Novinky

Realizované transakce pro rok 2016

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

 • Primární aukce SDD
 • Primární dealer
 • SDD
 • Sekundární trh
 • Systém MTS
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Zpětné odkupy
Aktualizováno 17. 1. 2017
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility a Reverzní repo operace
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility a Výměny státních dluhopisů
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility a Výměny státních dluhopisů
 • Výměny státních dluhopisů, Zápůjční facility a Reverzní repo operace
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility a Reverzní repo operace
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů
 • Výměny státních dluhopisů
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů
 • Výměny státních dluhopisů
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů, Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů, Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů, Zápůjční facility a Reverzní repo operace
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Přímé prodeje a Zápůjční facility
 • Přímé prodeje a Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Přímé prodeje a Zápůjční facility
 • Přímé prodeje a Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Přímé prodeje a Zápůjční facility
 • Přímé prodeje a Zápůjční facility
 • Přímé prodeje a Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Přímé prodeje a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů, Přímé prodeje a Zápůjční facility
 • Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility
 • Zápůjční facility

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celkovou jmenovitou hodnotu transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů, mohou primární dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.
Reverzních repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

 

Realizované transakce s SDD na sekundárním trhu

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy

Aktualizováno:

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
12.10.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 100 000 000 101,525 1
12.10.2016  ČR, VAR %, 27  CZ0001004105  100 000 000  103,400  1
13.10.2016  ČR, VAR %, 27  CZ0001004105  100 000 000  103,420  1
13.10.2016  ČR, 2,40 %, 25  CZ0001004253  100 000 000  118,700 1
18.10.2016  ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 300 000 000  103,450 2
25.10.2016 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 400 000 000 121,650 3
25.10.2016 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 200 000 000 109,930 1
26.10.2016 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 200 000 000 110,110 1
02.11.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 100 000 000 102,660 1
02.11.2016 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 100 000 000 121,060 1
07.11.2016 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 200 000 000 121,400 1
09.11.2016 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 100 000 000 121,050 1
15.11.2016 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 150 000 000 119,750 2
18.11.2016  ČR, 2,50 %, 28  CZ0001003859  650 000 000  119,410  3
23.11.2016 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 100 000 000 119,410 1
24.11.2016 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 200 000 000 119,820 1
25.11.2016 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 100 000 000 120,250 1
29.11.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 200 000 000 105,710 1
30.11.2016 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 200 000 000 120,290 1

Aktualizováno: 28. 11. 2016

 

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání  Prodaný dluhopis  Odkoupený dluhopis 
Název emise  Jmenovitá hodnota (CZK)  Průměrná cena  Název emise  Jmenovitá hodnota (CZK)  Průměrná cena 

