Novinky

Realizované transakce pro rok 2018

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Primární aukce SDD
 • Primární dealer
 • SDDS
 • Sekundární trh
 • Systém MTS
 • Zpětné odkupy
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 18. 5. 2018
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Přímé prodeje a Zápůjční facility
 • Přímé prodeje a Zápůjční facility
 • Přímé prodeje a Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celkovou jmenovitou hodnotu transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů, mohou primární dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.
Reverzních repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

Realizované transakce s SDD na sekundárním trhu

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy

Aktualizováno:

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
20.02.2018 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 90 000 000 146,800 2
27.02.2018 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 200 000 000 87,700 1
27.02.2018 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 115 000 000 127,500 1
27.02.2018 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 50 000 000 146,800 1
28.02.2018 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 300 000 000 87,850 2

Aktualizováno: 26.02.2018

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání Prodaný dluhopis Odkoupený dluhopis
Název emise Jmenovitá hodnota (CZK) Průměrná cena Název emise Jmenovitá hodnota (CZK) Průměrná cena

Aktualizováno:

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (CZK)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - repo operace
02.01.2018 16.01.2018 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 420 000 000
11.01.2018   26.01.2018  ČR, 3,85 %, 21  CZ0001002851 60 000 000 
16.01.2018 30.01.2018 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000
26.01.2018 09.02.2018 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
01.02.2018 15.02.2018 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 100 000 000
02.02.2018 16.02.2018 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 150 000 000
05.02.2018 19.02.2018 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 50 000 000
05.02.2018 19.02.2018 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 50 000 000
06.02.2018 13.02.2018 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 175 000 000
15.02.2018 16.02.2018 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
16.02.2018 02.03.2018 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 150 000 000
16.02.2018 02.03.2018 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 100 000 000
27.02.2018 13.03.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 100 000 000
01.03.2018 15.03.2018 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 300 000 000
05.03.2018 19.03.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 180 000 000
08.03.2018 09.03.2018 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 33 000 000
14.03.2018 28.03.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 100 000 000
16.03.2018 28.03.2018 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 250 000 000
19.03.2018 28.03.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 180 000 000
20.03.2018 29.03.2018 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 250 000 000
04.04.2018 13.04.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 101 000 000
06.04.2018 13.04.2018 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 150 000 000
06.04.2018 20.04.2018 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 50 000 000
12.04.2018 26.04.2018 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 250 000 000
19.04.2018 03.05.2018 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 200 000 000
24.04.2018 09.05.2018 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 215 000 000
26.04.2018 10.05.2018 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 150 000 000
30.04.2018 14.05.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 50 000 000
03.05.2018 17.05.2018 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
09.05.2018 23.05.2018 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 215 000 000
10.05.2018 11.05.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 100 000 000
10.05.2018 24.05.2018 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 90 000 000
21.05.2018 04.06.2018 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 55 000 000
21.05.2018 25.05.2018 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 400 000 000

Aktualizováno: 18.05.2018

1Repo operace z investičního jaderného portfolia

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (CZK)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - ZÁPŮJČKA CENNÝCH PAPÍRŮ
08.01.2018 08.03.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 246 000 000
11.01.2018 08.03.2018 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 33 000 000
12.01.2018 01.03.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 50 000 000
15.01.2018 01.03.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 250 000 000
18.01.2018 19.02.2018 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 50 000 000
23.01.2018 23.03.2018 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 97 000 000
24.01.2018 26.03.2018 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 46 000 000
26.01.2018 02.03.2018 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 80 000 000
30.01.2018 26.02.2018 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 83 000 000
06.02.2018 05.03.2018 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 30 000 000
09.02.2018 09.04.2018 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 141 000 000
09.02.2018 09.05.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 200 000 000
12.02.2018 12.03.2018 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 51 000 000
12.02.2018 12.04.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 664 000 000
19.02.2018 19.04.2018 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 477 000 000
19.02.2018 19.04.2018 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 61 000 000
19.02.2018 19.04.2018 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 415 000 000
19.02.2018 19.04.2018 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 73 000 000
21.02.2018 21.03.2018 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 260 000 000
21.02.2018 23.04.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 520 000 000
26.02.2018 26.04.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 70 000 000
27.02.2018 19.04.2018 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 63 000 000
27.02.2018 27.04.2018 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 200 000 000
01.03.2018 12.04.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 300 000 000
06.03.2018 09.03.2018 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 50 000 000
08.03.2018 09.04.2018 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 44 000 000
08.03.2018 09.05.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 246 000 000
12.03.2018 14.05.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 220 000 000
15.03.2018 09.05.2018 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 15 000 000
21.03.2018 23.04.2018 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 260 000 000
23.03.2018 04.04.2018 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 48 000 000
23.03.2018 23.05.2018 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 97 000 000
27.03.2018 24.05.2018 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 100 000 000
28.03.2018 04.04.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 100 000 000
29.03.2018 03.04.2018 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 477 000 000
29.03.2018 12.04.2018 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 240 000 000
09.04.2018 13.04.2018 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 485 000 000
12.04.2018 13.04.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 300 000 000
12.04.2018 27.04.2018 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 50 000 000
12.04.2018 11.05.2018 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 72 000 000
12.04.2018 12.06.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 664 000 000
12.04.2018 12.06.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 30 000 000
18.04.2018 18.06.2018 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 10 000 000
19.04.2018 25.05.2018 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 84 000 000
19.04.2018 19.06.2018 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 561 000 000
20.04.2018 23.04.2018 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 100 000 000
23.04.2018 23.05.2018 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 260 000 000
27.04.2018 27.06.2018 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 177 000 000
03.05.2018 17.07.2018 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 200 000 000
09.05.2018 11.05.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 546 000 000
09.05.2018 11.05.2018 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 55 000 000
09.05.2018 09.07.2018 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 115 000 000
14.05.2018 25.05.2018 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 299 000 000

Aktualizováno: 11.05.2018

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Kolaterál
REVERZNÍ Repo operace

Aktualizováno:

Doporučované

Nejčtenější