Novinky

Realizované transakce pro rok 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Primární dealer
  • Sekundární trh
  • Systém MTS
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 30. 12. 2020

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů a Dohodou o výkonu práv a povinností dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery a dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům a dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celková jmenovitá hodnota transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů a dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky, mohou primární dealeři a dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera nebo dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer nebo dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.

Reverzní repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

Realizované transakce se státními dluhopisy na sekundárním trhu

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy

Aktualizováno:

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
8.1.2020 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 369 760 000 93,625 2
10.1.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 200 000 000 96,950 1
22.1.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 150 000 000 95,850 1
24.1.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 200 000 000 95,900 1
27.1.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 400 000 000 105,275 2
5.2.2020 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 200 000 000 91,900 1
4.3.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 290 000 000 110,500 2
4.3.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 174 380 000 145,500 1
6.3.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 209 960 000 97,100 1
10.3.2020 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 500 000 000 93,975 1
12.3.2020 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 280 000 000 97,650 1
20.3.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 550 000 000 99,450 1
20.3.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 1 000 000 000 96,800 2
23.3.2020 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 1 100 000 000 103,450 3
23.3.2020 ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 2 200 000 000 99,340 2
23.3.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 614 400 000 96,500 2
24.3.2020 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 269 000 000 108,010 1
24.3.2020 ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 3 500 000 000 99,340 2
24.3.2020 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 1 158 410 000 92,500 2
1.4.2020 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 1 000 000 000 109,800 2
1.4.2020 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 3 450 000 000 97,800 3
1.4.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 1 000 000 000 106,250 2
8.4.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 270 000 000 98,400 2
8.4.2020 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 2 750 000 000 98,140 5
29.4.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 1 500 000 000 107,300 4
29.4.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 510 000 000 95,500 2
4.5.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 950 000 000 107,300 3
4.5.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 50 000 000 95,500 1

Aktualizováno: 29.04.2020

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání Prodaný dluhopis Odkoupený dluhopis
Název emise Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Název emise Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena
25.3.2020 ČR, 1,25 %, 25 500 000 000 98,300 ČR, 3,75 %, 20 500 000 000 100,920
25.3.2020 ČR, 1,20 %, 31 400 000 000 94,500 ČR, 3,75 %, 20 400 000 000 100,920
25.3.2020 ČR, 2,00 %, 33 275 950 000 102,300 ČR, 3,75 %, 20 275 950 000 100,920
26.3.2020 ČR, 5,70 %, 24 1 000 000 000 117,850 ČR, 3,75 %, 20 1 000 000 000 101,065
26.3.2020 ČR, 1,25 %, 25 1 278 000 000 99,200 ČR, 3,75 %, 20 1 278 000 000 101,065
31.3.2020 ČR, 1,25 %, 25 400 000 000 99,500 ČR, 3,75 %, 20 400 000 000 101,250
31.3.2020 ČR, 1,20 %, 31 250 000 000 96,890 ČR, 3,75 %, 20 250 000 000 101,250
31.3.2020 ČR, VAR %, 27 200 000 000 97,000 ČR, VAR %, 20 200 000 000 99,850
1.4.2020 ČR, 1,25 %, 25 500 000 000 100,000 ČR, 3,75 %, 20 500 000 000 101,250
1.4.2020 ČR, 4,20 %, 36 200 000 000 137,750 ČR, 3,75 %, 20 200 000 000 101,250
2.4.2020 ČR, 0,45 %, 23 300 000 000 97,600 ČR, 3,75 %, 20 300 000 000 101,250
7.4.2020 ČR, VAR %, 23 271 000 000 101,150 ČR, VAR %, 20 271 000 000 99,820
7.4.2020 ČR, 1,20 %, 31 500 000 000 97,500 ČR, 3,75 %, 20 500 000 000 101,300
16.4.2020 ČR, VAR %, 23 152 000 000 101,150 ČR, VAR %, 20 152 000 000 99,850
16.4.2020 ČR, VAR %, 27 50 000 000 97,000 ČR, VAR %, 20 50 000 000 99,850
16.4.2020 ČR, 2,00 %, 33 480 000 000 105,800 ČR, 3,75 %, 20 480 000 000 101,300
21.4.2020 ČR, 2,50 %, 28 1 200 000 000 109,000 ČR, VAR %, 20 1 200 000 000 99,950
21.4.2020 ČR, 2,50 %, 28 400 000 000 109,000 ČR, 3,75 %, 20 400 000 000 101,300
21.4.2020 ČR, VAR %, 27 300 000 000 97,000 ČR, VAR %, 20 300 000 000 99,950
21.4.2020 ČR, 2,00 %, 33 764 000 000 106,020 ČR, 3,75 %, 20 764 000 000 101,300
22.4.2020 ČR, 0,10 %, 22 210 000 000 98,650 ČR, 3,75 %, 20 210 000 000 101,300
22.4.2020 ČR, 0,10 %, 22 1 000 000 000 98,650 ČR, VAR %, 20 1 000 000 000 99,800
22.4.2020 ČR, 0,45 %, 23 300 000 000 98,600 ČR, 3,75 %, 20 300 000 000 101,300
22.4.2020 ČR, 1,00 %, 26 700 000 000 98,700 ČR, 3,75 %, 20 700 000 000 101,300
22.4.2020 ČR, 1,00 %, 26 1 000 000 000 98,700 ČR, VAR %, 20 1 000 000 000 99,800
23.4.2020 ČR, 0,10 %, 22 100 000 000 98,700 ČR, 3,75 %, 20 100 000 000 101,210
23.4.2020 ČR, 0,10 %, 22 700 000 000 98,700 ČR, VAR %, 20 700 000 000 100,000
23.4.2020 ČR, 1,00 %, 26 148 000 000 98,700 ČR, 3,75 %, 20 148 000 000 101,210
23.4.2020 ČR, 1,00 %, 26 1 000 000 000 98,700 ČR, VAR %, 20 1 000 000 000 100,000
29.4.2020 ČR, 2,50 %, 28 900 000 000 109,800 ČR, VAR %, 20 900 000 000 100,000
29.4.2020 ČR, 1,20 %, 31 200 000 000 98,150 ČR, VAR %, 20 200 000 000 100,000
29.4.2020 ČR, 1,20 %, 31 40 000 000 98,150 ČR, 3,75 %, 20 40 000 000 101,210
4.5.2020 ČR, 1,20 %, 31 350 000 000 98,200 ČR, VAR %, 20 350 000 000 100,000
6.5.2020 ČR, 2,50 %, 28 1 000 000 000 110,750 ČR, VAR %, 20 1 000 000 000 100,000
6.5.2020 ČR, 1,20 %, 31 750 000 000 98,533 ČR, VAR %, 20 750 000 000 100,000
6.5.2020 ČR, 1,20 %, 31 250 000 000 98,200 ČR, 3,75 %, 20 250 000 000 101,262
9.6.2020 ČR, VAR %, 27 100 000 000 99,200 ČR, 0,75 %, 21 100 000 000 100,460
16.6.2020 ČR, VAR %, 23 750 000 000 102,550 ČR, 0,75 %, 21 750 000 000 100,450
16.6.2020 ČR, VAR %, 27 500 000 000 99,200 ČR, 0,75 %, 21 500 000 000 100,450
17.6.2020 ČR, VAR %, 27 200 000 000 99,340 ČR, 0,75 %, 21 200 000 000 100,470
18.6.2020 ČR, VAR %, 27 100 000 000 99,350 ČR, 0,75 %, 21 100 000 000 100,460
19.6.2020 ČR, VAR %, 23 449 870 000 102,610 ČR, 0,75 %, 21 449 870 000 100,460
22.6.2020 ČR, VAR %, 27 200 000 000 99,350 ČR, 0,75 %, 21 200 000 000 100,460
22.6.2020 ČR, 1,25 %, 25 200 000 000 102,800 ČR, 0,75 %, 21 200 000 000 100,460
22.6.2020 ČR, 0,45 %, 23 300 000 000 100,200 ČR, 0,75 %, 21 300 000 000 100,460
23.6.2020 ČR, 0,95 %, 30 650 000 000 100,400 ČR, 0,75 %, 21 650 000 000 100,460
7.8.2020 ČR, 2,00 %, 33 100 000 000 112,678 ČR, 0,75 %, 21 100 000 000 100,350
11.8.2020 ČR, 2,00 %, 33 100 000 000 112,350 ČR, 0,75 %, 21 200 000 000 100,350
7.9.2020 ČR, 1,25 %, 25 250 000 000 102,680 ČR, 0,75 %, 21 250 000 000 100,250
7.9.2020 ČR, 0,25 %, 27 279 500 000 95,820 ČR, 0,75 %, 21 279 500 000 100,250
7.9.2020 ČR, 2,00 %, 33 280 000 000 109,950 ČR, 0,75 %, 21 280 000 000 100,250
9.9.2020 ČR, 0,95 %, 30 200 000 000 98,700 ČR, 0,75 %, 21 200 000 000 100,290
15.9.2020 ČR, 0,95 %, 30 200 000 000 99,200 ČR, 0,75 %, 21 200 000 000 100,270
21.9.2020 ČR, 1,00 %, 26 125 000 000 101,750 ČR, 0,75 %, 21 125 000 000 100,300
21.9.2020 ČR, 1,20 %, 31 135 000 000 102,200 ČR, 0,75 %, 21 135 000 000 100,300
24.9.2020 ČR, 1,00 %, 26 280 000 000 102,390 ČR, 0,75 %, 21 280 000 000 100,290
24.9.2020 ČR, 0,95 %, 30 100 000 000 101,200 ČR, 0,75 %, 21 100 000 000 100,290
1.10.2020 ČR, 1,00 %, 26 250 000 000 102,200 SPP 52 T 27/03 250 000 000 99,878
1.10.2020 ČR, VAR %, 27 450 000 000 100,135 SPP 52 T 27/03 450 000 000 99,878
1.10.2020 ČR, 0,95 %, 30 750 000 000 100,900 SPP 52 T 27/03 750 000 000 99,878
5.10.2020 ČR, 2,00 %, 33 700 000 000 112,700 ČR, 3,85 %, 21 700 000 000 103,710
6.10.2020 ČR, 1,00 %, 26 850 000 000 102,200 SPP 52 T 27/03 850 000 000 99,881
6.10.2020 ČR, 0,05 %, 29 500 000 000 93,200 SPP 52 T 27/03 500 000 000 99,881
6.10.2020 ČR, 0,95 %, 30 650 000 000 100,900 SPP 52 T 27/03 650 000 000 99,881
7.10.2020 ČR, 0,05 %, 29 250 000 000 93,200 SPP 52 T 27/03 250 000 000 99,882
13.10.2020 ČR, 0,05 %, 29 1 000 000 000 92,200 SPP 52 T 27/03 1 000 000 000 99,886
13.10.2020 ČR, 0,95 %, 30 1 150 000 000 99,750 SPP 52 T 27/03 1 150 000 000 99,886
13.10.2020 ČR, 2,00 %, 33 1 150 000 000 111,600 SPP 52 T 27/03 1 150 000 000 99,886
14.10.2020 ČR, 1,25 %, 25 200 000 000 102,950 ČR, 3,85 %, 21 200 000 000 103,630
14.10.2020 ČR, 0,05 %, 29 150 000 000 92,200 ČR, 3,85 %, 21 150 000 000 103,630
14.10.2020 ČR, 0,95 %, 30 650 000 000 99,800 ČR, 3,85 %, 21 650 000 000 103,630
14.10.2020 ČR, 1,20 %, 31 1 000 000 000 101,900 ČR, 3,85 %, 21 1 000 000 000 103,630
15.10.2020 ČR, 1,00 %, 26 500 000 000 101,400 SPP 52 T 27/03 500 000 000 99,887
15.10.2020 ČR, 0,95 %, 30 2 850 000 000 99,500 SPP 52 T 27/03 2 850 000 000 99,887
15.10.2020 ČR, 1,20 %, 31 2 200 000 000 101,650 SPP 52 T 27/03 2 200 000 000 99,887
15.10.2020 ČR, 2,00 %, 33 550 000 000 111,350 SPP 52 T 27/03 550 000 000 99,887
16.10.2020 ČR, 2,40 %, 25 1 200 000 000 109,026 ČR, 3,85 %, 21 1 200 000 000 103,619
16.10.2020 ČR, 0,95 %, 30 700 000 000 99,500 ČR, 3,85 %, 21 700 000 000 103,619
16.10.2020 ČR, 1,20 %, 31 1 500 000 000 101,650 ČR, 3,85 %, 21 1 500 000 000 103,619
16.10.2020 ČR, 1,50 %, 40 550 000 000 102,110 ČR, 3,85 %, 21 550 000 000 103,619
19.10.2020 ČR, 0,95 %, 30 2 100 000 000 99,500 SPP 52 T 27/03 2 100 000 000 99,890
19.10.2020 ČR, 1,20 %, 31 2 900 000 000 101,650 SPP 52 T 27/03 2 900 000 000 99,890
20.10.2020 ČR, 2,40 %, 25 100 000 000 109,066 ČR, 3,85 %, 21 100 000 000 103,577
20.10.2020 ČR, 0,95 %, 30 400 000 000 99,700 ČR, 3,85 %, 21 400 000 000 103,577
20.10.2020 ČR, 1,20 %, 31 250 000 000 101,850 ČR, 3,85 %, 21 250 000 000 103,577
20.10.2020 ČR, 2,00 %, 33 100 000 000 111,410 ČR, 3,85 %, 21 100 000 000 103,577
26.10.2020 ČR, 0,95 %, 30 150 000 000 99,250 SPP 52 T 27/03 150 000 000 99,895
26.10.2020 ČR, 1,20 %, 31 2 850 000 000 101,300 SPP 52 T 27/03 2 850 000 000 99,895
27.10.2020 ČR, 1,00 %, 26 200 000 000 101,400 ČR, 3,85 %, 21 200 000 000 103,503
27.10.2020 ČR, 0,95 %, 30 956 790 000 99,250 ČR, 3,85 %, 21 956 790 000 103,503
27.10.2020 ČR, 1,20 %, 31 1 490 000 000 104,250 ČR, 3,85 %, 21 1 490 000 000 103,503
27.10.2020 ČR, 2,00 %, 33 100 000 000 110,700 ČR, 3,85 %, 21 100 000 000 103,503
29.10.2020 ČR, 1,25 %, 25 436 960 000 102,770 ČR, 3,85 %, 21 436 960 000 103,482
29.10.2020 ČR, 0,05 %, 29 1 150 000 000 91,550 ČR, 3,85 %, 21 1 150 000 000 103,482
29.10.2020 ČR, 1,20 %, 31 350 000 000 101,350 ČR, 3,85 %, 21 350 000 000 103,482
29.10.2020 ČR, 1,50 %, 40 200 000 000 101,400 ČR, 3,85 %, 21 200 000 000 103,482
30.10.2020 ČR, 0,05 %, 29 2 800 000 000 91,550 SPP 52 T 27/03 2 800 000 000 99,898
30.10.2020 ČR, 1,20 %, 31 500 000 000 101,350 SPP 52 T 27/03 500 000 000 99,898
30.10.2020 ČR, 1,50 %, 40 550 000 000 101,400 SPP 52 T 27/03 550 000 000 99,898
2.11.2020 ČR, 1,20 %, 31 2 250 000 000 101,350 ČR, 3,85 %, 21 2 250 000 000 103,450
2.11.2020 ČR, 2,00 %, 33 500 000 000 110,700 ČR, 3,85 %, 21 500 000 000 103,450
2.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 150 000 000 101,400 ČR, 3,85 %, 21 150 000 000 103,450
3.11.2020 ČR, 0,05 %, 29 1 257 000 000 91,750 SPP 52 T 27/03 1 257 000 000 99,900
3.11.2020 ČR, 1,20 %, 31 2 500 000 000 101,350 SPP 52 T 27/03 2 500 000 000 99,900
4.11.2020 ČR, 1,20 %, 31 127 000 000 101,350 ČR, 0,75 %, 21 127 000 000 100,212
4.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 100 000 000 101,400 ČR, 3,85 %, 21 100 000 000 103,429
