Novinky

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2018

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Strategie financování a řízení státního dluhu ČR
  • Řízení státního dluhu
  • Státní dluh
  • Střednědobý výhled
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2018.

V roce 2017 očekává Ministerstvo pokles podílu státního dluhu vůči HDP na úroveň 32,4 % HDP, což je v porovnání s rokem 2013 o 8,7 procentního bodu méně. Jedná se tak o nejnižší hodnotu od roku 2009. V trendu snižování zadluženosti Ministerstvo plánuje pokračovat i v roce 2018.

Celková potřeba financování v roce 2018 činí 351,6 mld. Kč včetně schváleného schodku státního rozpočtu ve výši 50,0 mld. Kč. Tuto potřebu Ministerstvo plánuje pokrýt emisemi státních dluhopisů převážně se splatnostmi nad 5 let, čímž potvrzuje záměr prodlužovat splatnost dluhového portfolia, který započal již v roce 2017. Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu je plánována v celkové jmenovité hodnotě minimálně ve výši 150,0 mld. Kč.

V závislosti na vývoji na finančních trzích a setrvání záporných výnosů na krátkém konci výnosové křivky plánuje Ministerstvo vydávat také státní pokladniční poukázky včetně státních pokladničních poukázek splatných v roce 2018, které nebudou zapojeny do krytí potřeby financování, nýbrž takto získané peněžní prostředky budou dále investovány na peněžním trhu s pozitivním dopadem na hospodaření státního rozpočtu.

Uveřejněná Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2018 obsahuje základní rámec realizace financování státu a stanovuje výchozí limity a cíle pro jednotlivé sledované ukazatele portfolia státního dluhu pro rok 2018 a pro střednědobý výhled.

V oblasti úrokových výdajů na obsluhu státního dluhu bylo dosaženo v roce 2017 meziročního poklesu úrokových výdajů o cca 1 mld. Kč, což je nejnižší hodnota od roku 2010. Oproti původní rozpočtované výši tak došlo k úspoře ve výši 6,5 mld. Kč, což umožnilo dále posílit výdajové priority vlády bez nutnosti změn v základních parametrech schváleného státního rozpočtu. Tyto uspořené prostředky mohly být využity například na zvýšení tarifů příslušníků bezpečnostních sborů, zaměstnanců v kultuře, nepedagogických pracovníků ve školství, pracovníků v sociálních službách a dále všem zaměstnancům ve veřejném sektoru včetně učitelů.

Z důvodu ponechání možnosti pružné reakce na aktuální vývoj potřeby financování a na vývoj situace na finančních trzích bude uveřejněna v červnu roku 2018 aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky pro druhé pololetí s možností provádění také čtvrtletních aktualizací.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější