Novinky

Realizované transakce pro rok 2014

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

 • Primární aukce SDD
 • Primární dealer
 • SDD
 • Sekundární trh
 • Systém MTS
 • Veřejný sektor
 • Zpětné odkupy
 • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 31. 12. 2014
 • Aktualizace tabulky: Reversní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Reversní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Reversní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reversní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reversní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reversní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Reversní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reversní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reversní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reversní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zpětné odkupy
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zpětné odkupy a Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Reverzní repo operace, Zpětné odkupy
 • Aktualizace tabulky: Zpětné odkupy a Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Reverzní repo operace, Zpětné odkupy
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace, Zpětné odkupy
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Reverzní repo operace, Zpětné odkupy
 • Aktualizace tabulky: Zpětné odkupy a Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zpětné odkupy a Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Reverzní repo operace, Zpětné odkupy
 • Aktualizace tabulky: Zpětné odkupy a Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita a Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Reverzní repo operace, Zpětné odkupy
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace a Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Přímé prodeje a Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Reverzní repo operace, Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Zpětné odkupy, Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Reverzní repo operace, Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Přímé prodeje a Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Přímé prodeje a Zápůjční facilita
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Reverzní repo operace, Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Reverzní repo operace, Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Reverzní repo operace, Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Zpětné odkupy, Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Zápůjční facilita, Zpětné odkupy, Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Zpětné odkupy, Přímé prodeje
 • Aktualizace tabulky: Zpětné odkupy
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace
 • Aktualizace tabulky: Reverzní repo operace

Obchodní platforma MTS Czech Republic umožňuje rovněž provádění zpětných odkupů státních dluhopisů a přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva. Tyto transakce mohou významně napomoci při řízení refinančního rizika a podpořit likviditu a efektivnost fungování sekundárního trhu.

V souladu s Dohodou o plnění funkce primárního dealera státních dluhopisů České republiky může Ministerstvo provádět tyto transakce každou středu mezi 11 a 12 hodinou a 14 a 15 hodinou SEČ. Ministerstvo je rovněž oprávněno tyto transakce provádět v jiný pracovní den, pokud o takovém záměru informuje primární dealery nejpozději do 16 hodin SEČ v pracovní den předcházející dnu transakce. Ministerstvo nebude také provádět přímé prodeje konkrétního státního dluhopisu v týdnu, kdy se daný státní dluhopis prodává v aukci ani v týdnu předcházejícím či následujícím.

Zpětné odkupy i přímé prodeje na sekundárním trhu budou probíhat transparentním způsobem. Ministerstvo informuje všechny primární dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům bude oznámen:

 1. typ transakce (zpětný odkup či přímý prodej),
 2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
 3. maximální celkový objem transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
 4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů v systému,
 5. datum vypořádání,
 6. kontaktní osoba Ministerstva.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů, mohou primární dealeři vkládat do systému cenu a objem zpětného odkupu či přímého prodeje. Ministerstvo poté v závislosti na ceně a objemu nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera. Podávání nabídek přes systém je anonymní a Ministerstvo nebude před uskutečněním transakce disponovat informací, který primární dealer se podávání nabídek účastní stejně jako informací, jakou cenu a jaký objem konkrétní primární dealer nabízí.

Realizované transakce s SDD na sekundárním trhu

Datum transakce Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy
10.09.2014 15.09.2014 ČR 3,80 %,15 CZ0001001143 350 000 000 102,146 2
12.09.2014 17.09.2014 ČR 6,95 %, 16 CZ0001000749 50 000 000 109,370 1
 12.09.2014 17.09.2014 ČR 3,40 %, 15  CZ0001002737 500 000 000 103,203  1
 16.09.2014 19.09.2014 ČR 3,80 %,15 CZ0001001143 100 000 000 102,105  1
 19.09.2014 24.09.2014 ČR 3,40 %, 15 CZ0001002737 55 000 000 103,139   1
 19.09.2014 24.09.2014   ČR 6,95 %, 16  CZ0001000749 162 000 000 109,230   1
 23.09.2014  26.09.2014 ČR 3,40 %, 15 CZ0001002737  1 000 000 000 103,119   1
03.10.2014 08.10.2014  ČR 3,40 %, 15 CZ0001002737 1 500 000 000  103,008  2
 06.10.2014 08.10.2014  ČR 3,40 %, 15 CZ0001002737  326 000 000 103,007  1
 07.10.2014 09.10.2014 ČR 3.80 %, 15 CZ0001001143 136 000 000 101,897 1
 10.10.2014 14.10.2014 ČR 3,40 %, 15 CZ0001002737 160 000 000 102,952  1
10.10.2014 14.10.2014 ČR 6,95 %, 16  CZ0001000749 110 000 000 108,855 1
 14.10.2014 16.10.2014 ČR 3,40 %, 15 CZ0001002737 1 000 000 000 102,933 1
 17.10.2014 21.10.2014 ČR 3,80 %,15  CZ0001001143 950 000 000 101,772 1
 20.10.2014 22.10.2014 ČR 3,40 %, 15 CZ0001002737 1 300 000 000 102,877 1
23.10.2014 27.10.2014 ČR 3,80 %, 15 CZ0001001143 195 000 000 101,709 1
 24.10.2014 29.10.2014 ČR 3,80 %, 15  CZ0001001143 250 000 000 101,688 1
 31.10.2014 4.11.2014 ČR 3,80 %, 15 CZ0001001143 500 000 000 101,636
31.10.2014 4.11.2014 ČR 3,40 %, 15 CZ0001002737 1 000 000 000 102,766
 08.12.2014 10.12.2014 ČR 3,40 %, 15 CZ0001002737 1 400 000 000 102,430 2
 10.12.2014 12.12.2014 ČR 3,40 %, 15 CZ0001002737 100 000 000 102,412 1
11.12.2014 15.12.2014 ČR 6,95 %, 16 CZ0001000749 100 000 000 107,686
15.12.2014 17.12.2014 ČR 3,80 %,15  CZ0001001143 23 000 000 101,188
15.12.2014 17.12.2014 ČR 6,95 %, 16  CZ0001000749  5 000 000 107,648 1

Aktualizováno: 15.12.2014

 

Datum transakce Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
23.09.2014 26.09.2014 ČR VAR %, 16 CZ0001002331 100 000 000 100,560 1
25.09.2014 30.09.2014 ČR VAR %, 16 CZ0001002331 100 000 000 100,510 1
 04.11.2014 06.11.2014 ČR VAR %, 16 CZ0001002331 200 000 000 100,550 1
 05.11.2014 07.11.2014 ČR VAR %, 16 CZ0001002331 100 000 000 100,536 1
06.11.2014 10.11.2014 ČR VAR %, 17 CZ0001003438 100 000 000 103,100 1
 06.11.2014 10.11.2014 ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 200 000 000 100,705 1
 07.11.2014 11.11.2014  ČR VAR %, 16 CZ0001002331 400 000 000 100,535 1
10.11.2014 12.11.2014 ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 300 000 000 100,702 1
 11.11.2014 13.11.2014 ČR VAR %, 16 CZ0001002331 100 000 000 100,509 1
14.11.2014 19.11.2014 ČR VAR%, 27 CZ0001004105 600 000 000 99,530 1
 18.11.2014 20.11.2014 ČR VAR %, 17 CZ0001003438 400 000 000 103,011 2
 18.11.2014 20.11.2014 ČR VAR %, 27 CZ0001004105 200 000 000 99,520 2
 20.11.2014 24.11.2014 ČR VAR %, 17 CZ0001003438 400 000 000 103,005 2
 20.11.2014 24.11.2014  ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 150 000 000 100,641 1
 21.11.2014 25.11.2014 ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 200 000 000 100,640 1
 21.11.2014 25.11.2014 ČR VAR %, 17  CZ0001003438 300 000 000 103,010 1
 21.11.2014 25.11.2014 ČR VAR %, 27 CZ0001004105 400 000 000 99,470 1
24.11.2014 26.11.2014 ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 150 000 000 100,636 1
24.11.2014  26.11.2014 ČR VAR %, 17 CZ0001003438 650 000 000 102,951 2
25.11.2014 27.11.2014 ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 500 000 000 102,965 1
26.11.2014 28.11.2014 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 50 000 000 99,500 1
26.11.2014 28.11.2014 ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 500 000 000 100,650 1
 27.11.2014 01.12.2014 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 300 000 000 99,460 2
 28.11.2014  02.12.2014 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 200 000 000 99,460 1
 28.11.2014 02.12.2014 ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 100 000 000 100,631 1
 01.12.2014 03.12.2014 ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 500 000 000 100,621 1
 02.12.2014 04.12.2014 ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 301 290 000 100,626 1
 08.12.2014 10.12.2014 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 400 000 000 102,195 2
 09.12.2014 11.12.2014 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 50 000 000 102,200 1
 10.12.2014 12.12.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 500 000 000 106,320 1
 11.12.2014 15.12.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 500 000 000  106,230 2

Aktualizováno: 12.12.2014

 

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Kolaterál (CZK)
ZÁpůJČNÍ FACILITA
08.01.2014 05.02.2014 ČR 5,00 %, 19 1 CZ0001002471 1 090 000 000
03.02.2014 31.03.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 1 200 000 000
31.01.2014 14.02.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 200 000 000
03.02.2014 17.02.2014 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 220 000 000
05.02.2014 05.03.2014 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 200 000 000
13.02.2014 14.03.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 50 000 000
13.02.2014 13.03.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 170 000 000
14.02.2014 28.02.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 620 000 000
14.02.2014 28.02.2014 ČR 4,00 %, 17 CZ0001001903 230 000 000
17.02.2014 10.03.2014 ČR 5,00 %, 19 1 CZ0001002471 275 000 000
20.02.2014 20.03.2014 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 450 000 000
25.02.2014 31.03.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 170 000 000
25.02.2014 11.03.2014 ČR 5,70 %, 24 1 CZ0001002547 410 000 000
27.02.2014 27.03.2014 ČR 5,00 %, 191 CZ0001002471 500 000 000
28.02.2014 14.03.2014 ČR 4,00 %, 17 CZ0001001903 230 000 000
28.02.2014 14.03.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 670 000 000
04.03.2014 18.03.2014 ČR 0,50 %, 16 CZ0001002331 270 000 000
06.03.2014 01.04.2014 ČR 4,60 %, 18 CZ0001000822 605 000 000
06.03.2014 31.03.2014 ČR 5,70 %, 24 1 CZ0001002547 605 000 000
12.03.2014 31.03.2014 ČR 5,00 %, 19 1 CZ0001002471 285 000 000
11.03.2014 25.03.2014 ČR 3,85 %, 21 CZ0001002851 190 000 000
11.03.2014 25.03.2014 ČR 5,70 %, 24 1 CZ0001002547 575 000 000
11.03.2014 12.03.2014 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 505 000 000
14.03.2014 14.04.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 720 000 000
14.03.2014 14.04.2014 ČR 3,85 %, 21 CZ0001002851 100 000 000
20.03.2014 14.04.2014 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 400 000 000
25.03.2014 25.04.2014 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 200 000 000
25.03.2014 25.04.2014 ČR 3,85 %, 21 CZ0001002851 190 000 000
27.03.2014 25.04.2014 ČR VAR %, 16 CZ0001002331 75 000 000
31.03.2014 22.04.2014 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 400 000 000
07.04.2014 04.07.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 1 470 000 000
02.04.2014 23.04.2014 ČR 5,70 %, 24 1 CZ0001002547 470 000 000
03.04.2014 24.04.2014 ČR VAR %, 16 CZ0001002331 145 000 000
03.04.2014 02.05.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 500 000 000
09.04.2014 29.04.2014 ČR 5,70 %, 24 1 CZ0001002547 300 000 000
10.04.2014 02.05.2014 ČR 5,00 %, 19 CZ0001002471 232 000 000
14.04.2014 14.05.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 500 000 000
15.04.2014 28.04.2014 ČR 5,70 %, 24 1 CZ0001002547 370 000 000
16.04.2014 07.05.2014 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 400 000 000
16.04.2014 30.04.2014 ČR 5,70 %, 24 1 CZ0001002547 255 000 000
16.04.2014 16.05.2014 ČR 0,85 %, 18 CZ0001004246 183 000 000
24.04.2014 15.05.2014 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 400 000 000
24.04.2014 15.05.2014 ČR 4,60 %, 18 CZ0001000822 654 000 000
25.04.2014 23.05.2014 ČR 3,85 %, 21 CZ0001002851 200 000 000
28.04.2014 28.05.2014 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 200 000 000
28.04.2014 25.07.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 115 190 000
02.05.2014 30.05.2014 ČR 5,70 %, 24 1 CZ0001002547 255 000 000
02.05.2014 02.06.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 500 000 000
07.05.2014 28.05.2014 ČR 5,70 %, 24 1 CZ0001002547 400 000 000
12.05.2014 12.06.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 550 000 000
13.05.2014 03.06.2014 ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 208 000 000
14.05.2014 28.05.2014 ČR 5,70 %, 24 1  CZ0001002547 130 000 000
14.05.2014 13.06.2014 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 400 000 000
15.05.2014 30.05.2014 ČR 5,70 %, 24 1  CZ0001002547 400 000 000
16.05.2014 06.06.2014 ČR 4,60 %, 18 CZ0001000822 530 000 000
16.05.2014 06.06.2014 ČR 0,85 %, 18 CZ0001004246 300 000 000
16.05.2014 14.08.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 150 000 000
16.05.2014 16.06.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 400 000 000
26.05.2014 26.06.2014 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 200 000 000
28.05.2014 11.06.2014 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 400 000 000
28.05.2014 19.06.2014 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 400 000 000
02.06.2014 23.06.2014 ČR, 5,70 %, 24 1 CZ0001002547 500 000 000
02.06.2014 02.07.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 280 000 000
03.06.2014 27.06.2014 ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 208 000 000
06.06.2014 16.06.2014 ČR 4,85 %, 57 CZ0001002059 300 000 000
06.06.2014 07.07.2014 ČR 0,85 %, 18 CZ0001004246 450 000 000
06.06.2014 07.07.2014 ČR 4,60 %, 18 CZ0001000822 99 000 000
09.06.2014 07.07.2014 ČR 4,70 %, 22  CZ0001001945 175 000 000
11.06.2014 07.07.2014 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 371 000 000
09.06.2014 09.07.2014 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 200 000 000
11.06.2014 12.06.2014 ČR, 5,70 %, 24 1 CZ0001002547 370 000 000
13.06.2014 14.07.2014 ČR 3,85 %, 21 CZ0001002851 410 000 000
13.06.2014 27.06.2014 ČR, 5,70 %, 24 1  CZ0001002547 500 000 000
 14.06.2014 11.07.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 550 000 000
 16.06.2014 16.07.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 450 000 000
19.06.2014 26.06.2014 ČR, 5,00 %, 19 1 CZ0001002471 200 000 000
23.06.2014 14.07.2014 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 220 000 000
24.06.2014 15.07.2014 ČR, 4,60 %, 18  CZ0001000822 250 000 000
27.06.2014 25.07.2014 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 209 000 000
27.06.2014 11.07.2014 ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 158 000 000
25.06.2014 14.07.2014 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 50 000 000
27.06.2014 14.07.2014 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 50 000 000
30.06.2014 10.07.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 110 000 000
30.06.2014 14.07.2014 ČR 3,85 %, 21 CZ0001002851 100 000 000
30.06.2014 07.07.2014 ČR 4,60 %, 18 CZ0001000822 50 000 000
30.06.2014 02.07.2014 ČR VAR %, 17 CZ0001003438 347 000 000
30.06.2014 01.07.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 1 023 000 000
02.07.2014 01.08.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 350 000 000
30.06.2014 07.07.2014 ČR 4,85 %, 57 CZ0001002059 2 050 000 000
30.06.2014 02.07.2014 ČR VAR %, 27 CZ0001004105 737 730 000
02.07.2014 02.10.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 1 785 190 000
07.07.2014 28.07.2014 ČR, 5,70 %, 24 1 CZ0001002547 424 000 000
09.07.2014 07.10.2014 ČR VAR %, 27 CZ0001004105 200 000 000
11.07.2014 08.08.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 600 000 000
10.07.2014 08.08.2014 ČR VAR %, 27 CZ0001004105 125 000 000
10.07.2014 08.08.2014 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 570 000 000
10.07.2014 31.07.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 200 000 000
11.07.2014 11.08.2014 ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 110 000 000
14.07.2014 04.08.2014 ČR, 3,85 %, 21  CZ0001002851 608 000 000
14.07.2014 04.08.2014  ČR, 2,40 %, 25  CZ0001004253 300 000 000
14.07.2014 31.07.2014 ČR, 5,70 %, 24  CZ0001002547 220 000 0001
15.07.2014 31.07.2014  ČR, 5,70 %, 24  CZ0001002547 100 000 0001
16.07.2014 15.08.2014  ČR VAR %, 23  CZ0001003123 450 000 000
18.07.2014  08.08.2014 ČR 4,60 %, 18  CZ0001000822 374 000 000
21.07.2014  04.08.2014  ČR VAR %, 16  CZ0001002331  200 000 000
 21.07.2014  04.08.2014  ČR 0,85 %, 18  CZ0001004246 50 000 000
25.07.2014 22.08.2014  ČR 4,70 %, 22  CZ0001001945  210 000 000
28.07.2014 28.08.2014  ČR, 5,70 %, 24  CZ0001002547 221 000 000
01.08.2014 29.08.2014 ČR, 5,70 %, 24  CZ0001002547 369 000 0001
01.08.2014 01.09.2014  ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 1 000 000 000
 01.08.2014 01.09.2014 ČR VAR %, 23  CZ0001003123 400 000 000
04.08.2014 25.08.2014  ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 828 000 000
04.08.2014 04.09.2014  ČR 0,85 %, 18  CZ0001004246 100 000 000
 04.08.2014 25.08.2014  ČR, 2,40 %, 25  CZ0001004253 400 000 000
 07.08.2014 05.09.2014   ČR 4,85 %, 57  CZ0001002059  15 000 000
08.08.2014 08.09.2014   ČR VAR %, 16 CZ0001002331  140 000 000
 08.08.2014  08.09.2014   ČR 0,85 %, 18 CZ0001004246 210 000 000
 08.08.2014  08.09.2014  ČR 4,60 %, 18 CZ0001000822  665 000 000
 08.08.2014  08.09.2014  ČR VAR %, 23 CZ0001003123  580 000 000
 08.08.2014  08.09.2014  ČR VAR %, 27 CZ0001004105  75 000 000
08.08.2014  29.08.2014   ČR 4,60 %, 18  CZ0001000822  274 000 000
08.08.2014   05.09.2014 ČR VAR %, 27 CZ0001004105  100 000 000
15.08.2014  15.09.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123  450 000 000
 20.08.2014   20.11.2014  ČR VAR %, 27  CZ0001004105  200 000 000
 21.08.2014   19.09.2014  ČR VAR %, 23  CZ0001003123  110 000 000
22.08.2014    22.09.2014   ČR 4,70 %, 22  CZ0001001945  50 000 000
 21.08.2014    16.09.2014  ČR VAR %, 23  CZ0001003123  180 000 000
25.08.2014   08.09.2014  ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  728 000 000
25.08.2014   04.09.2014  ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253  400 000 000
27.08.2014   26.09.2014   ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317 150 000 000
29.08.2014   26.09.2014  ČR 4,70 %, 22 CZ0001001945 50 000 000
01.09.2014  30.09.2014  ČR, 5,00 %, 19 1 CZ0001002471 250 000 000
27.08.2014  01.09.2014  ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 450 000 000
01.09.2014  01.10.2014  ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 1 450 000 000
28.08.2014  01.10.2014  ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 700 000 000
01.09.2014  30.09.2014  ČR, 5,70 %, 24 1 CZ0001002547 500 000 000
29.08.2014  19.09.2014  ČR 4,60 %, 18 CZ0001000822 274 000 000
01.09.2014  30.09.2014 ČR, 3,75 %, 20  CZ0001001317  50 000 000
01.09.2014  08.09.2014 ČR VAR %, 23  CZ0001003123  400 000 000
01.09.2014   22.09.2014  ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 369 000 000
02.09.2014   22.09.2014 ČR VAR %, 27 CZ0001004105 270 000 000
08.09.2014   22.09.2014  ČR VAR %, 27  CZ0001004105 300 000 000
04.09.2014  03.10.2014 ČR 0,85 %, 18  CZ0001004246 100 000 000
08.09.2014  29.09.2014 ČR, 3,85 %, 21  CZ0001002851 678 000 000
05.09.2014  03.10.2014 ČR 4,85 %, 57  CZ0001002059 10 000 000
05.09.2014 03.10.2014 ČR 4,00 %, 17  CZ0001001903 25 000 000
08.09.2014  07.10.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 1 000 000 000
08.09.2014  22.09.2014  ČR VAR %, 27  CZ0001004105 250 000 000
15.09.2014  15.10.2014  ČR VAR %, 23 CZ0001003123 500 000 000
16.09.2014   30.09.2014  ČR VAR %, 23  CZ0001003123 240 000 000
16.09.2014  16.10.2014  ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 110 000 000
19.09.2014 22.09.2014 ČR, 4,60 %, 18   CZ0001000822 274 000 000
22.09.2014 30.09.2014 ČR, 5,70 %, 24  CZ0001002547 319 000 0001
22.09.2014 20.10.2014  ČR, 4,60 %, 18  CZ0001000822 174 000 000
22.09.2014 22.10.2014  ČR, 4,60 %, 18  CZ0001000822 650 000 000
 23.09.2014 23.10.2014 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 100 000 000
 29.09.2014  20.10.2014   ČR, 3,85 %, 21  CZ0001002851 678 000 000
30.09.2014 01.10.2014  ČR VAR %, 17  CZ0001003438 447 000 000
30.09.2014  01.10.2014  ČR VAR %, 23 CZ0001003123 1 023 000 000
 30.09.2014 01.10.2014 ČR, 2,50, 28   CZ0001003859 2 017 590 000
01.10.2014 22.10.2014    ČR, 5,70 %, 24 1  CZ0001002547 500 000 000
01.10.2014 03.11.2014  ČR, 0,50 %, 16  CZ0001003842 800 000 000
02.10.2014  23.12.2014  ČR VAR %, 23  CZ0001003123 1 800 000 000
06.10.2014  27.10.2014  ČR, 5,70 %, 24  CZ0001002547 450 000 000
07.10.2014 07.11.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 1 000 000 000
07.10.2014 29.10.2014  ČR VAR %, 23 CZ0001003123 280 000 000
08.10.2014 07.11.2014  ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 160 000 000
15.10.2014 14.11.2014  ČR VAR %, 23 CZ0001003123 450 000 000
 17.10.2014 07.11.2014  ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 100 000 000
 20.10.2014 10.11.2014  ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 478 000 000
 21.10.2014 11.11.2014  ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 274 000 000
 21.10.2014 29.10.2014  ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 510 000 000
22.10.2014 21.11.2014 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 76 000 000
24.10.2014 24.11.2014  ČR VAR %, 23  CZ0001003123 215 000 000
 29.10.2014 28.11.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 260 000 000
 30.10.2014 31.10.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 250 000 000
 30.10.2014 14.11.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 400 000 000
 30.10.2014 13.11.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 420 000 000
 31.10.2014 11.11.2014 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 100 000 000
 31.10.2014 28.11.2014 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 490 000 000
 06.11.2014 27.11.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 350 000 000
 06.11.2014 27.11.2014 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 150 000 000
 07.11.2014 05.12.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 900 000 000
 07.11.2014 21.11.2014 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 100 000 000
10.11.2014 15.12.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 1 000 000 000
10.11.2014  01.12.2014 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 478 000 000
 11.11.2014 02.12.2014 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 355 000 000
12.11.2014 27.11.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 250 000 000
 12.11.2014 10.12.2014 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 700 000 000
 13.11.2014 4.12.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 250 000 000
13.11.2014 4.12.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 300 000 000
 14.11.2014 12.12.2014 ČR VAR %, 23  CZ0001003123 450 000 000
 14.11.2014  12.12.2014 ČR, 3,85 %, 21  CZ0001002851  215 000 000
 18.11.2014 18.12.2014 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 200 000 000
 20.11.2014 12.12.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 190 000 000
 24.11.2014 23.12.2014 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 215 000 000
 24.11.2014  04.12.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 200 000 000
 27.11.2014 18.12.2014 ČR, 1,50 %, 19  CZ0001003834 460 000 000
 27.11.2014 18.12.2014 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 150 000 000
 01.12.2014 22.12.2014 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 528 000 000
 01.12.2014 22.12.2014 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 366 000 000
02.12.2014 02.01.2015 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 310 000 000
 02.12.2014 22.12.2014 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 150 000 000
 02.12.2014 22.12.2014 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 354 000 000
03.12.2014 02.01.2015 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 310 000 000
 03.12.2014 02.01.2015 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 315 000 000
 03.12.2014 02.01.2015 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 200 000 000
 03.12.2014 02.01.2015 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 100 000 000
 03.12.2014 02.01.2015 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 450 000 000
 05.12.2014 19.12.2014 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 300 000 000
08.12.2014 08.01.2015 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 374 000 000
08.12.2014 29.12.2014 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 400 000 000

1 Repo operace z investičního jaderného portfolia

Aktualizováno: 11. 12. 2014

 

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Kolaterál
REVERZNÍ Repo operace
21.01.2014 21.02.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 5 200 000 000
21.01.2014 11.02.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 2 602 000 000
21.01.2014 11.02.2014 ČR, 3,40 %, 15 CZ0001002737 2 575 720 000
22.01.2014 13.02.2014 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 1 433 930 000
22.01.2014 13.02.2014 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 350 000 000
22.01.2014 13.02.2014 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 1 178 000 000
22.01.2014 13.02.2014 ČR, 2,75 %, 14 CZ0001002869 1 100 000 000
22.01.2014 13.02.2014 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001003834 770 000 000
22.01.2014 13.02.2014 ČR, 2,75 %, 14 CZ0001002869 800 000 000
22.01.2014 13.02.2014 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 1 000 000 000
22.01.2014 13.02.2014 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 640 000 000
23.01.2014 13.02.2014 ČR, 3,80 %, 15 CZ0001001143 337 370 000
23.01.2014 13.02.2014 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 303 460 000
23.01.2014 13.02.2014 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 547 000 000
23.01.2014 13.02.2014 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 2 610 000 000
29.01.2014 03.03.2014 EUCZ, 5.00 %, 18 XS0368800073 83 627 0001
04.02.2014 03.03.2014 ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 3 457 770 000
05.02.2014 05.03.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 631 000 000
05.02.2014 05.03.2014 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 999 000 000
11.02.2014 11.03.2014 ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 2 661 000 000
13.02.2014 13.03.2014 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 2 600 000 000
17.02.2014 14.03.2014 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 038 000 000
17.02.2014 14.03.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 1 094 250 000
19.02.2014 13.03.2014 ČR, 3,40 %, 15 CZ0001002737 925 360 000
21.02.2014 13.03.2014 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 806 000 000
21.02.2014 13.03.2014 ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 704 870 000
21.02.2014 13.03.2014 ČR, VAR %, 16 CZ0001002331 2 250 170 000
21.02.2014 13.03.2014 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 391 870 000
21.02.2014 13.03.2014 ČR, 3,40 %, 15 CZ0001002737 1 111 640 000
25.02.2014 19.03.2014 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 893 470 000
05.03.2014 31.03.2014 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 2 370 000 000
07.03.2014 07.04.2014 ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 898 280 000
07.03.2014 07.04.2014 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 876 000 000
07.03.2014 04.04.2014 ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 3 172 310 000
13.03.2014 11.04.2014 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 2 490 000 000
13.03.2014 11.04.2014 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 555 380 000
13.03.2014 11.04.2014 ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 1 323 000 000
17.03.2014 11.04.2014 EUCZ 4,50 %, 14 XS0427020309 69 112 0001
17.03.2014 11.04.2014 ČR, VAR %, 16 CZ0001002331 2 284 390 000
17.03.2014 11.04.2014 EUCZ 4,50 %, 14 XS0427020309 32 650 0001
25.03.2014 28.04.2014 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 1 250 000 000
25.03.2014 28.04.2014 ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 1 070 000 000
25.03.2014 28.04.2014 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 1 446 000 000
25.03.2014 28.04.2014 EUCZ 4,50 %, 14 XS0427020309 140 000 0001
25.03.2014 28.04.2014 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 311 000 000
27.03.2014 06.05.2014 ČR, 3,80 %, 15 CZ0001001143 2 193 710 000
31.03.2014 02.05.2014 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 2 370 000 000
28.03.2014 02.05.2014 EUCZ 4,625 %, 14 XS0194957527 26 414 0001
28.03.2014 02.05.2014 ČR, 3,80 %, 15 CZ0001001143 2 705 980 000
31.03.2014 16.04.2014 ČR, 3,40 %, 15 CZ0001002737 1 079 190 000
04.04.2014 26.05.2014 ČR, 3,40 %, 15 CZ0001002737 1 547 000 000
08.04.2014 22.04.2014 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 565 000 000
09.04.2014 19.05.2014 ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 2 643 120 000
09.04.2014 02.06.2014 ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 1 178 430 000
09.04.2014 02.06.2014 ČR, 3,40 %, 15 CZ0001002737 1 425 700 000
10.04.2014 14.05.2014 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 2 365 780 000
11.04.2014 22.05.2014 ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 1 323 000 000
11.04.2014 09.06.2014 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 2 488 000 000
11.04.2014 22.05.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 478 410 000
11.04.2014 22.05.2014 ČR, VAR %, 16 CZ0001002331 2 242 480 000
16.04.2014 28.05.2014 ČR, 3,40 %, 15 CZ0001002737 1 079 190 000
24.04.2014 28.05.2014 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 512 000 000
29.04.2014 03.06.2014 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 1 305 010 000
02.05.2014 21.05.2014 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 2 315 000 000
09.05.2014 19.06.2014 EUCZ 4,625 %, 14 XS0194957527 54 790 0001
09.05.2014 19.06.2014 EUCZ 4,50 %, 14 XS0427020309 92 074 0001
09.05.2014 19.06.2014 EUCZ, VAR %, 15 XS0453511577 9 318 0001
09.05.2014 19.06.2014 ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 1 010 530 000
14.05.2014  19.06.2014  ČR, 4,70 %, 22  CZ0001001945  621 330 000
14.05.2014  19.06.2014  ČR, 1,50 %, 19  CZ0001003834  569 770 000
14.05.2014  19.06.2014  ČR, 0,85 %, 18  CZ0001004246  661 950 000
19.05.2014  19.06.2014  ČR, VAR %, 17  CZ0001003438   2 640 350 000
21.05.2014  19.06.2014  ČR, VAR %, 23  CZ0001003123  1 560 000 000
21.05.2014  16.06.2014  ČR, 3,80 %, 15  CZ0001001143  361 990 000
21.05.2014  16.06.2014  ČR, VAR %, 17  CZ0001003438  321 760 000
21.05.2014  16.06.2014 ČR, 0,85 %, 18  CZ0001004246 13 610 000
21.05.2014  16.06.2014  ČR, 5,00 %, 19  CZ0001002471  279 730 000
21.05.2014  16.06.2014  ČR, 4,20 %, 36  CZ0001001796  404 590 000
21.05.2014  16.06.2014 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 287 460 000
21.05.2014  19.06.2014  ČR, 5,00 %, 19  CZ0001002471  1 130 000 000
21.05.2014  19.06.2014  ČR, 2,40 %, 25  CZ0001004253  263 610 000
23.05.2014  16.06.2014  ČR, VAR %, 17  CZ0001003438  793 000 000
21.05.2014  19.06.2014  ČR, 3,85 %, 21  CZ0001002851  2 280 000 000
27.05.2014  19.06.2014  ČR 4,00 %, 17  CZ0001001903  1 088 000 000
28.05.2014  19.06.2014  ČR VAR %, 16  CZ0001002331  1 637 590 000
30.05.2014  19.06.2014  ČR, 3,80 %, 15  CZ0001001143  1 321 000 000
28.05.2014  19.06.2014  ČR, VAR %, 23  CZ0001003123  1 500 000 000
28.05.2014  19.06.2014  ČR, 3,40 %, 15  CZ0001002737  1 079 600 000
29.05.2014  19.06.2014  ČR, 3,40 %, 15  CZ0001002737  293 700 000
29.05.2014  19.06.2014  ČR VAR %, 16  CZ0001002331  604 890 000
29.05.2014  19.06.2014  ČR, 1,50 %, 19  CZ0001003834  388 410 000
29.05.2014  19.06.2014  ČR, 2,40 %, 25  CZ0001004253 383 410 000
29.05.2014  19.06.2014  ČR, 4,60 %, 18  CZ0001000822 141 530 000
29.05.2014  19.06.2014  ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859  361 310 000
02.06.2014  01.07.2014  ČR, VAR %, 17  CZ0001003438  1 178 430 000
02.06.2014  01.07.2014  ČR, 3,40 %, 15  CZ0001002737  1 425 700 000
03.06.2014  02.07.2014  ČR, 4,70 %, 22  CZ0001001945  1 270 260 000
05.06.2014  02.07.2014  ČR, 4,60 %, 18  CZ0001000822  911 000 000
13.06.2014  14.07.2014  EUCZ 4,50 %, 14  XS0427020309  27 814 000
20.06.2014  14.07.2014  ČR 4,00 %, 17  CZ0001001903  2 470 000 000
23.06.2014  16.07.2014  ČR, VAR %, 17  CZ0001003438  2 387 000 000
25.06.2014  23.07.2014 ČR, 4,20 %, 36  CZ0001001796 384 500 000
25.06.2014  23.07.2014  ČR, 2,40 %, 25  CZ0001004253 497 000 000
25.06.2014  23.07.2014  ČR, 4,70 %, 22  CZ0001001945 398 000 000
25.06.2014  23.07.2014  ČR, 1,50 %, 19  CZ0001003834  618 100 000
25.06.2014  23.07.2014  ČR, 0,85 %, 18  CZ0001004246  446 300 000
25.06.2014  23.07.2014  ČR, VAR %, 17  CZ0001003438  775 100 000
25.06.2014  23.07.2014  ČR, VAR %, 16  CZ0001002331  2 242 480 000
25.06.2014  23.07.2014  ČR, 0,50 %, 16  CZ0001003842  1 269 700 000
25.06.2014  23.07.2014  ČR, 3,40 %, 15  CZ0001002737  1 373 200 000
25.06.2014  23.07.2014  EUCZ 4,50 %, 14  XS0427020309  32 074 000 
25.06.2014  23.07.2014  EUCZ, VAR %, 15  XS0453511577  9 318 000 
25.06.2014  29.07.2014  ČR, VAR %, 23  CZ0001003123  3 880 000 000
02.07.2014  05.08.2014  ČR, 4,60 %, 18  CZ0001000822  990 000 000
01.07.2014  06.08.2014  ČR, 3,85 %, 21  CZ0001002851  1 685 000 000
01.07.2014 06.08.2014  ČR 4,00 %, 17  CZ0001001903  1 980 000 000
01.07.2014  06.08.2014  ČR, 5,00 %, 19  CZ0001002471  3 480 000 000
01.07.2014  05.08.2014  ČR, 3,40 %, 15  CZ0001002737 1 425 800 000
01.07.2014  05.08.2014  ČR, VAR %, 23  CZ0001003123  1 178 440 000
02.07.2014  05.08.2014  ČR 4,70 %, 22 CZ0001001945  1 234 890 000
09.07.2014 07.08.2014  EUCZ 4,50 %, 14  XS0453511577 47 900 0001
14.07.2014 14.08.2014  EUCZ 4,50 %, 14  XS0427020309 12 100 0001 
14.07.2014  14.08.2014  ČR 3,80 %, 15 CZ0001001143  361 990 000 
14.07.2014  14.08.2014  ČR, 0,50 %, 16  CZ0001003842  300 000 000 
14.07.2014 14.08.2014 ČR, 4,00 %, 17  CZ0001001903  187 950 000 
14.07.2014  14.08.2014  ČR, 0,85 %, 18  CZ0001004246  385 060 000 
14.07.2014  14.08.2014  ČR, 5,00 %, 19  CZ0001002471  279 730 000 
14.07.2014  14.08.2014  ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834  70 590 000 
14.07.2014 14.08.2014  ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 300 020 000 
14.07.2014 14.08.2014  ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859  361 310 000 
14.07.2014 14.08.2014  ČR, 4,60 %, 18  CZ0001000822  908 070 000 
15.07.2014 13.08.2014 ČR VAR %, 23 CZ0001003123  1 285 000 000 
16.07.2014 20.08.2014 ČR VAR %,17 CZ0001003438  1 194 950 000
 16.07.2014  27.08.2014 ČR VAR %, 17 CZ0001003438 1 194 950 000
 23.07.2014 03.09.2014  ČR VAR % 16 CZ0001002331 2 260 000 000
 23.07.2014  03.09.2014 ČR, 3,40 %, 15  CZ0001002737 1 220 000 000
 23.07.2014  09.09.2014  ČR, 0,50 %, 16  CZ0001003842 1 252 000 000
 23.07.2014 09.09.2014  ČR VAR %, 17 CZ0001003438 909 280 000
 23.07.2014 24.09.2014  ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 404 500 000
 23.07.2014  24.09.2014  ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 452 000 000