16.02.2016

ČR, VAR %, 20

100 000 000

100,500

ČR, VAR %, 16

100 000 000

100,250

17.02.2016

ČR, VAR %, 20

100 000 000

 100,330

ČR, VAR %, 16

200 000 000

100,250

25.02.2016

 ČR, VAR %, 27

200 000 000

102,720

 ČR, VAR %, 16

400 000 000

100,240

26.02.2016

ČR, 0,95 %, 30

200 000 000

101,635

ČR, VAR %, 16

400 000 000

100,240

29.02.2016

 ČR, 0,95 %, 30

200 000 000

101,800 

 ČR, VAR %, 16

600 000 000

100,240

 29.02.2016

 ČR, 1,50 %, 19

160 000 000

105,960 

 ČR, 5,00 %, 19

160 000 000

115,990

03.03.2016

 ČR, VAR %, 27

30 000 000

102,550

 ČR, VAR %, 16

90 000 000

100,230

 03.03.2016

 ČR, 0,95 %, 30

200 000 000

102,200

 ČR, VAR %, 16

600 000 000

100,230

04.03.2016

 ČR, 0,95 %, 30

100 000 000

102,050

 ČR, VAR %, 16

300 000 000

100,230

07.03.2016

ČR, 0,95 %, 30

50 000 000

102,050

ČR, VAR %, 16

150 000 000

100,230

17.03.2016

ČR, 0,95 %, 30

105 000 000

102,450

ČR, VAR %, 16

210 000 000

100,220

29.03.2016

ČR, 0,95 %, 30

230 000 000

101,722

 ČR, VAR %, 16

230 000 000

100,210

30.03.2016

ČR, 0,95 %, 30

100 000 000

101,700

ČR, VAR %, 16

100 000 000

100,210

31.03.2016

ČR, 0,95 %, 30

200 000 000

101,950

ČR, VAR %, 16

200 000 000

100,200

 01.04.2016

ČR, 0,95 %, 30

400 000 000

102,100

 ČR, VAR %, 16

400 000 000

100,200

04.04.2016

ČR, 0,95 %, 30

200 000 000

101,950

ČR, VAR %, 16

200 000 000

100,200

05.04.2016

ČR, 0,95 %, 30

50 000 000

102,100

ČR, VAR %, 16

50 000 000

100,200

08.04.2016

ČR, 0,95 %, 30

100 000 000

102,000

ČR, VAR %, 16

100 000 000

100,200 

11.04.2016

ČR, 0,95 %, 30

200 000 000

102,160

ČR, VAR %, 16

200 000 000

100,190

12.04.2016

ČR, 0,95 %, 30

200 000 000

102,150

ČR, VAR %, 16

 200 000 000

100,190

20.04.2016

ČR, 0,95 %, 30

250 000 000

102,324

ČR, VAR %, 16

500 000 000

100,180

21.04.2016

ČR, VAR %, 27

200 000 000

102,400

ČR, VAR %, 17

200 000 000

101,520

28.04.2016

ČR, 1,00 %, 26

150 000 000

105,150

ČR, 0,50 %, 16

150 000 000

100,120

02.05.2016

ČR, 0,95 %, 30

200 000 000

102,060

ČR, 0,50 %, 16

200 000 000

100,110

02.05.2016

ČR, VAR %, 27

200 000 000

102,390

ČR, VAR %, 17

200 000 000

101,490

03.05.2016

ČR, 0,95 %, 30

200 000 000

 102,020

ČR, VAR %, 16

400 000 000

100,170

04.05.2016

ČR, VAR %, 27

 200 000 000

102,390

ČR, VAR %, 17

200 000 000

101,480

05.05.2016

ČR, VAR %, 27

200 000 000

102,400

ČR, VAR %, 16

200 000 00

100,170

06.05.2016

ČR, 0,95 %, 30

50 000 000

 102,150

ČR, VAR %, 16

150 000 000

100,170

06.05.2016

ČR, VAR %, 27

200 000 000

 102,400

ČR, VAR %, 16

200 000 000

100,170

09.05.2016

ČR, VAR %, 27

200 000 000

 102,400

ČR, VAR %, 16

200 000 000 

100,160

10.05.2016

ČR, VAR %, 27

 200 000 000

 102,400

ČR, VAR %, 16

200 000 000 

100,160

11.05.2016

ČR, 1,00 %, 26

200 000 000

105,510

ČR, VAR %, 16

200 000 000

100,160

11.05.2016

ČR, VAR %, 27

200 000 000

102,340

ČR, VAR %, 17

200 000 000

101,460

12.05.2016

ČR, VAR %, 27

200 000 000

102,300

ČR, VAR %, 16

200 000 000

100,160

12.05.2016

ČR, 0,95 %, 30

200 000 000

102,000

ČR, VAR %, 16

200 000 000

100,160

12.05.2016

ČR, 0,95 %, 30

100 000 000

102,000

ČR, VAR %, 17

100 000 000

101,450

16.05.2016

ČR, VAR %, 27

200 000 000

102,350

ČR, VAR %, 16

200 000 000

100,160

06.06.2016

ČR, VAR %, 20

200 000 000

100,300

ČR, VAR %, 16

400 000 000

100,140

06.06.2016

ČR, 0,95 %, 30

70 000 000

101,400

ČR, 0,50 %, 16

210 000 000

100,070

15.06.2016

ČR, 2,50 %, 28

200 000 000

121,610

ČR, VAR %, 17

200 000 000

101,340

16.06.2016

ČR, 2,50 %, 28

100 000 000

122,200

ČR, VAR %, 16

100 000 000

100,130

22.06.2016

ČR, VAR %, 20

200 000 000

100,350

ČR, VAR %, 16

400 000 000

100,110

24.06.2016

ČR, VAR %, 20

 200 000 000

 100,330

ČR, VAR %, 16

 400 000 000

 100,110

24.06.2016