5.11.2020 ČR, 2,40 %, 25 3 144 000 000 108,550 SPP 52 T 27/03 3 144 000 000 99,902
5.11.2020 ČR, 1,20 %, 31 1 500 000 000 101,300 SPP 52 T 27/03 1 500 000 000 99,902
5.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 75 000 000 101,300 SPP 52 T 27/03 75 000 000 99,902
6.11.2020 ČR, 1,20 %, 31 1 450 000 000 101,300 ČR, 3,85 %, 21 1 450 000 000 103,407
6.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 350 000 000 101,300 ČR, 3,85 %, 21 350 000 000 103,407
9..11.2020 ČR, 1,20 %, 31 2 150 000 000 101,300 SPP 52 T 27/03 2 150 000 000 99,904
10.11.2020 ČR, 2,40 %, 25 100 480 000 108,550 ČR, 3,85 %, 21 100 480 000 103,365
10.11.2020 ČR, 1,00 %, 26 100 000 000 101,500 ČR, 0,75 %, 21 100 000 000 100,200
16.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 200 000 000 100,385 ČR, 3,85 %, 21 200 000 000 103,302
19.11.2020 ČR, 0,95 %, 30 2 500 000 000 98,000 SPP 52 T 27/03 2 500 000 000 99,911
20.11.2020 ČR, 0,95 %, 30 3 050 000 000 98,000 SPP 52 T 27/03 3 050 000 000 99,912
3.12.2020 ČR, 1,20 %, 31 150 000 000 98,870 SPP 52 T 27/03 150 000 000 99,921
 3.12.2020 ČR, 0,05 %, 29 150 000 000 89,820 SPP 52 T 27/03 150 000 000 99,921
4.12.2020 ČR, 2,00 %, 33 100 000 000 107,040 ČR, 3,85 %, 21 150 000 000 103,090
4.12.2020 ČR, 0,05 %, 29 504 200 000 89,820 ČR, 3,85 %, 21 756 300 000 103,090
7.12.2020 ČR, 1,20 %, 31 1 517 000 000 98,700 SPP 52 T 27/03 1 517 000 000 99,924
7.12.2020 ČR, 2,00 %, 33 200 000 000 107,040 SPP 52 T 27/03 200 000 000 99,924
8.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 350 000 000 100,050 ČR, 3,85 %, 21 525 000 000 103,070
8.12.2020 ČR, 2,00 %, 33 300 000 000 106,910 ČR, 3,85 %, 21 450 000 000 103,070
8.12.2020 ČR, 0,05 %, 29 1 300 000 000 89,570 ČR, 3,85 %, 21 1 950 000 000 103,070
9.12.2020 ČR, 2,00 %, 33 600 000 000 106,700 ČR, 3,85 %, 21 900 000 000 103,059
9.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 200 000 000 98,300 ČR, 3,85 %, 21 300 000 000 103,059
11.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 100 000 000 98,300 ČR, 3,85 %, 21 150 000 000 103,038
11.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 30 800 000 98,300 ČR, 0,75 %, 21 30 800 000 100,141
11.12.2020 ČR, 0,05 %, 29 245 290 000 89,400 ČR, 0,75 %, 21 245 290 000 100,141
11.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 250 000 000 100,050 ČR, 0,75 %, 21 250 000 000 100,141
15.12.2020 ČR, 0,05 %, 29 151 700 000 89,700 ČR, 3,85 %, 21 227 550 000 102,996
17.12.2020 ČR, 1,20 %, 31  404 510 000 98,750  ČR, 0,75 %, 21 404 510 000 100,129 
21.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 125 000 000 100,250 ČR, 3,85 %, 21 125 000 000 102,932
30.12.2020 ČR, VAR %, 27 74 000 000 99,811 ČR, 0,75 %, 21 74 000 000 100,105
30.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 105 800 000 98,350 ČR, 0,75 %, 21 105 800 000 100,105
30.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 50 000 000 98,350 ČR, 3,85 %, 21 50 000 000 102,838

