Novinky

2009

Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2009.

ilustrace

Vydáno

Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2009

Strategie vychází a je konzistentní s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na léta 2010 a 2011, Střednědobými výdajovými rámci na léta 2010 a 2011, s interním Rámcovým plánem emisí státních dluhopisů na léta 2009 až 2011 a s Konvergenčním programem České republiky.