Novinky

Realizované transakce pro rok 2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Primární aukce SDD
  • Primární dealer
  • SDDS
  • Sekundární trh
  • Systém MTS
  • Zpětné odkupy
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 21. 10. 2019

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů  a Dohodou o výkonu práv a povinností dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery a dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům a dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celková jmenovitá hodnota transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů a dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky, mohou primární dealeři a dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera nebo dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer nebo dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.
Reverzních repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

Realizované transakce s SDD na sekundárním trhu

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy

Aktualizováno:

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
04.01.2019 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 50 000 000 144,090 1
07.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 5 000 000 98,350 1
16.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 20 000 000 98,239 1
17.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 50 000 000 98,239 1
18.01.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 500 000 000 94,980 1
21.01.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 500 000 000 94,980 1
21.01.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000 126,600 1
22.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 500 000 000 98,231 1
23.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 1 000 000 000 98,250 2
23.01.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000 126,300 1
24.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 2 000 000 000 98,250 4
28.01.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 500 000 000 95,070 1
28.01.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 506 000 000 88,360 2
31.01.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 500 000 000 95,130 1
31.01.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 100 000 000 125,690 1
01.02.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000 126,022 1
04.02.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 1 708 000 000 98,300 4
04.02.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 270 000 000 126,100 2
05.02.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 500 000 000 95,330 1
05.02.2019 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 50 000 000 148,320 1
07.02.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 500 000 000 95,330 1
11.02.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 500 000 000 95,400 1
13.02.2019 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 75 000 000 148,300 1
06.03.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 500 000 000 122,700 1
12.03.2019 ČR, 0,00 %, 21 CZ0001005706 250 000 000 EUR 100,122 1
13.03.2019 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 100 000 000 108,150 1
21.03.2019 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 200 000 000 145,750 1
26.03.2019 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 550 000 000 96,250 3
26.03.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 400 000 000 124,250 2
27.03.2019 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 200 000 000 108,150 1
27.03.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 500 000 000 90,250 1
28.03.2019 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 1 000 000 000 108,150 3
28.03.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 600 000 000 90,250 2
29.03.2019 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 2 075 000 000 108,250 6
01.04.2019 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 1 000 000 000 108,400 4
01.04.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 120 000 000 125,050 2
02.04.2019 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 300 000 000 96,800 2
02.04.2019 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 200 000 000 146,750 1
04.04.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 100 000 000 90,060 1
09.04.2019 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 5 000 000 146,250 1
18.04.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 200 000 000 89,060 1
17.05.2019 ČR, 0,00 %, 21 CZ0001005706 85 000 000 EUR 100,363 2
05.06.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 150 000 000 98,939 1
11.06.2019 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 200 000 000 107,900 1
12.06.2019 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 155 590 000 107,900 1
19.06.2019 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 200 000 000 98,660 1
19.06.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 200 000 000 93,080 1
19.06.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000 132,660 1
27.06.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 100 000 000 96,113 1
08.07.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000 99,160 1
08.07.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 400 000 000 96,180 2
09.07.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 400 000 000 96,362 2
09.07.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 260 000 000 134,830 3
10.07.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 250 000 000 99,168 1
10.07.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 200 000 000 96,189 1
23.07.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 120 000 000 96,710 2
18.10.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 300 000 000 99,643 1
18.10.2019 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 250 000 000 99,430 1

