 000
ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 6 895 590 000 0 0 6 895 590 000
ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 1 000 000 000 150 000 000 0 850 000 000
ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 6 000 000 000 0 0 6 000 000 000
ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 1 285 530 000 100 000 000 0 1 185 530 000
ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 1 369 760 000 0 0 1 369 760 000
ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 12 505 650 000 0 0 12 505 650 000
ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 704 380 000 0 0 704 380 000
ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 434 900 000 0 0 434 900 000

1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.

Stav k 16.08.2019

Doporučované

Nejčtenější