24.07.2014 24.09.2014 ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 2 734 000 000
28.07.2014 09.09.2014 ČR 3,80 %, 15 CZ0001001143 1 587 000 000
29.07.2014 11.09.2014  ČR, 4,60 %, 18  CZ0001000822 2 362 000 000
29.07.2014 18.09.2014 ČR, VAR %, 23  CZ0001003123 2 567 000 000
 29.07.2014 04.09.2014 ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 592 800 000
 29.07.2014  04.09.2014 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 497 000 000
29.07.2014 04.09.2014  ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 60 700 000
29.07.2014 22.09.2014 ČR, 4,00 %, 17  CZ0001001903 2 469 660 000
 05.08.2014 06.10.2014  ČR, 4,70 %, 22  CZ0001001945 1 260 890 000
 05.08.2014 06.10.2014  ČR VAR %, 17  CZ0001003438  548 500 000
 06.08.2014 09.10.2014 ČR, 4,00 %, 17  CZ0001001903 3 851 000 000
11.08.2014 13.10.2014  SPP 39T 23/05  CZ0001004295  1 500 000 000
11.08.2014 13.10.2014   SPP 52T 13/06 CZ0001004329 1 282 000 000
11.08.2014 15.10.2014   SPP 39T 23/05 CZ0001004295 1 000 000 000
11.08.2014 15.10.2014  SPP 39T 25/07 CZ0001004352 530 000 000
13.08.2014 15.10.2014  ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 301 000 000
 20.08.2014  22.10.2014    P ČNB 26T 15/08 CZ0001004378 1 510 000 000
28.08.2014 29.10.2014  ČR, 1,50 %, 19  CZ0001003834 685 000 000
28.08.2014 29.10.2014  ČR, 0,50 %, 16   CZ0001003842 525 000 000
04.09.2014 04.11.2014  P ČNB 26T 15/08  CZ0001004378 2 633 000 000
09.09.2014 10.11.2014  P ČNB 26T 15/08  CZ0001004378 2 211 000 000
10.09.2014  10.11.2014   P ČNB 26T 15/08 CZ0001004378 1 658 000 000
23.09.2014 25.11.2014  ČR, 4,00 %, 17  CZ0001001903 1 235 000 000
25.09.2014 27.11.2014  ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 1 232 000 000
29.09.2014 17.12.2014  P ČNB 26T 15/08  CZ0001004378 2 750 000 000
30.09.2014 10.12.2014  ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 1 232 000 000
 07.10.2014 01.12.2014  ČR, 3,75 %, 20  CZ0001001317 463 000 000
 07.10.2014  01.12.2014  ČR, 4,00 %, 17  CZ0001001903  492 350 000
 07.10.2014  01.12.2014  ČR, 2,40 %, 25  CZ0001004253 490 500 000
07.10.2014  01.12.2014  ČR, 3,80 %, 15  CZ0001001143  529 900 000
09.10.2014 08.12.2014 ČR, 0,50 %, 16  CZ0001003842 544 620 000
09.10.2014  08.12.2014 P ČNB 26T 15/08  CZ0001004378 275 000 000
 09.10.2014 08.12.2014 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 492 080 000
 09.10.2014 12.01.2015  ČR, 4,00 %, 17  CZ0001001903 1 230 000 000
 14.10.2014 15.01.2015 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 2 460 000 000
 15.10.2014  20.01.2015 P ČNB 26T 15/08 CZ0001004378 1 512 000 000
 15.10.2014  20.01.2015 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 280 000 000
 23.10.2014 24.11.2014 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 1 380 000 000
 29.10.2014 08.12.2014 ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 1 235 000 000
 31.10.2014 02.12.2014 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 2 489 530 000
04.11.2014 24.11.2014 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 1 350 000 000
05.11.2014 03.12.2014 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 1 120 000 000
05.11.2014 03.12.2014 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 1 244 330 000
05.11.2014 09.12.2014 P ČNB 26T 15/08 CZ0001004378 694 000 000
 10.11.2014 26.11.2014 P ČNB 26T 15/08 CZ0001004378 2 769 000 000
 11.11.2014  11.12.2014  ČR, 0,50 %, 16  CZ0001003842  1 647 000 000
14.11.2014 13.01.2015  ČR, VAR %, 23  CZ0001003123 1 535 000 000
 24.11.2014 16.12.2014 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 2 330 000 000
 28.11.2014 12.01.2015 ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 820 620 000
 28.11.2014 12.01.2015 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 296 600 000
 28.11.2014 19.01.2015 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 2 224 000 000
 28.11.2014 29.01.2015 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 2 224 000 000
 01.12.2014 03.02.2015 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 949 330 000
 01.12.2014  03.02.2015 ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 492 790 000
 02.12.2014 22.01.2015 P ČNB 26T 15/08 CZ0001004378 2 750 000 000
 02.12.2014 03.02.2015 ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 534 950 000
 03.12.2014 22.01.2015 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 889 220 000
 03.12.2014 27.01.2015 P ČNB 26T 15/08 CZ0001004378 2 618 000 000
04.12.2014 29.12.2014 P ČNB 26T 15/08 CZ0001004378 3 041 000 000
 04.12.2014 13.01.2015 P ČNB 26T 15/08 CZ0001004378 1 660 000 000
 04.12.2014 21.01.2015 P ČNB 26T 15/08 CZ0001004378 2 765 000 000
 05.12.2014 05.02.2015 ČR, 0,50 %, 16 CZ0001003842 685 040 000
29.12.2014 26.02.2015  ČR, 0,50 %, 16  CZ0001003842 347 030 000
29.12.2014 26.02.2015  ČR, 4,00 %, 17  CZ0001001903 652 270 000
29.12.2014 26.02.2015  ČR, 2,40 %, 25  CZ0001004253 252 020 000
30.12.2014 14.01.2015 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 2 553 000 000
30.12.2014 07.01.2015  P ČNB 26T 15/08  CZ0001004378 2 770 000 000
 30.12.2014 23.02.2015 ČR VAR % 16  CZ0001002331 371 680 000
30.12.2014 23.02.2015  ČR, 6,95 %, 16  CZ0001000749 428 160 000

1 Kolaterál v měně EUR

Aktualizováno: 31. 12. 2014

Nejčtenější