Aktualizováno: 21.10.2019

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání Prodaný dluhopis Odkoupený dluhopis
Název emise Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Název emise Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena
04.01.2019 ČR, 2,40 %, 25 500 000 000 103,770 ČR, 5,00 %, 19 500 000 000 100,854
04.01.2019 ČR, 2,40 %, 25 475 000 000 103,770 ČR, 1,50 %, 19 475 000 000 99,794
07.01.2019 ČR, 2,00 %, 33 25 000 000 99,150 ČR, 1,50 %, 19 25 000 000 99,796
07.01.2019 ČR, 2,00 %, 33 215 000 000 99,150 ČR, 5,00 %, 19 215 000 000 100,828
07.01.2019 ČR, 2,75 %, 29 700 000 000 108,850 ČR, 1,50 %, 19 700 000 000 99,796
16.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 200 000 000 88,500 ČR, 5,00 %, 19 200 000 000 100,748
16.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 100 000 000 88,500 ČR, 1,50 %, 19 100 000 000 99,802
16.01.2019 ČR, 2,75 %, 29 80 000 000 107,881 ČR, 1,50 %, 19 80 000 000 99,802
17.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 800 000 000 88,610 ČR, 5,00 %, 19 800 000 000 100,739
17.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 450 000 000 88,610 ČR, 1,50 %, 19 450 000 000 99,802
17.01.2019 ČR, 2,75 %, 29 120 000 000 108,100 ČR, 5,00 %, 19 120 000 000 100,739
01.02.2019 ČR, 0,25 %, 27 190 000 000 88,781 ČR, 1,50 %, 19 190 000 000 99,811
01.02.2019 ČR, 0,25 %, 27 200 000 000 88,781 ČR, 5,00 %, 19 200 000 000 100,616
05.02.2019 ČR, 2,75 %, 29 800 000 000 109,256 ČR, 5,00 %, 19 800 000 000 100,580
05.02.2019 ČR, 2,75 %, 29 300 000 000 109,125 ČR, 1,50 %, 19 300 000 000 99,814
05.02.2019 ČR, 2,75 %, 29 125 000 000 109,125 ČR, 3,75 %, 20 125 000 000 103,126
06.02.2019 ČR, 2,00 %, 33 450 000 000 97,720 ČR, 5,00 %, 19 450 000 000 100,572
12.02.2019 ČR, 2,00 %, 33 200 000 000 97,380 ČR, 5,00 %, 19 200 000 000 100,519
11.03.2019 ČR, 4,20 %, 36 350 000 000 122,900 ČR, 5,00 %, 19 350 000 000 100,263
13.03.2019 ČR, 0,95 %, 30 100 000 000 89,525 ČR, 1,50 %, 19 100 000 000 99,839
13.03.2019 ČR, 4,20 %, 36 75 000 000 124,000 ČR, 1,50 %, 19 75 000 000 99,839
15.03.2019 ČR, 4,20 %, 36 195 000 000 124,050 ČR, 1,50 %, 19 195 000 000 99,840
19.03.2019 ČR, 2,00 %, 33 100 000 000 96,125 ČR, 1,50 %, 19 100 000 000 99,842
19.03.2019 ČR, 4,20 %, 36 100 000 000 124,210 ČR, 1,50 %, 19 100 000 000 99,842
26.03.2019 ČR, 2,00 %, 33 105 000 000 96,250 ČR, 1,50 %, 19 105 000 000 99,847
26.03.2019 ČR, 2,00 %, 33 150 000 000 96,250 ČR, 3,75 %, 20 150 000 000 102,852
26.03.2019 ČR, 4,20 %, 36 260 000 000 124,250 ČR, 1,50 %, 19 260 000 000 99,847
26.03.2019 ČR, 4,85 %, 57 200 000 000 145,750 ČR, 1,50 %, 19 200 000 000 99,847
28.03.2019 ČR, 2,75 %, 29 150 000 000 108,150 ČR, 1,50 %, 19 150 000 000 99,848
28.03.2019 ČR, 2,75 %, 29 50 000 000 108,150 ČR, 3,75 %, 20 50 000 000 102,842
29.03.2019 ČR, 2,75 %, 29 50 000 000 108,250 ČR, 3,75 %, 20 50 000 000 102,836
04.04.2019 ČR, 0,95 %, 30 170 000 000 90,060 ČR, 1,50 %, 19 170 000 000 99,852

