Novinky

SDD v portfoliu ministerstva

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Řízení státního dluhu
  • SDD
  • Sekundární trh
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 21. 9. 2020

Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1)
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) 
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
SDD ve vlastním portoliu
ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317 0 0 0 0
ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 0 0 0 0
ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 1 769 500 000 130 000 000 0 1 639 500 000
ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 0 0 0 0
ČR, 0,00 %, 212) CZ0001005706 0 0 0 0
ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 63 567 400 000 0 0 63 567 400 000
ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 0 0 0 0
ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 0 0 92 250 000 92 250 000
ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 000 000 0003) 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 16 319 460 000 0 0 16 319 460 000
ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 400 000 0004) 0 0 1 400 000 000
ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 3 042 380 000 0 0 3 042 380 000
ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 5 544 480 000 0 0 5 544 480 000
ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 24 608 410 000 0 0 24 608 410 000
ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 1 473 760 000 0 0 1 473 760 000
ČR, 0,00 %, 272) CZ0001006043 0 0 0 0
ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 16 925 010 000 0 86 000 000 17 011 010 000
ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 6 989 600 000 1 605 000 000 0 5 384 600 000
ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 11 456 790 000 0 0 11 456 790 000
ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 29 088 510 000 545 000 000 0 28 543 510 000
ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 6 179 770 000 173 000 000 0 6 006 770 000
ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 300 000 000 0 0 300 000 000
ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 6 707 970 000 477 000 000 0 6 230 970 000
ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 821 880 000 0 0 821 880 000

1)Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

2)Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.

3)Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 900 000 000 Kč.

4) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.

Stav k 21.09.2020

Doporučované

Nejčtenější