Novinky

2021

Zpráva o řízení státního dluhu obsahuje podrobné shrnutí a popis událostí z oblasti řízení státního dluhu v roce 2021.

ilustrace

Vydáno

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2021

Ministerstvo financí v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací na první pololetí roku 2022 plánovaným v rámci Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2022 uveřejněné dne 6. ledna 2022 předkládá veřejnosti Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2021, která obsahuje podrobné vyhodnocení v oblasti vývoje dynamiky a struktury státního dluhu, emisní činnosti státu, sekundárního trhu státních dluhopisů, vývoje úrokových výdajů státního rozpočtu, sledování rizik dluhového portfolia a ročního hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů.