Novinky

Kotace cen státních dluhopisů

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Sekundární trh
  • Veřejný sektor
  • Státní dluhopisy
  • Systém MTS

Primární dealer, který splňuje povinnosti tvůrce sekundárního trhu, kotuje „bid“ a „offer“ ceny u všech povinně kotovaných střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v minimální kotované celkové jmenovité hodnotě, jež se různí podle zbytkové doby do splatnosti, minimálně 5 hodin během jednoho obchodního dne.

Další podmínkou pro plnění kotačních povinností je kotování cen v rámci konkurenčního rozpětí, které se stanovuje na denní bázi u každého povinně kotovaného státního dluhopisu jako vážený průměr kotovaných rozpětí všech primárních dealerů násobený koeficientem k = 1,5. Tato metodika a kvantitativní kritéria byla nastavena po vzájemné diskusi ve Výboru MTS Czech Republic a příslušné kalkulace jsou dostupné všem účastníkům systému. Ministerstvo financí sleduje plnění kotačních povinností na denní bázi, hodnocení výkonnosti a aktivity účastníků probíhá na měsíční bázi.

Za účelem nejvyšší možné míry transparentnosti jsou každý pracovní den na internetových stránkách MTS zveřejňovány denní kotace cen všech státních dluhopisů České republiky denominovaných v domácí měně. Tyto denní kotace cen jsou zveřejňovány krátce po 11:00 středoevropského času a odpovídají tomu, jak se jednotlivé státní dluhopisy obchodovaly v tento čas (nejedná se tak o denní průměr).

Denní kotace cen státních dluhopisů včetně jejich historického vývoje jsou transparentním způsobem k dispozici všem tržním účastníkům, investorům a široké veřejnosti, což Ministerstvo financí považuje za klíčovou informaci, která před spuštěním MTS Czech Republic nebyla jako veřejná služba dostupná.

Doporučované

Nejčtenější