Novinky

Základní informace

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Systém MTS
  • Dluhopisy
  • Sekundární trh
Aktualizováno 4. 1. 2022

MTS Czech Republic je interdealer elektronická mimoburzovní obchodní platforma regulovaného trhu určená po dohodě s primárními dealery státních dluhopisů Ministerstvem financí k obchodování se střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy České republiky (dále také „státními dluhopisy“) na sekundárním trhu (DETS – Designated Electronic Trading System), která zároveň umožňuje Ministerstvu financí aktivně působit na sekundárním trhu a provádět zpětné odkupy státních dluhopisů, přímé prodeje státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů s krátkou dobou do splatnosti za státní dluhopisy s delší dobou do splatnosti. Hlavní cílem elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic je zvýšit likviditu a transparentnost na sekundárním trhu českých státních dluhopisů.

Obchodní platforma MTS je nejvíce rozšířenou platformou tohoto druhu v Evropě. Platforma poskytuje exekutivní ceny kotovaných státních dluhopisů v reálném čase a tím umožňuje nezpochybnitelné monitorování chování tržních účastníků, které lze využít i jako podklad pro následné hodnocení jejich výkonnosti. Tržním účastníkům poskytuje transparentní informaci o vývoji cen státních dluhopisů České republiky a nepřetržitý přístup k jejich nabídce. Implementace této platformy zároveň umožnila rozšířit okruh primárních dealerů o nové zahraniční účastníky a tvůrce domácího trhu.

Platforma byla technicky implementována ke dni 1. července 2011 a současně vstoupila v platnost její tržní pravidla. Pilotní provoz této platformy byl zahájen dne 11. července 2011 na období do 30. září 2011 a počínaje čtvrtým čtvrtletím roku 2011 byl zahájen ostrý provoz spočívající v plnění kotačních povinností primárních dealerů vyplývajících z uzavřené Dohody o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů.

Základní principy obchodování na sekundárním trhu prostřednictvím platformy MTS Czech Republic jsou definovány Přílohou MTS Czech Republic, která se vztahuje k Obecným pravidlům MTS trhů.

Primární dealer je dle Dohody o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů povinen být účastníkem a konat jako tvůrce sekundárního trhu v systému MTS Czech Republic, konat v souladu s příslušnými pravidly trhu, plnit kotační povinnosti a přispívat likviditě obchodování na sekundárním trhu se střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy České republiky.

Dealer je pak dle Dohody o výkonu práv a povinností dealera českých státních dluhopisů povinen být účastníkem a konat jako aktivní účastník sekundárního trhu v systému MTS Czech Republic, konat v souladu s příslušnými pravidly trhu a přispívat likviditě obchodování na sekundárním trhu se střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy České republiky.

MTS Czech Republic byla prodloužena jako akceptovaný DETS na základě rozhodnutí Výboru primárních dealerů ze dne 28. června 2021 do 31. prosince 2023.

Doporučované

Nejčtenější