ČR, 2,40 %, 25 

 200 000 000

 117,810

ČR, VAR %, 17

 200 000 000

 101,270

24.06.2016

ČR, 2,40 %, 25

 50 000 000

 117,800

ČR, 0,50 %, 16

 50 000 000

 100,043

27.06.2016

ČR, VAR %, 20

 200 000 000

 100,325

ČR, VAR %, 16

 400 000 000

 100,105

27.06.2016

ČR, 2,40 %, 25

 300 000 000

 117,800

ČR, VAR %, 17

 300 000 000

 101,253

28.06.2016

ČR, VAR %, 20

 200 000 000

 100,325

ČR, VAR %, 16

 400 000 000

 100,104

28.06.2016

ČR, 2,50 %, 28

 200 000 000

 121,950

ČR, VAR %, 16

 200 000 000

 100,104

28.06.2016

ČR, 2,50 %, 28

 180 000 000

 121,950

ČR, VAR %, 17

 180 000 000

 101,250

30.06.2016

ČR, 2,40 %, 25

200 000 000

118,250 

ČR, VAR %, 16

200 000 000

100,102

13.07.2016

ČR, 0,95 %, 30

200 000 000

103,550

ČR, VAR %, 16

200 000 000

 100,090

21.07.2016

ČR, VAR %, 20

 200 000 000

103,550

ČR, VAR %, 16

 200 000 000

 100,083

22.07.2016

ČR, 1,00 %, 26

150 000 000

106,000

ČR, VAR %, 17

150 000 000

101,166

25.07.2016

ČR, 0,95 %, 30

 200 000 000

 103,450

ČR, VAR %, 16

200 000 000

 100,079

28.07.2016

ČR, 2,40 %, 25

 100 000 000

 119,050

ČR, VAR %, 16

 100 000 000

 100,077

01.08.2016

ČR, 1,00 %, 26

 100 000 000

 106,350

ČR, VAR %, 16

 100 000 000

 100,074

01.08.2016

ČR, VAR %, 20

 100 000 000

 100,400

ČR, VAR %, 16

 100 000 000

 100,074

02.08.2016

ČR, 0,95 %, 30

 200 000 000

 104,150

ČR, VAR %, 16

 200 000 000

 100,073

04.08.2016

ČR, 0,95 %, 30

 200 000 000

 104,330

ČR, VAR %, 16

200 000 000

 100,071

11.08.2016

ČR, 0,95 %, 30

 64 000 000

 104,300

ČR, VAR %, 16

 64 000 000

 100,065

12.08.2016

ČR, 2,40 %, 25

 200 000 000

 119,110

ČR, VAR %, 16

 200 000 000

 100,064

22.08.2016

ČR, 0,95 %, 30

 200 000 000

 104,750

ČR, VAR %, 17

 200 000 000

 101,060

30.08.2016

ČR, VAR %, 20

400 000 000

100,860

 ČR, VAR %, 16

1 200 000 000 

100,049

30.08.2016

ČR, 0,95 %, 30

200 000 000 

105,200

 ČR, VAR %, 16

600 000 000

100,049

02.09.2016

ČR, 0,95 %, 30

 200 000 000

 105,060

ČR, VAR %, 16

 400 000 000

 100,046

02.09.2016

ČR, 0,85 %, 18

 200 000 000

 101,780

ČR, VAR %, 16

 200 000 000

 100,046

05.09.2016

ČR, 3,75 %, 20

 200 000 000

 115,670

ČR, VAR %, 16

 200 000 000

 100,043

05.09.2016

ČR, 0,85 %, 18

 200 000 000

 101,780

ČR, VAR %, 16

 200 000 000

 100,043

07.09.2016

ČR, 0,85 %, 18

 400 000 000

 101,780

ČR, VAR %, 16 

 400 000 000

 100,041

08.09.2016

ČR, 3,75 %, 20

 100 000 000

 115,712

ČR, VAR %, 16 

 100 000 000

 100,040

08.09.2016

ČR, 0,95 %, 30

 100 000 000

 105,080

ČR, VAR %, 16 

 200 000 000

 100,040

12.09.2016

ČR, 3,75 %, 20

297 960 000

115,940

ČR, VAR %, 16

297 960 000

100,037

12.09.2016

ČR, 0,95 %, 30

300 000 000

105,520

ČR, VAR %, 16

600 000 000

100,037

13.09.2016

ČR, 0,95 %, 30

200 000 000

105,520

ČR, VAR %, 16

400 000 000

100,036

13.09.2016

ČR, 4,60 %, 18

200 000 000

109,900

ČR, VAR %, 16

200 000 000

100,036

14.09.2016

ČR, 1,50 %, 19

100 000 000

105,740

ČR, VAR %, 16

100 000 000

100,035

14.09.2016

ČR, 1,00 %, 26

200 000 000

107,070

ČR, VAR %, 16

400 000 000

100,035

15.09.2016

ČR, 0,95 %, 30

200 000 000

105,520

ČR, VAR %, 16

400 000 000

100,034

21.09.2016

ČR, 4,60 %, 18

200 000 000

 109,950

ČR, VAR %, 16

 200 000 000

 100,029

22.09.2016

ČR, 4,60 %, 18

200 000 000

 109,950

ČR, VAR %, 16

200 000 000

 100,028

27.09.2016

ČR, 1,00 %, 26

600 000 000

107,207

ČR, VAR %, 16

300 000 000

100,024

27.09.2016

ČR, VAR %, 27

400 000 000

103,110

ČR, VAR %, 16

200 000 000

100,024

28.11.2016

ČR, 1,00 %, 26

67 000 000

104,000

ČR, VAR %, 17

67 000 000

100,745

30.11.2016

ČR, 1,00 %, 26

200 000 000

104,050

ČR, VAR %, 17

200 000 000

100,740

01.12.2016 

ČR, 1,00 %, 26

 100 000 000

 104,130

ČR, 4,00 %, 17 

 100 000 000

 101,430

Aktualizováno: 30.11.2016

 

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (CZK)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - repo operace
04.01.2016 18.01.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 640 000 000
05.01.2016 06.01.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 500 000 000
06.01.2016 07.01.2016 ČR, 3,85 %, 211 CZ0001002851 500 000 000
07.01.2016 12.01.2016 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 160 000 000
07.01.2016 21.01.2016 ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317 30 000 000
07.01.2016 21.01.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 30 000 000
07.01.2016 21.01.2016 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 150 000 000
07.01.2016 08.01.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 500 000 000
14.01.2016 15.02.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 823 000 000
14.01.2016 28.01.2016 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 50 000 000
18.01.2016 08.02.2016 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 200 000 000
21.01.2016 11.02.2016 ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317 50 000 000
21.01.2016 11.02.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
21.01.2016 11.02.2016 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 150 000 000
26.01.2016 09.02.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 70 000 000
29.01.2016 26.02.2016 ČR, 4,20 %, 35 CZ0001001796 105 000 000
29.01.2016 26.02.2016 ČR, 4,20 %, 35 CZ0001001796 145 000 000
29.01.2016 26.02.2016 ČR, 4,20 %, 35 CZ0001001796 118 000 000
29.01.2016 26.02.2016  ČR, 4,20 %, 35 CZ0001001796 103 000 000
29.01.2016 26.02.2016 ČR, 4,20 %, 35 CZ0001001796 150 000 000
29.01.2016 26.02.2016 ČR, 4,20 %, 35 CZ0001001796 145 000 000
02.02.2016 01.03.2016  ČR, 4,00 %, 171 CZ0001001903 145 000 000
02.02.2016 01.03.2016 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 137 000 000
02.02.2016 03.03.2016 ČR, 1,00 % 26 CZ0001004469 375 000 000
02.02.2016 03.03.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 130 000 000
02.02.2016 16.02.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 50 000 000
02.02.2016 16.02.2016 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 50 000 000
03.02.2016 17.02.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 70 000 000
03.02.2016 04.04.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 200 000 000
04.02.2016 03.03.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 47 000 000
08.02.2016 18.02.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 50 000 000
08.02.2016 22.02.2016 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 50 000 000
08.02.2016 29.02.2016 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 80 000 000
08.02.2016 08.03.2016 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 100 000 000
09.02.2016 23.02.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 100 000 000
09.02.2016 01.03.2016 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 50 000 000
10.02.2016 15.02.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 519 000 000
11.02.2016 10.03.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 354 000 000
12.02.2016 11.03.2016 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 650 000 000
12.02.2016 11.03.2016 ČR, 0,95 %, 30  CZ0001004477 300 000 000
12.02.2016 11.03.2016 ČR, 5,70 %, 241 CZ0001002547 178 000 000
15.02.2016 07.03.2016 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 50 000 000
15.02.2016 15.03.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 100 000 000
15.02.2016 30.03.2016 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 240 000 000
15.02.2016 30.03.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 263 000 000
16.02.2016 01.03.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
16.02.2016 15.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 140 000 000
18.02.2016 17.03.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 500 000 000
18.02.2016 17.03.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 107 000 000
19.02.2016 24.03.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 50 000 000
23.02.2016 29.03.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 150 000 000
23.02.2016 08.03.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
25.02.2016 24.03.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 50 000 000
25.02.2016 10.03.2016 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 50 000 000
26.02.2016 24.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 105 000 000
26.02.2016  24.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 145 000 000
26.02.2016 24.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 150 000 000
26.02.2016 24.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 145 000 000
26.02.2016 24.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 118 000 000
26.02.2016 24.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 70 000 000
26.02.2016 30.03.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 450 000 000
29.02.2016 14.03.2016 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 50 000 000
01.03.2016 15.03.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
01.03.2016 29.03.2016 ČR, 4,00 %, 171 CZ0001001903 102 000 000
02.03.2016 16.03.2016 ČR, 5,00 %, 191 CZ0001002471 300 000 000
02.03.2016 16.03.2016 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 90 000 000
02.03.2016 30.03.2016 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 150 000 000
02.03.2016 30.03.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 179 000 000
03.03.2016 30.03.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 225 000 000
03.03.2016 29.03.2016 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 50 000 000
04.03.2016 18.03.2016 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 150 000 000
04.03.2016 29.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 10 000 000
04.03.2016 30.03.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 30 000 000
08.03.2016 30.03.2016 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 50 000 000
08.03.2016 30.03.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
10.03.2016 24.03.2016 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 80 000 000
10.03.2016 30.03.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 20 000 000
11.03.2016 29.03.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 210 000 000
11.03.2016 29.03.2016 ČR, 5,70 %, 241 CZ0001002547 500 000 000
14.03.2016 29.03.2016 ČR, 0,00%, 19 CZ0001004717 250 000 000
15.03.2016 30.03.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
15.03.2016 30.03.2016 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 50 000 000
16.03.2016 30.03.2016 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 70 000 000
16.03.2016 30.03.2016 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 110 000 000
16.03.2016 30.03.2016 ČR, 5,00 %, 191 CZ0001002471 130 000 000
18.03.2016 29.03.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 210 000 000
18.03.2016 30.03.2016 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 110 000 000
22.03.2016 30.03.2016 ČR, 5,00 %, 191 CZ0001002471 50 000 000
23.03.2016 30.03.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 60 000 000
24.03.2016 30.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 105 000 000
24.03.2016 30.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 145 000 000
24.03.2016 30.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 150 000 000
24.03.2016 30.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 145 000 000
24.03.2016 30.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 118 000 000
24.03.2016 30.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 50 000 000
24.03.2016 30.03.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 150 000 000
24.03.2016 30.03.2016 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 125 000 000
29.03.2016 30.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 20 000 000
30.03.2016 31.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 333 000 000
30.03.2016 31.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 400 000 000
31.03.2016 29.04.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
31.03.2016 29.04.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
31.03.2016 29.04.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