Aktualizováno: 08.04.2019

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - repo operace
03.01.2019 17.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 600 000 000
18.01.2019 01.02.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 30 000 000
18.01.2019 01.02.2019 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 30 000 000
21.01.2019 04.02.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 35 000 000
24.01.2019 07.02.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 500 000 000
01.02.2019 08.02.2019 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 169 000 000
01.02.2019 08.02.2019 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 199 000 000
15.02.2019 22.02.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 316 000 000
15.02.2019 22.02.2019 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 59 000 000
08.03.2019 15.03.2019 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 166 000 000
08.03.2019 15.03.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 136 000 000
15.03.2019 22.03.2019 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 183 000 000
15.03.2019 22.03.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 136 000 000
28.03.2019 04.04.2019 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 365 000 000
06.05.2019 06.06.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 500 000 000
06.06.2019 08.07.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 530 000 000
11.06.2019 18.06.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 50 000 000
27.06.2019 11.07.2019 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 100 000 000
08.07.2019 29.07.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 216 000 000
29.07.2019 29.08.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 135 000 000
19.09.2019 03.10.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 1 040 000 000
19.09.2019 03.10.2019 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 120 000 000

Aktualizováno: 20.09.2019

1Repo operace z investičního jaderného portfolia

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - zápůjčky cenných papírů
07.01.2019 09.01.2019 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 140 000 000
07.01.2019 10.01.2019 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 60 000 000
08.01.2019 11.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 1 000 000 000
08.01.2019 11.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 178 000 000
08.01.2019 22.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 100 000 000
09.01.2019 10.01.2019 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 450 000 000
09.01.2019 23.01.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 450 000 000
10.01.2019 17.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 50 000 000
10.01.2019 24.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000
11.01.2019 24.01.2019 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 300 000 000
15.01.2019 29.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 100 000 000
16.01.2019 30.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 250 000 000
22.01.2019 05.02.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 400 000 000
24.01.2019 25.01.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 400 000 000
24.01.2019 25.01.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 110 000 000
24.01.2019 25.01.2019 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 200 000 000
24.01.2019 07.02.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 500 000 000
24.01.2019 07.02.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 220 000 000
25.01.2019 25.02.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 60 000 000
25.01.2019 08.02.2019 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 200 000 000
25.01.2019 08.02.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 510 000 000
29.01.2019 08.02.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 500 000 000
04.02.2019 08.02.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 65 000 000
04.02.2019 11.02.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 241 000 000
04.02.2019 14.02.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 700 000 000
04.02.2019 04.03.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 20 000 000
04.02.2019 04.03.2019 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 801 000 000
05.02.2019 08.02.2019 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 57 000 000
05.02.2019 11.02.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 50 000 000
05.02.2019 18.02.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000
05.02.2019 05.03.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 84 000 000
07.02.2019 21.02.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 600 000 000
08.02.2019 11.02.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 50 000 000
08.02.2019 21.02.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 510 000 000
08.02.2019 21.02.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 250 000 000
08.02.2019 04.03.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 40 000 000
08.02.2019 08.03.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 86 000 000
12.02.2019 22.02.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 100 000 000
13.02.2019 14.02.2019 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 100 000 000
15.02.2019 25.02.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 200 000 000
18.02.2019 28.02.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 500 000 000
21.02.2019 07.03.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 600 000 000
21.02.2019 07.03.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 510 000 000
25.02.2019  01.04.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 60 000 000
28.02.2019 14.03.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 500 000 000
28.02.2019 14.03.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 150 000 000
28.02.2019 28.03.2019 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 120 000 000
04.03.2019 01.04.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 60 000 000
04.03.2019 04.04.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 100 000 000
06.03.2019 20.03.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 150 000 000
06.03.2019 20.03.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 50 000 000
07.03.2019 21.03.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 510 000 000
07.03.2019 21.03.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 600 000 000