Aktualizováno: 28.12.2020

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - repo operace
7.2.2020 28.2.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 1 486 000 000
7.2.2020 28.2.2020 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 705 000 000
10.2.2020 28.2.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 300 000 000
14.2.2020 6.3.2020 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 977 000 000
14.2.2020 6.3.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 480 000 000
18.2.2020 10.3.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 130 000 000
10.3.2020 14.4.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 130 000 000
3.4.2020 5.6.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 4 665 000 000
3.7.2020 24.7.2020 ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 4 448 000 000
3.7.2020 31.7.2020 ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 1 334 000 000
17.7.2020 11.9.2020 ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 2 370 000 000
17.7.2020 15.9.2020 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 3 470 000 000
31.7.2020 7.8.2020 ČR, 0,10 %, 22 CZ0001005946 1 315 000 000
21.9.2020 23.9.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 30 000 000
24.9.2020 30.9.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 250 000 000
14.10.2020 16.10.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 240 000 000
14.10.2020 23.10.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ00010055920 48 000 000
17.12.2020 30.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ00010055920 100 000 000

Aktualizováno: 17.12.2020

1Repo operace z investičního jaderného portfolia

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - zápůjčky cenných papírů
7.1.2020 21.1.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 60 000 000
13.1.2020 17.1.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 70 000 000
14.1.2020 28.1.2020 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 200 000 000
14.1.2020 28.1.2020 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 60 000 000
14.1.2020 28.1.2020 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 100 000 000
17.1.2020 18.2.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 130 000 000
28.1.2020 11.2.2020 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 30 000 000
28.1.2020 11.2.2020 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 100 000 000
31.1.2020 2.3.2020 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 380 000 000
3.2.2020 17.2.2020 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 25 000 000
4.2.2020 19.2.2020 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 150 000 000
11.2.2020 14.2.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 80 000 000
11.2.2020 25.2.2020 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 25 000 000
11.2.2020 25.2.2020 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 80 000 000
11.2.2020 25.2.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 110 000 000
25.2.2020 10.3.2020 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 80 000 000
28.2.2020 13.3.2020 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 10 000 000
10.3.2020 24.3.2020 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 50 000 000
13.3.2020 15.4.2020 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 300 000 000
20.3.2020 18.6.2020 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 350 000 000
26.3.2020 9.4.2020 ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 100 000 000
14.4.2020 13.7.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 120 000 000
15.4.2020 15.5.2020 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 300 000 000
6.5.2020 8.6.2020 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 96 000 000
18.5.2020 25.6.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 500 000 000
1.6.2020 30.6.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 400 000 000
25.6.2020 24.7.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 173 000 000
23.7.2020 23.9.2020 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 145 000 000
24.7.2020 23.9.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 173 000 000
28.8.2020 2.10.2020 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 500 000 000
28.8.2020 29.9.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 250 000 000
11.9.2020 2.10.2020 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 1 000 000 000
11.9.2020 18.9.2020 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 105 000 000
14.9.2020 14.10.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
14.9.2020 13.11.2020 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 300 000 000
14.9.2020 13.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 127 000 000
18.9.2020 25.9.2020 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001006076 105 000 000
21.9.2020 5.10.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 100 000 000
21.9.2020 23.11.2020 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 100 000 000
23.9.2020 23.11.2020 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 145 000 000
25.9.2020 9.10.2020 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 500 000 000
29.9.2020 14.10.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 40 000 000
29.09.2020 20.10.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 400 000 000
30.9.2020 21.10.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 140 000 000
30.9.2020 21.10.2020 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 590 000 000
30.9.2020 14.10.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 250 000 000
5.10.2020 5.11.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 100 000 000
5.10.2020 4.12.2020 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 100 000 000
9.10.2020 9.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
9.10.2020 13.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
9.10.2020 30.10.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 10 000 000
12.10.2020 12.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
13.10.2020 10.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 750 000 000
15.10.2020 15.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 40 000 000
20.10.2020 3.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 400 000 000
21.10.2020 23.11.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 150 000 000
22.10.2020 15.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 100 000 000