31.03.2016 29.04.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 120 000 000
04.04.2016 06.05.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 411 000 000
04.04.2016 06.05.2016 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 250 000 000
04.04.2016 06.05.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 200 000 000
06.04.2016 06.05.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 230 000 000
07.04.2016 21.04.2016 ČR, 4,00 %, 171 CZ0001001903 50 000 000
08.04.2016 22.04.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 100 000 000
11.04.2016 06.05.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 150 000 000
12.04.2016 26.04.2016 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 260 000 000
12.04.2016 26.04.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 100 000 000
12.04.2016 26.04.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 60 000 000
13.04.2016 27.04.2016 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 50 000 000
13.04.2016 06.05.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 450 000 000
14.04.2016 06.05.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 750 000 000
14.04.2016  22.04.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 52 000 000
14.04.2016 28.04.2016 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  240 000 000
14.04.2016 06.05.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  560 000 000
18.04.2016 02.05.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  80 000 000
20.04.2016 04.05.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 250 000 000
20.04.2016 04.05.2016 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 250 000 000
20.04.2016 06.05.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 400 000 000
06.05.2016 13.05.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 6 000 000
12.05.2016 13.05.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 230 000 000
06.06.2016 21.06.2016 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 160 000 000
13.06.2016 27.06.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 40 000 000
16.06.2016 17.06.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 40 000 000
21.06.2016 22.06.2016 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 160 000 000
22.06.2016 23.06.2016 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 160 000 000
07.07.2016 21.07.2016 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 20 000 000
13.07.2016 14.07.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834  25 000 000
11.08.2016 19.08.2016 ČR, VAR %, 16 CZ0001002331  600 000 000
15.08.2016 19.08.2016 ČR, VAR %, 16 CZ0001002331  360 000 000
25.08.2016 30.08.2016  ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 90 000 000
31.08.2016 01.09.2016 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822  50 000 000
08.09.2016  09.09.2016 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717  100 000 000
15.09.2016 16.09.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 50 000 000
16.09.2016 19.09.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 1 000 000 000
22.09.2016 23.09.2016 ČR, VAR %, 16 CZ0001002331  92 000 000
29.09.2016 30.09.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 50 000 000
29.09.2016 27.10.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 300 000 000
29.09.2016 10.11.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 448 000 000
30.09.2016 03.10.2016 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 349 350 000
30.09.2016 30.11.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 108 000 000
30.09.2016 30.11.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 103 000 000
03.10.2016 10.10.2016 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 300 000 000
03.10.2016 17.10.2016 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 100 000 000
03.10.2016 17.10.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 200 000 000
04.10.2016 18.10.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 80 000 000
04.10.2016 03.11.2016 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 220 000 000
04.10.2016 03.11.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
04.10.2016 03.11.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 50 000 000
06.10.2016 04.11.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 50 000 000
06.10.2016 07.11.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 40 000 000
06.10.2016 07.11.2016 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 400 000 000
07.10.2016 04.11.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 200 000 000
07.10.2016 07.11.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 150 000 000
07.10.2016 04.11.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 180 000 000
10.10.2016 24.10.2016 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 220 000 000
11.10.2016 21.10.2016 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 500 000 000
11.10.2016 10.11.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834  50 000 000
11.10.2016 10.11.2016 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717  50 000 000
12.10.2016 24.10.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  280 000 000
12.10.2016 11.11.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246  100 000 000
12.10.2016 11.11.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246  50 000 000
13.10.2016 11.11.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834  50 000 000
14.10.2016 11.11.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246  50 000 000
14.10.2016 11.11.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  250 000 000
14.10.2016 11.11.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  250 000 000
14.10.2016 11.11.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  200 000 000
14.10.2016 11.11.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709  150 000 000
17.10.2016 16.11.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  50 000 000
18.10.2016 16.11.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  150 000 000
19.10.2016 02.11.2016 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600  140 000 000
19.10.2016 18.11.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  50 000 000
20.10.2016 31.10.2016 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123  1 000 000 000
20.10.2016 21.10.2016 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123  1 000 000 000
20.10.2016 18.11.2016 ČR, 4,00 %, 171 CZ0001001903  950 000 000
20.10.2016 25.11.2016  ČR, 0,00 %, 19 Cz0001004717  100 000 000
21.10.2016 04.11.2016  ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  595 000 000
21.10.2016 24.10.2016  ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717  300 000 000
21.10.2016 21.11.2016  ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  150 000 000
21.10.2016 24.10.2016  ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  30 000 000
24.10.2016 07.11.2016  ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709  1 000 000 000
24.10.2016 07.11.2016  ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709  1 000 000 000
24.10.2016 07.11.2016  ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709  1 000 000 000
24.10.2016 14.11.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 300 000 000
24.10.2016 23.11.2016 ČR, 4,00 %, 171 CZ0001001903 100 000 000
24.10.2016 23.11.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 105 000 000
24.10.2016 24.11.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 60 000 000
25.10.2016 15.11.2016 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 50 000 000
26.10.2016 25.11.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 50 000 000
27.10.2016 31.10.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 30 000 000
27.10.2016 10.11.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 200 000 000
27.10.2016 10.11.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 400 000 000
27.10.2016 24.11.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 300 000 000
27.10.2016 25.11.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 120 000 000
31.10.2016 11.11.2016 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 150 000 000
31.10.2016 30.11.2016 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 100 000 000
31.10.2016 30.11.2016 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 100 000 000
31.10.2016 30.11.2016 ČR, 4,00 %, 171 CZ0001001903 50 000 000
02.11.2016 03.11.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 100 000 000
02.11.2016 09.11.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 300 000 000
02.11.2016 01.12.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 1 089 000 000
03.11.2016 24.11.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 2 000 000
04.11.2016 25.11.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 595 000 000
04.11.2016 02.12.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 50 000 000
04.11.2016 05.12.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 25 000 000
07.11.2016 21.11.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 1 000 000 000
07.11.2016 21.11.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 1 000 000 000
07.11.2016 21.11.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 1 000 000 000
07.11.2016 05.12.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 150 000 000
07.11.2016 05.12.2016 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 50 000 000
07.11.2016 07.12.2016 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 300 000 000
07.11.2016 07.12.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 40 000 000
07.11.2016 15.11.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 72 000 000
10.11.2016 15.11.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 737 000 000
10.11.2016 12.12.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 586 000 000
10.11.2016 12.12.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 450 000 000
11.11.2016 25.11.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 150 000 000
11.11.2016 25.11.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 50 000 000
11.11.2016 28.11.2016 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 63 000 000
11.11.2016 15.11.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 91 000 000
11.11.2016 08.12.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 250 000 000
11.11.2016 08.12.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 250 000 000
11.11.2016 08.12.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
11.11.2016 12.12.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 114 000 000
14.11.2016 12.12.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 200 000 000
14.11.2016 12.12.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 100 000 000
14.11.2016 12.12.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 65 000 000
14.11.2016 12.12.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 30 000 000
15.11.2016 15.12.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 250 000 000
16.11.2016 14.12.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 50 000 000
16.11.2016 15.12.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  50 000 000
18.11.2016 15.12.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  150 000 000
18.11.2016 15.12.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  100 000 000
18.11.2016 16.12.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  50 000 000
18.11.2016 16.12.2016 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105  50 000 000
21.11.2016 05.12.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 1 000 000 000
24.11.2016 08.12.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 126 000 000
24.11.2016 08.12.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 450 000 000
24.11.2016 08.12.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 62 000 000
24.11.2016 08.12.2016 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 200 000 000
24.11.2016 22.12.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 450 000 000
25.11.2016 02.12.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 915 000 000
30.11.2016 01.12.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  100 000 000
30.11.2016 28.12.2016 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105  50 000 000
01.12.2016 12.12.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 363 000 000
01.12.2016 12.12.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 363 000 000
01.12.2016 12.12.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 363 000 000
01.12.2016 22.12.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 270 000 000
02.12.2016 16.12.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 240 000 000
02.12.2016 16.12.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 500 000 000
02.12.2016 16.12.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 533 000 000
02.12.2016 16.12.2016 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 300 000 000
05.12.2016 12.12.2016 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 231 000 000
05.12.2016 12.12.2016 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 100 000 000
05.12.2016 12.12.2016 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 180 000 000
05.12.2016 19.12.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 1 000 000 000
05.12.2016 19.12.2016 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 85 000 000
06.12.2016 20.12.2016 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 100 000 000
07.12.2016 21.12.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 40 000 000
07.12.2016 21.12.2016 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 300 000 000
07.12.2016 21.12.2016 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 1 650 000 000
08.12.2016 12.12.2016 ČR, 4,20%, 36 CZ0001001796  62 000 000
08.12.2016 13.12.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834  450 000 000
08.12.2016 15.12.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834  100 000 000
12.12.2016 13.12.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  142 000 000
12.12.2016 19.12.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  290 000 000
12.12.2016 19.12.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  290 000 000
12.12.2016 19.12.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  290 000 000
12.12.2016 19.12.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  290 000 000
12.12.2016 19.12.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  228 000 000
12.12.2016 19.12.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  689 000 000
12.12.2016 19.12.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  127 000 000
12.12.2016 19.12.2016 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547  481 000 000
12.12.2016 19.12.2016 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  400 000 000
12.12.2016 27.12.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246  114 000 000
12.12.2016 27.12.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246  50 000 000
13.12.2016 19.12.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709  500 000 000
13.12.2016 27.12.2016 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  50 000 000
13.12.2016 27.12.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  50 000 000
13.12.2016 27.12.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  50 000 000
 13.12.2016 14.12.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  50 000 000
 14.12.2016 20.12.2016 ČR, 5,00 %, 191 CZ0001002471  50 000 000
15.12.2016 19.12.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  40 000 000
15.12.2016 20.12.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  350 000 000
15.12.2016 21.12.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  260 000 000
15.12.2016 21.12.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834  50 000 000
16.12.2016 21.12.2016 ČR, 4,00 %, 171 CZ0001001903  1 100 000 000
16.12.2016 21.12.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  440 000 000
16.12.2016 21.12.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  223 000 000
16.12.2016 22.12.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  395 000 000
16.12.2016 22.12.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  395 000 000
16.12.2016 22.12.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  395 000 000
16.12.2016 22.12.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  218 000 000
16.12.2016 22.12.2016 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600  150 000 000
19.12.2016 22.12.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  168 000 000