07.03.2019 22.03.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 300 000 000
07.03.2019 22.03.2019 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 64 000 000
08.03.2019 22.03.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 400 000 000
08.03.2019 08.04.2019 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 200 000 000
14.03.2019 28.03.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 250 000 000
18.03.2019 22.03.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 150 000 000
20.03.2019 22.03.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 550 000 000
21.03.2019 03.04.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 220 000 000
22.03.2019 04.04.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 400 000 000
22.03.2019 24.04.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 98 000 000
26.03.2019 24.04.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 220 000 000
28.03.2019 11.04.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
28.03.2019 11.04.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000
01.04.2019 15.05.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 120 000 000
02.04.2019 16.04.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 600 000 000
02.04.2019 16.04.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 200 000 000
03.04.2019 17.04.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 220 000 000
04.04.2019 18.04.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 100 000 000
04.04.2019 16.05.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 100 000 000
05.04.2019 15.05.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 130 000 000
11.04.2019 18.04.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 50 000 000
11.04.2019 25.04.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000
15.04.2019 29.04.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000
15.04.2019 16.05.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 50 000 000
16.04.2019 30.04.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 200 000 000
16.04.2019 30.04.2019 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 50 000 000
16.04.2019 17.05.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 50 000 000
17.04.2019 30.04.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 550 000 000
18.04.2019 30.04.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 450 000 000
24.04.2019 17.05.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 318 000 000
25.04.2019 09.05.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000
29.04.2019 13.05.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000
29.04.2019 17.05.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 300 000 000
30.04.2019 13.05.2019 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 341 000 000
30.04.2019 14.05.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 200 000 000
30.04.2019 14.05.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 150 000 000
03.05.2019 09.05.2019 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 400 000 000
06.05.2019 17.05.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 75 000 000
06.05.2019 20.05.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 450 000 000
06.05.2019 20.05.2019 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 100 000 000
09.05.2019 14.05.2019 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 150 000 000
10.05.2019 24.05.2019 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 50 000 000
10.05.2019 24.05.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 100 000 000
10.05.2019 24.05.2019 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 100 000 000
10.05.2019 24.05.2019 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 350 000 000
13.05.2019 16.05.2019 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 1 000 000 000
13.05.2019 27.05.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 250 000 000
14.05.2019 28.05.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 50 000 000
14.05.2019 28.05.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 50 000 000
15.05.2019 20.05.2019 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 100 000 000
15.05.2019 27.06.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 260 000 000
16.05.2019 30.05.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 105 000 000
16.05.2019 16.07.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 149 000 000
17.05.2019 31.05.2019 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 50 000 000
17.05.2019 17.06.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 593 000 000
20.05.2019 03.06.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 450 000 000
20.05.2019 03.06.2019 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 150 000 000
23.05.2019 06.06.2019 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 50 000 000
23.05.2019 06.06.2019 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 50 000 000
30.05.2019 13.06.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 200 000 000
30.05.2019 13.06.2019 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 70 000 000
31.05.2019 14.06.2019 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 50 000 000
31.05.2019 14.06.2019 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 160 000 000
03.06.2019 17.06.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 75 000 000
03.06.2019 17.06.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 500 000 000
06.06.2019 20.06.2019 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 70 000 000
07.06.2019 21.06.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 50 000 000
10.06.2019 24.06.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 320 000 000
10.06.2019 24.06.2019 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 100 000 000
13.06.2019 27.06.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 50 000 000
13.06.2019 19.07.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 140 000 000
14.06.2019 19.06.2019 P ČNB, 23/08/2019 CZ0001005581 400 000 000
14.06.2019 19.06.2019 P ČNB, 23/08/2019 CZ0001005581 600 000 000
14.06.2019 28.06.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 120 000 000
17.06.2019 17.07.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 893 000 000
24.06.2019 08.07.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 420 000 000
24.06.2019 08.07.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 320 000 000
27.06.2019 02.07.2019 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 160 000 000
27.06.2019 26.07.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 260 000 000
28.06.2019 12.07.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 155 000 000
28.06.2019 12.07.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 120 000 000
03.07.2019 08.07.2019 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 250 000 000
03.07.2019 17.07.2019 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 20 000 000
03.07.2019 17.07.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 50 000 000
03.07.2019 17.07.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 100 000 000
08.07.2019 22.07.2019 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 100 000 000
08.07.2019 22.07.2019 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 500 000 000
12.07.2019 26.07.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 150 000 000
12.07.2019 26.07.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 150 000 000
17.07.2019 31.07.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 50 000 000
19.07.2019 09.08.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 100 000 000
19.07.2019 09.08.2019 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 400 000 000
19.07.2019 23.07.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 30 000 000
19.07.2019 12.08.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 20 000 000
22.07.2019 05.08.2019 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 150 000 000
26.07.2019 09.08.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 150 000 000
26.07.2019 09.08.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 120 000 000
26.07.2019 09.08.2019 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 100 000 000
26.07.2019 12.08.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 155 000 000
29.07.2019 12.08.2019 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 130 000 000
29.07.2019 12.08.2019 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 100 000 000
31.07.2019 14.08.2019 ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317 50 000 000
31.07.2019 14.08.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 50 000 000
02.08.2019 12.08.2019 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 165 000 000
02.08.2019 16.08.2019 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 50 000 000
05.08.2019 13.08.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 250 000 000
05.08.2019 13.08.2019 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 250 000 000
09.08.2019 23.08.2019 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 100 000 000
09.08.2019 23.08.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 150 000 000
09.08.2019 23.08.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 150 000 000
09.08.2019 09.09.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 100 000 000
09.08.2019 09.09.2019 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 550 000 000
12.08.2019 30.08.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 175 000 000
12.08.2019 19.08.2019 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 20 000 000
12.08.2019 26.08.2019 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 100 000 000
13.08.2019 30.08.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 120 000 000
13.08.2019 27.08.2019 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 250 000 000
13.08.2019 27.08.2019 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 250 000 000
16.08.2019 30.08.2019 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 50 000 000
19.08.2019 02.09.2019 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 100 000 000
22.08.2019 02.09.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 200 000 000
23.08.2019 06.09.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 180 000 000
26.08.2019 09.09.2019 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 150 000 000
27.08.2019 10.09.2019 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 200 000 000
02.09.2019 16.09.2019 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 100 000 000
03.09.2019 17.09.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 100 000 000
06.09.2019 20.09.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 180 000 000
09.09.2019 23.09.2019 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 150 000 000
09.09.2019 11.11.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 100 000 000
09.09.2019 11.11.2019 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 550 000 000
11.09.2019 25.09.2019 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 50 000 000
12.09.2019 26.09.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 250 000 000
12.09.2019 26.09.2019 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 250 000 000
13.09.2019 27.09.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 50 000 000
16.09.2019 30.09.2019 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 100 000 000
17.09.2019 27.09.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 100 000 000
23.09.2019 07.10.2019 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 400 000 000
24.09.2019 08.10.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 300 000 000
30.09.2019 14.10.2019 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 100 000 000
30.09.2019 14.10.2019 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 270 000 000
30.09.2019 14.10.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 500 000 000
02.10.2019 01.11.2019 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 100 000 000
03.10.2019 17.10.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 300 000 000
03.10.2019 17.10.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 350 000 000
07.10.2019 21.10.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 269 000 000
07.10.2019 21.10.2019 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 200 000 000
08.10.2019 22.10.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 300 000 000
14.10.2019 29.10.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 500 000 000
14.10.2019 29.10.2019 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 100 000 000
15.10.2019 29.10.2019 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 20 000 000
17.10.2019 24.10.2019 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 350 000 000
17.10.2019 31.10.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 300 000 000

Aktualizováno: 21.10.2019

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Kolaterál
REVERZNÍ Repo operace

Aktualizováno:

Doporučované

Nejčtenější