23.10.2020 6.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
23.10.2020 13.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 139 000 000
23.10.2020 23.11.2020 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001005375 1 500 000 000
27.10.2020 10.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 130 000 000
29.10.2020 26.11.2020 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 1 000 000 000
30.10.2020 30.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 150 000 000
3.11.2020 3.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 400 000 000
5.11.2020 7.12.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 120 000 000
5.11.2020 7.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 206 000 000
6.11.2020 7.12.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 150 000 000
9.11.2020 9.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 480 000 000
10.11.2020 18.11.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 320 000 000
13.11.2020 10.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 366 000 000
18.11.2020 18.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 350 000 000
23.11.2020 14.12.2020 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001005375 1 700 000 000
23.11.2020 14.12.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 150 000 000
23.11.2020 9.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 300 000 000
23.11.2020 9.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 150 000 000
24.11.2020 8.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 150 000 000
25.11.2020 9.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 150 000 000
26.11.2020 7.12.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 40 000 000
26.11.2020 29.11.2020 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 2 000 000 000
27.11.2020 11.12.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 30 000 000
27.11.2020 11.12.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 213 000 000
27.11.2020 18.12.2020 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 800 000 000
27.11.2020 18.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 200 000 000
30.11.2020 7.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 50 000 000
1.12.2020 15.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 120 000 000
2.12.2020 16.12.2020 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 150 000 000
3.12.2020 17.12.2020 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 400 000 000
3.12.2020 18.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 500 000 000
3.12.2020 21.12.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 48 000 000
4.12.2020 21.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 200 000 000
7.12.2020 21.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 455 000 000
7.12.2020 21.12.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 150 000 000
7.12.2020 21.12.2020 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 117 000 000
7.12.2020 22.12.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 160 000 000
7.12.2020 22.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 50 000 000
8.12.2020 22.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 200 000 000
8.12.2020 25.1.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 1 800 000 000
9.12.2020  22.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 400 000 000
9.12.2020 22.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 780 000 000
9.12.2020 22.12.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 100 000 000
9.12.2020 18.12.2020 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 1 050 000 000
10.12.2020 18.12.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 300 000 000
10.12.2020 18.12.2020 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 50 000 000
10.12.2020 18.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 1 116 000 000 
14.12.2020 18.12.2020 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001005375 2 400 000 000
14.12.2020 18.12.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 150 000 000
14.12.2020 18.12.2020 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 2 300 000 000
14.12.2020 18.12.2020 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 100 000 000
14.12.2020 17.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 65 000 000
14.12.2020 17.12.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 602 000 000
15.12.2020  17.12.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 260 000 000
16.12.2020 18.12.2020 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 550 000 000
16.12.2020 18.12.2020 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 150 000 000
17.12.2020 13.1.2021 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 950 000 000
17.12.2020 13.1.2021 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 325 000 000
17.12.2020 18.1.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 600 000 000
18.12.2020 15.1.2021 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 700 000 000
18.12.2020 18.1.2021 ČR, 0,05 %, 29 CZ0001005375 3 000 000 000
18.12.2020 18.1.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 3 600 000 000
18.12.2020 18.1.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 1 266 000 000
18.12.2020 20.1.2021 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 150 000 000
21.12.2020 15.1.2021 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 250 000 000
21.12.2020 18.1.2021 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 658 000 000
21.12.2020 20.1.2021 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 117 000 000
21.12.2020 22.1.2021 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 175 000 000
21.12.2020 22.1.2021 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 150 000 000
22.12.2020 15.1.2021 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 880 000 000
22.12.2020 22.1.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 850 000 000
22.12.2020 22.1.2021 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 160 000 000
22.12.2020 29.12.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 160 000 000
22.12.2020 26.1.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 150 000 000
29.12.2020 29.1.2021 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 2 000 000 000
30.12.2020 29.1.2021 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000

Aktualizováno: 30.12.2020

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Kolaterál
REVERZNÍ Repo operace

Aktualizováno:

Nejčtenější