Aktualizováno: 20.12.2016

1 Repo operace z investičního jaderného portfolia

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (CZK)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - ZÁPŮJČKA CENNÝCH PAPÍRŮ
08.01.2016 08.02.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 140 000 000
08.01.2016 08.02.2016 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 360 000 000
11.01.2016 22.01.2016 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 270 000 000
12.01.2016 11.02.2016 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 297 000 000
13.01.2016 15.02.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 415 000 000
18.01.2016 18.02.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 550 000 000
08.02.2016 09.03.2016 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 250 000 000
18.02.2016 18.05.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 500 000 000
19.02.2016 18.03.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 20 000 000
30.03.2016 14.04.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 700 000 000
30.03.2016 14.04.2016 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 240 000 000
30.03.2016 14.04.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 275 000 000
07.04.2016 06.06.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 100 000 000
22.04.2016 13.07.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 220 000 000
26.04.2016 10.05.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 160 000 000
29.04.2016 13.05.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
29.04.2016 13.05.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
29.04.2016 13.05.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
29.04.2016 13.05.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 140 000 000
06.05.2016 30.05.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 200 000 000
06.05.2016 13.07.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 1 150 000 000
06.05.2016 13.07.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 372 000 000
13.05.2016 27.05.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
13.05.2016 27.05.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
13.05.2016 27.05.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
13.05.2016 27.05.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 140 000 000
16.05.2016 30.05.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 430 000 000
18.05.2016 01.06.2016 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 105 000 000
27.05.2016 10.06.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
27.05.2016 10.06.2016  ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  200 000 000
27.05.2016 10.06.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  200 000 000
27.05.2016 10.06.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  140 000 000
30.05.2016 30.08.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 200 000 000
03.06.2016 01.07.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 230 000 000
03.06.2016 01.07.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 100 000 000
03.06.2016 03.08.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 500 000 000
08.06.2016 08.08.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 75 000 000
09.06.2016 09.08.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 250 000 000
10.06.2016 24.06.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
10.06.2016 24.06.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
10.06.2016 24.06.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
10.06.2016 24.06.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 140 000 000
10.06.2016 24.06.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
15.06.2016 15.08.2016 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 50 000 000
23.06.2016 23.08.2016 ČR, VAR %, 20  CZ0001004113 297 000 000
24.06.2016  08.07.2016 ČR, 4,20 %, 36  CZ0001001796  200 000 000
24.06.2016 08.07.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  200 000 000
24.06.2016 08.07.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  200 000 000
24.06.2016 08.07.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  140 000 000
24.06.2016 08.07.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851   50 000 000
24.06.2016 24.08.2016 ČR, 0,95 %, 30  CZ0001004477  170 000 000
27.06.2016 02.08.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  120 000 000
30.06.2016 01.07.2016 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105  1 370 000 000
04.07.2016 04.08.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  50 000 000
08.07.2016 22.07.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
08.07.2016 22.07.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
08.07.2016 22.07.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
08.07.2016 22.07.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 140 000 000
08.07.2016 22.07.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
12.07.2016 12.09.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 541 000 000
12.07.2016 26.08.2016 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  823 000 000
13.07.2016 27.07.2016 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 50 000 000
22.07.2016 05.08.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
22.07.2016 05.08.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
22.07.2016 05.08.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
22.07.2016 05.08.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001736 120 000 000
27.07.2016 28.07.2016 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  50 000 000
02.08.2016 01.09.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  100 000 000
04.08.2016 06.09.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  50 000 000
05.08.2016 19.08.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 350 000 000
05.08.2016 19.08.2016 ČR, 4,20 %, 36  CZ0001001796  350 000 000
19.08.2016 02.09.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  175 000 000
19.08.2016 02.09.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  175 000 000
19.08.2016 02.09.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  350 000 000
19.08.2016 19.10.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  1 089 000 000
22.08.2016 29.08.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246  60 000 000
25.08.2016 01.09.2016  ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 250 000 000
26.08.2016 09.09.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 380 000 000
26.08.2016 09.09.2016 ČR, 0,85 %, 18  CZ0001004246  120 000 000
26.08.2016 26.10.2016 ČR, 1,00 %, 26  CZ0001004469 530 000 000
30.08.2016 06.09.2016  ČR, VAR %, 16  CZ0001002331 700 000 000
31.08.2016  04.11.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 100 000 000
02.09.2016 16.09.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  370 000 000
02.09.2016 16.09.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  370 000 000
06.09.2016 06.10.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  40 000 000
06.09.2016 06.10.2016 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105  100 000 000
07.09.2016 16.09.2016  ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 500 000 000
08.09.2016 30.09.2016 ČR, 0,00 %,19 CZ0001004717 293 000 000
12.09.2016 10.11.2016 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 540 000 000
16.09.2016 30.09.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 400 000 000
16.09.2016 30.09.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
16.09.2016 30.09.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 140 000 000
16.09.2016 07.10.2016 ČR, 0,00 %,18 CZ0001004709 200 000 000
19.09.2016 26.09.2016 ČR, 0,00 %,18 CZ0001004709  1 000 000 000
20.09.2016 27.09.2016 ČR, 0,00 %,18 CZ0001004709  200 000 000
21.09.2016 20.10.2016 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123  1 000 000 000
21.09.2016 20.10.2016 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 000 000 000
23.09.2016 29.09.2016 ČR, 0,00 %,18 CZ0001004709 100 000 000
26.09.2016 30.09.2016 ČR, 0,00 %,18 CZ0001004709 1 000 000 000
27.09.2016 29.09.2016 ČR, 0,00 %,18 CZ0001004709 200 000 000
30.09.2016 03.10.2016 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 1 200 000 000
30.09.2016 14.10.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 250 000 000
30.09.2016 14.10.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 250 000 000
30.09.2016 14.10.2016 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000
30.09.2016 14.10.2016 ČR, 0,00 %,18 CZ0001004709 1 000 000 000
07.10.2016 06.01.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 80 000 000
07.10.2016 06.01.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 172 000 000
14.10.2016 27.10.2016 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709  900 000 000
19.10.2016 02.11.2016 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  1 089 000 000
27.10.2016 04.11.2016 ČR, 0,00 %,18 CZ0001004709 965 000 000
04.11.2016 18.11.2016 ČR, 0,00 %,18 CZ0001004709 965 000 000
18.11.2016 2.12.2016 ČR, 0,00 %,18 CZ0001004709  930 000 000
02.12.2016 16.12.2016 ČR, 0,00 %,18 CZ0001004709 960 000 000
16.12.2016 22.12.2016 ČR, 0,00 %,18 CZ0001004709  960 000 000
19.12.2016 05.01.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  214 250 000
19.12.2016 10.01.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547  480 000 000
19.12.2016 12.01.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  400 000 000
19.12.2016 13.01.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  188 060 000
19.12.2016 16.01.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  580 000 000
19.12.2016 16.01.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  580 000 000
20.12.2016 11.01.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  548 000 000
20.12.2016 23.01.2017 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717  1 000 000 000
20.12.2016 23.01.2017 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717  720 000 000
20.12.2016 02.02.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  1 000 000 000
20.12.2016 02.02.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  700 000 000
20.12.2016 02.02.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  1 400 000
20.12.2016 02.02.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105  250 000 000
20.12.2016 02.02.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246  490 000 000
20.12.2016 23.01.2017 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709  500 000 000
20.12.2016 02.02.2017 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903  1 000 000 000
20.12.2016 02.02.2017 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903  1 000 000 000
20.12.2016 02.02.2017 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903  1 010 000 000
20.12.2016 02.02.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  270 000 000
20.12.2016 02.02.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547  280 000 000
20.12.2016 02.02.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547  740 000 000
20.12.2016 02.02.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  560 000 000
20.12.2016 02.02.2017 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834  45 000 000
20.12.2016 23.01.2017 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717  50 000 000
20.12.2016 03.01.2017 ČR, VAR %, 27  CZ0001004105  200 000 000
20.12.2016 03.01.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  280 000 000
21.12.2016 03.01.2017 ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317  140 000 000
21.12.2016 04.01.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547  240 000 000
21.12.2016 04.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 190 000 000
21.12.2016 04.01.2017 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 1 100 000 000
21.12.2016 04.01.2017 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 100 000 000
21.12.2016 04.01.2017 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 200 000 000
21.12.2016 04.01.2017 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 1 455 000 000
21.12.2016 20.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 260 000 000
21.12.2016 02.02.2017 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 250 000 000
21.12.2016 02.02.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 300 000 000
21.12.2016 15.02.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796  50 000 000
21.12.2016 15.02.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105  200 000 000
21.12.2016 15.02.2017 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903  100 000 000
22.12.2016 05.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 250 000 000
22.12.2016 05.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 250 000 000
22.12.2016 05.01.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 220 000 000
22.12.2016 05.01.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 160 000 000
22.12.2016 05.01.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 100 000 000
22.12.2016 16.01.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  395 000 000
22.12.2016 16.01.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  395 000 000
22.12.2016 16.01.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  395 000 000
22.12.2016 19.01.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 148 650 000
23.12.2016 06.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 100 000 000
27.12.2016 23.01.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 72 260 000
27.12.2016 23.01.2017 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 50 000 000
28.12.2016 04.01.2017 ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317 50 000 000
28.12.2016 02.02.2017 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 50 000 000
30.12.2016 02.01.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 483 000 000

Aktualizováno: 17.1.2017

 

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Kolaterál
REVERZNÍ Repo operace
27.01.2016 12.09.2016 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 837 000 000
01.03.2016 09.09.2016 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 529 730 000
18.03.2016 21.11.2016 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 843 400 000
09.09.2016 21.11.2016 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 432 100 000
12.09.2016 21.11.2016 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 698 300 000

Aktualizováno: 14.09.2016

Nejčtenější